Näin Suomi 3D-tulostaa

Canonin uusi tutkimus selvitti 3D-tulostamisen roolia +50 henkilöä työllistävissä suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä. Nykytilan ohella kartoitettiin 3D-teknologiaan kohdistuvia investointiaikeita sekä 3D-tulostamisen tämänhetkistä käyttöä.

Kuva4 Punainen Vahapuu.jpg

3D-tulostuksen markkinan on arvioitu kasvavan Euroopassa 30 %:n vuosivauhdilla. Tehdyn tutkimuksen mukaan suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä hyödynnetään 3D-tulostamista merkittävästi jo nyt. Tutkimukseen vastanneista 99 yrityksestä 43 % kertoi omistavansa oman 3D-tulostimen tai ostavansa 3D-tulostamista palveluna. Lisäksi jopa 74 % yrityksistä ilmoitti hyödyntävänsä 3D-mallinnusohjelmia ja 3D-mallintamista tuotesuunnittelussaan.

3D-tulostamisen yksilöllinen käyttö
Tutkimuksen mukaan 3D-teknologiaa hyödynnetään yleisimmin toiminnallisten prototyyppien valmistamiseen (35 %). Seuraavaksi eniten yritykset 3D-tulostavat erilaisia ulkomuotomalleja (14 %) sekä tuotannon työkaluja (13 %). Lopputuotteiden valmistuksessa 3D-tulostamisen asema on vasta vakiintumassa, mutta jo 12 % tutkimukseen vastanneista yrityksistä kertoo käyttävänsä 3D-teknologiaa myös lopputuotteiden valmistukseen.

3D-tulostamiseen investointi
Investointihalukkuus 3D-laitteisiin on melko korkealla tasolla. Tutkituista yrityksistä jopa 34 % ilmoitti suunnittelevansa oman 3D-tulostimen hankintaa. Eniten kiinnostusta 3D-investointiin oli sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, kone- ja laiteteollisuudessa sekä ajoneuvoteollisuudessa. 3D-teknologialla nähdäänkin olevan paljon tuotantoprosessia edistävää potentiaalia ja sen rohkea hyödyntäminen on tapa luoda kilpailuetua.

Lisätietoja: Canon Oy: Satu Salin, markkinointi, satu.salin@canon.fi, p. 050 561 7371, canon.fi.

Lue seuraavaksi

Canon esittelee FESPA 2018 -messuilla täysrobotisoidun tasotulostusratkaisun, Océ Touchstone kohopintatulostamisen ratkaisun sekä Océ Coloradon lukemattomat sovellusmahdollisuudet

Canon esittelee FESPA 2018 -messuilla Berliinissä (Messe Berlin, 15-18.5.2018, halli 3.2 osasto A40/B40), kuinka innovaatiot prosessien automaatiossa voivat radikaalisti parantaa tuottavuutta ja painotuotteiden valmistajien liiketoimintaa.