Ehdot Ja Yksityisyydensuojaohjelma

Canonin gallerian ehdot

Näitä ehtoja päivitetään aika ajoin. Päivitetyt ehdot julkaistaan aina verkossa. Lisäksi voimme tiedottaa tähän rekisteriselosteeseen mahdollisesti tehtävistä tärkeistä muutoksista ilmoittamiesi viestintäkanavien kautta. Jos jatkat Canonin gallerian käyttöä päivitettyjen ehtojen julkaisemisen jälkeen, hyväksyt uudet ehdot.

1. Mikä on Canonin galleria?

Canonin galleria ja Canon Showcase ovat Canonin hallitsemia verkkosivustoja, jotka on tarkoitettu käyttäjien luoman sisällön esittelemistä varten. Kun luot käyttäjätilin rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi, voit ladata ja lähettää digitaalista sisältöä, kuten valokuvia ja/tai muita kuvia, (jäljempänä ”Sisältö”) Canonille niiden asettamiseksi julkisesti esille Canonin galleriaan. Canon voi asettaa lähettämäsi Sisällön esille Canonin galleriaan, jos Sisältö on näiden ehtojen mukainen ja soveltuu muuten julkisesti esitettäväksi.

Kun luot käyttäjätilin, saat Canon iD ‑tunnuksen. Tarvitset tätä Canon iD ‑tunnusta aina, kun lataat tai lähetät Sisältöä asetettavaksi esille Canonin galleriaan. Hallussasi pitämääsi tai saamaasi Canon iD ‑tunnusta voidaan myös käyttää muiden verkossa tarjottavien Canonin palvelujen käyttämiseen. Katso kaikki Canon iD ‑tunnuksen käyttöehdot tästä [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Tällä sivulla alla olevat ehdot koskevat Canonin galleriaa ja sen käyttöä ja täydentävät kaikkia Canon iD ‑tunnusta koskevia käyttöehtoja. 

2. Kuka voi käyttää Canonin galleriaa?

Kun olet luonut käyttäjätilin, voit lähettää Sisältöä asetettavaksi julkisesti esille Canonin galleriaan, jos asut Euroopassa, Lähi-idässä tai Afrikassa ja olet vähintään 18-vuotias. Kuka tahansa voi muodostaa yhteyden Canonin galleriaan ja katsella sen sisältöä. Vain käyttäjätilin haltija voi kuitenkin ladata ja lähettää Sisältöä Canonin galleriaan. Alle 18-vuotias käyttäjätilin haltija voi rekisteröityä ja/tai luoda käyttäjätilin ja lähettää Sisältöä ainoastaan käyttäjän vanhemman tai laillisen holhoojan nimenomaisella suostumuksella.

3. Lähettämäsi Sisällön käyttö

Vahvistat, että lähettämäsi Sisältö on oma alkuperäinen teoksesi ja että se ei ole solvaava tai laiton tai riko kenenkään muun oikeuksia (mukaan lukien yksityisyyttä koskevat oikeudet).

Lähettämäsi Sisällön tekijänoikeudet säilyvät sinulla, mutta annat Canonille ikuisen luvan asettaa Sisällön maksutta esille Canonin galleriaan, Canon Showcase -sivustolle, Canonin yhteisöpalvelualustoille (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) ja Canonin verkkosivustoille Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa (jäljempänä ”Sivustot”).

Canon merkitsee sinut käyttäjätilin haltijana lähettämäsi Sisällön tekijäksi, jos Sisältö asetetaan esille Sivustoilla. Jos et ole lähettämäsi Sisällön tekijä, sinun on varmistettava, että olet saanut tekijän suostumuksen siihen, että lähetät Sisällön omalla nimelläsi ja että sinut määritetään ja merkitään Sisällön tekijäksi.

4. Kuinka Canon voi käyttää lähettämääsi Sisältöä?

Canon pidättää itsellään oikeuden päättää yksinomaisen ja täydellisen harkintavaltansa nojalla, asettaako se lähettämäsi Sisällön esille. 

Canon tai Canonin nimittämä edustaja tarkistaa kaiken lähetetyn Sisällön sen varmistamiseksi, että Sisältö soveltuu asetettavaksi esille Sivustoilla. Canon voi päättää olla asettamatta esille jotakin tiettyä lähettämääsi Sisältöä monista eri syistä. Älä siis loukkaannu tai pety, jos Canon päättää olla asettamatta lähettämääsi Sisältöä esille.

Jotta jokin tietty Sisältö voidaan asettaa esille Sivustoilla, Canonin on ehkä rajattava, pienennettävä tai muulla tavoin muutettava Sisältöä Sivustoille esille asettamiseen liittyvistä syistä. Lähettämällä Sisältöä annat Canonille luvan muokata lähettämääsi Sisältöä Canonin asianmukaiseksi katsomalla tavalla.

