Auto Design (Automaattinen suunnittelu)

Auto Design (Automaattinen suunnittelu) -toiminnossa yhdistyvät Dynamic Layout Engine (automaattinen asettelutyökalu, joka määrittää eri elementtien, kuten kuvien ja tekstin, sijoittelun) sekä ammattitason suunnitteluosaaminen.

Auto Design (Automaattinen suunnittelu) -toiminnossa yhdistyvät Dynamic Layout Engine (automaattinen asettelutyökalu, joka määrittää eri elementtien, kuten kuvien ja tekstin, sijoittelun) sekä ammattitason suunnitteluosaaminen.

Toiminnon avulla voit hyödyntää erilaisia suunnitteluideoita ja -ehdotuksia sekä ammattilaisten laatimia mallipohjia ja värikokonaisuuksia.

Näin saat käyttöösi julisteita, joiden värimallit ja asettelut ovat optimaaliset. PosterArtist-ohjelman selkeiden suunnittelutoimintojen avulla voit helposti luoda laadukkaita julisteita, vaikka sinulla ei olisi aiempaa kokemusta julisteiden suunnittelusta ja toteutustyöstä.

Auto Design (Automaattinen suunnittelu) -toimintoa käytettäessä pystyt luomaan mallin seuraavien tietojen avulla:

1. suunnittelutyyliä kuvaava kuva
2. otsikko
3. alaotsikko
4. leipäteksti
5. kuvat.

Kun ensimmäinen mallisarja on luotu, voit valita Auto Design Category (Automaattisen suunnittelun luokka) -kohdassa enintään kahdeksan kuvaa ja kahdeksan värimallia. Kuvien valinta-alueelta voi valita saman kuvan monta kertaa, jos kuvan on tarkoitus näkyä valmiissa julisteessa useita kertoja. Kun kaikki automaattisen suunnittelun luokkavalinnat on tehty, ohjelma luo suunnittelumallit automaattisesti ja tuo niiden pikkukuvat näkyviin seuraavaan ikkunaan.

Luotujen suunnittelumallien määrä vaihtelee valittujen valokuvien lukumäärän, paperin suunta-asetuksen ja suunnittelutyyliä kuvaavan kuvan mukaan. Kun mallit on luotu, mutta et ole vielä varma, mitä niistä haluat käyttää, jatka työskentelyä käyttämällä Temporary Tray (Väliaikainen alusta) -alustaa. Voit asettaa kaikki suosikkimallisi Temporary Tray (Väliaikainen alusta) -alustalle ja tarvittaessa palauttaa muokatun version tilalle jonkin suosikkimalleista.

spacer
					image
Ominaisuudet ja edut
Auto Design (Automaattinen suunnittelu)
Design Check (Suunnittelutarkistus)
Page Capture (Sivun tallennus)
Suojausasetukset