Canon toteutti kyselyn maailman parhaille kuvajournalisteille: näin voit ottaa täydellisen kuvan!

Mitä tarvitaan täydelliseen kuvaan? World Press Photo -kilpailuun osallistuneiden kuvajournalistien mukaan täydellisen kuvan taustalla on hyvä valmistelu, kiehtova näkökulma ja tarina.

Valokuvaaja Giulio Di Sturco: World Press Photo -kilpailun finalistikuva

Torstaina, 12. huhtikuuta, julkistetaan maailman arvostetuimman valokuvakilpailun World Press Photo 2018 -kilpailun voittaja. Canon toteutti kilpailuun osallistuneille kuvajournalisteille kyselyn siitä, mitä vaaditaan täydelliseen kuvaan ja miten he näkevät kuvajournalismin tulevaisuuden.

55 prosenttia kyselyyn vastaajista ilmoittaa, että täydelliseen kuvaan tarvitaan jotain, joka kertoo aiheesta uutta tai tuo siitä uuden näkökulman. Muut keskeiset elementit liittyvät tunteisiin (48 prosenttia vastaajista), kuvassa olevaan vahvaan tarinaan (31 prosenttia vastaajista), kuvan uutisarvoon (25 prosenttia vastaajista) ja kuvan sommitteluun (24 prosenttia vastaajista). Lisäksi täydellisen kuvan ottamiseksi 95 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että huolellista valmistelua ja suunnittelua tarvitaan. Kuvaajan on tärkeää ensin miettiä mitä hän kuvallaan haluaa kertoa. Sen jälkeen ratkaisevassa osassa on teknologia, kaluston on oltava luotettava (94 prosenttia vastaajista), lisäksi kaluston pitää olla intuitiivinen ja helppokäyttöinen (76 prosenttia vastaajista). Lähes 80 prosenttia vastaajista ilmoittaa käyttävänsä täyden kennokoon järjestelmäkameraa ja 63 prosenttia vastaajista asettaa etusijalle Canon tuotteet.

Kuinka kuvajournalistit tietävät ottaneensa täydellisen kuvan? Yli puolet (56 prosenttia vastaajista) kertoo, että he tietävät heti, laukaisinta painaessaan, jos kuva on hyvä.- Se on tunne siitä, että kaikki on oikeassa paikassa ja mikä tärkeintä - olet saanut tavoitettua kuvaan sen ytimen, mitä haluat kertoa, sanoo Canon-lähettiläs ja kuvajournalisti Giulio Di Sturco, joka on ehdolla World Press Photo 2018 -kilpailun voittajaksi.

Kuvajournalismin tulevaisuus

Kyselyyn vastaajat kertoivat näkemyksensä kuvajournalismin tulevaisuudesta. Yli kolmannes (37 prosenttia vastaajista) uskoo, että laadullinen kuvajournalismi kasvaa sosiaalisen median, kuvien jakamisen ja tarinankerronnan yleistyessä. Toisaalta 32 prosenttia vastaajista uskoo, että kuvajournalismi vähenee kansalaisjournalismin takia ja perinteisten tiedotusvälineiden roolin heikentymisestä johtuen. Kyselyn vastauksista näkyy myös, että uudet teknologiat, kuten virtuaali- ja lisätty todellisuus ovat nousevassa roolissa tulevaisuuden kuvissa. Kyselyyn vastanneet uskovat, että teknologian kehityksestä huolimatta heidän asiantuntemustaan tarvitaan edelleen, 96 prosenttia vastaajista uskoo, että luovassa prosessissa ihmisiä tarvitaan myös tulevaisuudessa.

Tietoa kyselystä

Canon Eurooppa toteutti kyselyn maaliskuussa 2018 World Press Photo -kilpailuun osallistuneille kuvajournalisteille. Tutkimukseen saatiin yhteensä 222 vastausta.

Canon ja World Press Photo

Canon on ollut World Press Photo -kilpailun yhteistyökumppani jo 26 vuoden ajan. 12. huhtikuuta julkaistaan sekä kokonaiskilpailun voittaja, että kahdeksan yksittäisen sarjan voittajaa. Canon lähettiläs-ohjelmassa mukana olevat kuvajournalistit, Magnus Wennman ja Giulio Di Sturco, ovat finalistien joukossa.