Growing with Communities: Future Book Forum 2019 edistää kustannustoimen innovaatioita

Johtavat kirjankustantamot, kirjanpainajat ja jakelijat kerääntyvät tällä viikolla Canon Euroopan vuotuiseen Future Book Forum -tapahtumaan Müncheniin. Tämän vuoden tapahtuman teemana on ”Growing with Communities” (kasvua yhteisöjen kanssa). Siinä pohditaan, miten kirjankustantamot ja kirjanpainajat voivat löytää uutta kasvupotentiaalia luomalla ja ylläpitämällä lukijayhteisöjä.

Future Book Forum tuo yhteen kustantamisen arvoketjun ammattilaiset

Kustantamisen innovaatioita koskevia ideoita jaetaan kasvua kiihdyttävissä työpajoissa

Kestävyyttä yhteistyön, innovaation ja integraation kautta

Kaksipäiväinen foorumi (20.–21.11. 2019) järjestetään nyt seitsemättä kertaa. Se tuo yhteen toimialan ammattilaiset kustantamisen arvoketjun jokaisesta linkistä ympäri maailman. He saavat täällä innoitusta uusista kasvumahdollisuuksista, tutustuvat uusimpien teknologioiden käyttöönottoon liiketoimintansa edistämiseksi ja pohtivat sitä, miten vahvistaa toimialan kestävyyttä tiiviimmällä yhteistyöllä.

Peter Wolff, Vice President, Production Printing Products (PPP), EMEA Commercial Printing, Canon Euroopasta kertoo: ”Olemme vuodesta 2013 alkaen luoneet aktiivisesti tätä kustannusalan ammattilaisten yhteisöä. Meitä yhdistää halu innovoida ja muokata myönteistä tulevaisuutta toimialalle maailmassa, jossa kuluttajavaatimukset muuttuvat ja sisältö kasvaa räjähdysmäisesti. Future Book Forum -tapahtumasta on tullut tärkeä ympäristö mielekkäille keskusteluille tulevista liiketoimintamalleista, muuttuvista kuluttajatarpeista, sisältömuotojen uudelleenmuokkauksesta, tietojen roolista asiakaskokemuksen parantamiseksi sekä yhteistyön ja automaation tarpeesta tulevan kustantamisen ekosysteemin menestymiseksi.”

Tänä vuonna kustantamisen ja sisällöntuottajien tärkeät vaikuttajat jakavat inspiroivia kertomuksia ja tapaustutkimuksia kuluttajaverkostojen luomisen arvosta ja sitä seuraavasta tulojen kasvusta. Puheenvuoron saavat muun muassa John Wiley & Sonsin entinen pääjohtaja Mark Allin, Antropologia 2.0:n inhimillisten tietojen asiantuntija Verónica Reyero Meal, kotiruokareseptikeskuksen America’s Test Kitchen myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Sara Domville, Springer Naturen yhteisöjen johtaja Ben Johnson sekä asiantuntijayhteisöalustojen luomiseen erikoistuneen Zapniton pääjohtaja Charles Tide.

Future Book Forum -tapahtuman puheenjohtajana toimii kirjailija ja yritysneuvoja Peter Fisk, joka on vakuuttunut yhteisöjen voimasta tuotemerkkien ja ostajien välisen siteen uudelleenmuokkaamiseksi sekä toimialan kasvun edistämiseksi. Hän toteaa seuraavaa: ”Kuluttajat ovat tämän päivän kustannustoimialan pääasiallisia moottoreita, ja kirjankustantamoilla on tilaisuus koota heidät yhteisöihin, joissa he voivat jakaa intohimonsa ja saada yhdessä aikaan enemmän. Voimme muuttaa kirjankustantamoiden toimintaa markkinoilla siirtymällä myynnistä mahdollistamiseen, transaktioista suhteisiin, toimituksesta tukeen ja kirjankustantamisesta edistämiseen.”

Osallistujat kuulevat myös Room to Read -kansalaisjärjestön edustajan Leanne McNultyn puheenvuoron. Hän pyrkii muuttamaan vähätuloisissa yhteisöissä elävien miljoonien lasten elämän keskittymällä lukutaitoon ja tasa-arvoon opetuksessa. Future Book Forum -tapahtuman osallistujat ovat vuodesta 2017 alkaen toimittaneet yhdessä tuhansia ilmaisia kirjoja kehitysmaille hyväntekeväisyyden kautta.

Jaettu asiantuntemus, kiihtyvä kasvu

Future Book Forum rohkaisee osallistumaan aktiivisesti kasvua kiihdyttäviin työpajoihin. Niiden kautta kerätyt ideat jaetaan avoimesti ja niistä keskustellaan paneelissa.

Future Book Forum 2019 -tapahtuman toisena päivänä keskitytään käytännön soveltamiseen ja sitä ohjaa Fullstopin Sven Fund. Sven kannattaa kustantamisen järjestelmällistä automaatiota ja prosessinhallintaa. Hän tuo yhteen kirjankustantamot ja kirjantuottajat, jotka kertovat, miten ovat sisällyttäneet innovatiivisia käytäntöjä liiketoimintaansa.

Osallistujat kuulevat kirjankustantamon Thames & Hudsonin ja Isossa-Britanniassa sijaitsevan on-demand-kirjantuottajan Severn Printin puheenvuorot siitä, miten joukkorahoitukseen perustuva liiketoimintamalli luo yhdessä digitaalisten painoratkaisujen kanssa kasvumahdollisuuksia sekä kirjankustantamoille että kirjanpainajille. Opetusalan kirjankustantamo Compendio Bildungsmedien ja sveitsiläinen digikirjanpainaja Edubook kertovat, miten digipainaminen mahdollistaa oppimispolkujen yksilöllistämisen opetustarjontaa muokkaamalla.

Osallistujat voivat pyöreän pöydän istunnoissa keskustella monista teknologiaa ja yritysinnovaatioita koskevista aiheista riippumattomien ratkaisujentarjoajien, asiantuntijoiden ja teknologian käyttäjien kanssa. Tapahtuman isännät käsittelevät tapahtuman keskeisiä teemoja:

  • ”Smart Books” - kustantamisen liiketoimintamalli
  • Miten kasvaa yhteisöjen kautta lukijoiden osallistamista lisäämällä
  • Tietoanalyysin ja keinoälyn rooli liiketoimintaprosessien parantamisessa
  • Miten uusia tuotteita ja palveluja voidaan kehittää viimeisimpien kustantamisen tuotantomenetelmien avulla

Future Book Forum 2019 -tapahtuman kummankin päivän päättää inspiroiva urheilumaailman puheenvuoro siitä, miten innovatiivinen teknologia voi tukea fanikeskeistä liiketoimintaa. Yksi näistä puhujista on Movistar Ridersin perustaja ja pääjohtaja Fernando Piquer.

Tapahtuman aikana osallistujat voivat myös tutustua digikirjatuotannon erilaisiin työnkulkuihin. Live-esityksissä käytetään Canonin ProStream 1000- ja ColorStream 6000 Chroma -digitaalipainokoneita (jatkuvasyötteinen mustesuihkutulostin), VarioPrint i-sarjan koneita (arkkisyöttöinen mustesuihkutulostin) sekä imagePRESS C10000VP- ja VarioPrint 6000 TITAN -koneita (toner-värituotantojärjestelmä). Nämä digitaalisen painamisen ratkaisut on integroitu Canonin kumppanien, kuten Hunkelerin, Tecnaun, Horizonin, SDD:n ja CP Bourgin, viimeistelyteknologioihin erilaisten kokonaistuotantoskenaarioiden esittelemiseksi.