CANON EUROPA N.V.
3 VUODEN LAMPPUTAKUUKAMPANJA
EHDOT

Kampanja ja kampanjan järjestäjä

1. Kampanjan järjestäjä on Canon Europa N.V., jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (jäljempänä "Canon").

2. Tämän jäljempänä mainituille valikoiduille Canon-tuotteille (”Kampanjatuotteet”) tarjottavan 3 vuoden lampputakuukampanjaan (”Kampanjalampputakuu”) sisältö:

a) enimmillään kolmen viallisen lampun vaihto uusiin

b) uuden lampun maksuton toimitus Osallistujan antamaan osoitteeseen

c) maksuton lampun kierrätys.


Kampanja-aika

3. Kampanjatuotteet on ostettava Kampanja-alueelta (joka määritetään jäljempänä) valtuutetulta Canon-kumppanilta 15.12.2015–31.12.2017. Tuotteen ostopäivä on todistettava esittämällä kelvollinen ostotosite. Tuotteet on rekisteröitävä 60 vuorokauden kuluessa ostopäivästä.


Kampanja-alue

4. Kampanjatuotteet on ostettava jollakin seuraavista Kampanja-alueista: Alankomaat, Andorra, Belgia, Espanja, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Sveitsi, Suomi, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro tai Unkari. Lisäksi tuotteet on rekisteröitävä Kampanja-alueella sijaitsevaan osoitteeseen.


Kampanjatuotteet

5. Tämä Kampanjalampputakuu koskee kaikkia Canonin projektorivalikoimaan kuuluvia tuotteita (”Kampanjatuotteet”), joissa on lamppu. Katso luettelo Kampanjatuotteista täältä.

6. Kampanjatuotteiden on oltava uusia, aitoja ja Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä sijaitsevien Canon-konsernin yhtiöiden jälleenmyyjille toimittamia ja jakelemia Canon-tuotteita. Pettymysten välttämiseksi asia tulee tarkistaa jälleenmyyjältä. Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten omaisuuden suojaamisoikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai "pimeästi" hankitut tuotteet) eivät kuulu tämän kampanjan piiriin. Lisätietoja rinnakkaistuotteista on täällä.

7. Kampanjatuotteet on rekisteröitävä 60 päivän kuluessa ostopäivästä, jotta ne kelpuutetaan kampanjaan. Rekisteröi ostamasi tuote lähettämällä hakemus alla annettujen ohjeiden mukaan.

8. Tämä tarjous on tarkoitettu vain loppukäyttäjille.

9. Kaikkien Osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi.


Tuotteen rekisteröiminen ja Kampanjalampputakuun hakeminen

10. Kaikkien osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita. Rekisteröimällä tuotteen ja tekemällä kampanjan mukaisen hakemuksen käyttäjä hyväksyy nämä Ehdot itseään sitovaksi. Jos olet alle 18-vuotias ja/tai et halua sitoutua tämän kampanjan ehtoihin, älä hae Kampanjalampputakuuta.

11. Tuotteen rekisteröiminen

a) Voit hakea Kampanjalampputakuuta rekisteröityäsi tuotteen ensin. Rekisteröi tuote täyttämällä verkkorekisteröintilomake huolellisesti (muista antaa kelvollinen tuotteen sarjanumero tai sarjanumerot*) ja palauttamalla se 60 vuorokauden kuluessa tuotteen ostopäivästä. Canon ei hyväksy rekisteröintipyyntöjä, jotka se on vastaanottanut yli 60 vuorokautta tuotteen ostopäivän jälkeen. Osallistujan on skannattava kelvollinen ostotosite (kopio ostokuitista tai verkkotilauksen tilaus- ja maksuvahvistus) ja ladattava ja liitettävä se verkkorekisteröintilomakkeeseen. Lähetysvahvistusta ei hyväksytä kelvolliseksi ostotositteeksi.

* Jos tarvitset apua sarjanumeron etsimiseen, napsauta tätä.

b) Kun tuotteen rekisteröinti on vahvistettu, Osallistujalle lähetetään sähköpostitse vahvistus rekisteröintipyynnön hyväksymisestä ja tuotteen rekisteröinnistä. Jos et saa vahvistusta sähköpostitse 8 arkipäivän kuluessa rekisteröintipyynnön lähettämisestä, soita tukipalveluumme numeroon +358 (0)20 366 466. Säilytä sähköpostivahvistus huolellisesti, sillä saatat tarvita sitä todisteena vahvistetusta tuoterekisteröinnistä silloin, kun haluat saada takuupalveluita.

12. Kampanjalampputakuun hakeminen

a) Kun Osallistuja on rekisteröinyt Kampanjatuotteen onnistuneesti, Osallistujalle lähetetään vahvistussähköposti. Se sisältää henkilökohtaiset kirjautumistunnukset verkkojärjestelmään, jossa Osallistuja voi hallita Kampanjan mukaisia takuuvaatimuksia. Osallistuja voi hakea Kampanjalampputakuuta kirjautumalla verkkojärjestelmään henkilökohtaisilla kirjautumistunnuksillaan, täyttämällä hakemuksen huolellisesti ja palauttamalla sen.

b) Osallistujalle lähetetään sähköpostitse vahvistus hakemuksen hyväksymisestä. Jos et saa vahvistusta sähköpostitse 8 arkipäivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä, soita tukipalveluumme numeroon +358 (0)20 366 466. Säilytä hakemusvahvistus, sillä saatat tarvita sitä todisteena kelvollisesta hakemuksesta, jos haluat saada takuupalveluita. Uusi lamppu lähetetään annettuun osoitteeseen maksutta.

c) Osallistuja voi pyytää Kampanjalampputakuusta ilmaisen vaihtolampun vanhan lampun tilalle. Osallistuja voi pyytää enintään 3 lamppua yhdelle Kampanjatuotteelle kolmen vuoden aikana.

13. Canon pidättää oikeuden mitätöidä kaikki puutteelliset, virheelliset ja perusteettomat hakemukset.


Vastuuvapauslausekkeet

14. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

15. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa kaikkien hakemusten oikeellisuuden ja pyytää tarvittaessa lisätietoja ja tositteita. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä. Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

16. Kampanjatuotteita on tarjolla saatavuuden mukaan niin kauan kuin tavaraa riittää. Canon ei ole vastuussa, mikäli jälleenmyyjä ei pysty toimittamaan Kampanjatuotetta Kampanja-aikana.

17. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan, muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta, mutta pyrkii aina minimoimaan osallistujaan kohdistuvat vaikutukset kohtuuttoman pettymyksen välttämiseksi.


Henkilötietojen suojaaminen

18. Canon Europa N.V. ja Canon Europe Limited, jotka on rekisteröity Isossa-Britanniassa rekisteröintinumerolla 4093977, toimipaikan osoite 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Iso-Britannia, ovat Osallistujien tämän kampanjan yhteydessä toimittamien henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjiä sovellettavien henkilötietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Canon ja sen valtuuttamat kolmannet osapuolet hallitsevat ja käsittelevät henkilötietoja tarkasti tietosuojalakien ja -säännösten mukaisesti. Canon ja sen valtuuttamat kolmannet osapuolet tallentavat ja käsittelevät henkilötietoja vain tämän kampanjan ja Kampanjalampputakuuseen liittyvien palvelujen hallinnointiin, ellei toisin ole sovittu. Jos Osallistuja ei halua, että hänen yhteystietojaan käytetään markkinointitarkoituksiin tai siihen, että Canon voi ottaa häneen tulevaisuudessa yhteyttä samankaltaisissa kampanjoissa, hänen EI pidä rastittaa kyseistä suostumusruutua täyttäessään hyvityslomaketta.


Sovellettava laki ja riidanratkaisu

19. Mitkään tässä mainitut asiat eivät rajoita kuluttajan oikeuksia.

20. Lain sallimissa määrin tätä kampanjaa, näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.

21.Kuluttajana sinulla on tarvittaessa mahdollisuus käynnistää oikeuskäsittely paikallisessa tuomioistuimessa omalla kielelläsi. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.