5. Canon pidättää itsellään oikeuden ottaa yhteyttä sinuun

Canon saattaa ottaa yhteyttä sinuun koskien lähettämääsi Sisältöä esimerkiksi siinä tapauksessa, että Canon haluaa asettaa lähettämäsi Sisällön esille Canon Showcase -sivustolla. Myönnät tätä varten Canonille tai sen nimittämälle edustajalle luvan ottaa sinuun yhteyttä käyttäjätilin yhteydessä ilmoittamiesi yhteystietojen avulla. 

6. Kolmannen osapuolen oikeudet

Sinun on varmistettava, että olet saanut suostumuksen kaikilta lähetettävään Sisältöön liittyviltä kolmantena osapuolina olevilta oikeudenhaltijoilta, ennen kuin lähetät Sisällön asetettavaksi julkisesti esille Sivustoilla.

Oikeudenhaltija voi olla kolmannen osapuolen tuotemerkki tai yritysnimi, kuvassa näkyvä henkilö tai kuuluisa rakennus. Sinun on varmistettava, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset ennen kuin lähetät Sisältöä asetettavaksi esille. Canon ”OLETTAA OLETUSARVOISESTI”, että sinulla on kaikki tarvittavat oikeudet ja että olet saanut suostumuksen lähettämässäsi Sisällössä mahdollisesti näkyviltä henkilöiltä tai tuotemerkeiltä. Canon ei ole vastuussa ja/tai korvausvelvollinen mistään kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisesta, joka on seurausta lähettämäsi Sisällön esille asettamisesta Sivustoilla, ja Canon ohjaa kaikki mahdolliset kolmansien osapuolten vaateet sinulle.

7. Sinun vastuusi

Olet vastuussa lähettämästäsi Sisällöstä.

Jos lähettämäsi Sisältö sisältää laitonta materiaalia, Canon pidättää itsellään oikeuden välittää Sisällön ja yhteystietosi asianmukaisille lainvalvontaviranomaisille tutkintaa varten. Myönnät tätä varten Canonille luvan ilmoittaa yhteystietosi asianmukaisille lainvalvontaviranomaisille siinä tapauksessa, että lähetät laitonta Sisältöä.

8. Henkilötietosi

Lisätietoja siitä, miten käytämme kuluttajatietoja, on Kuluttajien yksityisyyspolitiikassa.

9. Vastuuvapauslauseke

Canon sanoutuu lainsäädännössä sallitun enimmäismäärän mukaisesti irti kaikista sellaisista ehdoista, takuista, takeista ja muista ehdoista, jotka voisivat olla ilman tätä kohtaa 9 voimassa sinun ja Canonin välillä tai joiden voitaisiin muuten olettaa olevan voimassa tai sisältyvän näihin ehtoihin tai mahdollisiin rinnakkaissopimuksiin joko lakisääteisesti, oikeuskäytännön perusteella tai muulla perusteella ja jotka koskevat Canonin galleriaan tai Canon Showcase -sivustoon liittyvien palvelujen toimittamista, aiottua toimittamista, toimittamatta jättämistä tai toimittamisen viivästymistä tai sitä, että Canonin galleriaan liittyvä sähköpostiviesti tai tarjottu palvelu olisi paikkansapitävä, täydellinen ja ajan tasalla. Ymmärrät ja hyväksyt, että käytät Canonin galleriaa täysin omalla vastuullasi ja että Canon ei takaa, että Canonin galleria tai siihen liittyvät sähköpostiviestit tai tarjottavat palvelut täyttäisivät vaatimuksesi tai että Canonin galleria toimisi keskeytyksettä tai virheettömästi. Kaikki Canonin Canonin gallerian välityksellä tarjoamat tai siihen liittyvät sisällöt tai palvelut tarjotaan ”SELLAISINAAN” ja ”SELLAISINA KUIN NE OVAT KÄYTETTÄVISSÄ”, eikä Canon anna mitään Canonin galleriaa koskevia suoria tai epäsuoria takeita tai suosituksia Canonin gallerian sisältämistä tai sen yhteydessä saataville tarjottavista sisällöistä tai palveluista. Canon pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai poistaa yksinomaisen harkintavaltansa nojalla mitä tahansa Canonin gallerian yhteydessä tarjottavia sisältöjä tai palveluja.

10. Vastuuvelvollisuus

Canon ja kaikki Canon-konsernin yhtiöt ja niiden toimihenkilöt, johtajat, työntekijät, osakkeenomistajat ja edustajat sanoutuvat lain sallimassa suurimmassa laajuudessa irti kaikesta vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka liittyy sinulle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuvaan menetyksen tai vahingon määrään tai luonteeseen (mukaan lukien rajoituksetta kaikki suorat, epäsuorat, rangaistuksenluontoiset ja välilliset menetykset ja vahingot ja kaikki menetetyt tulot, voitot, goodwill-arvot, tiedot ja sopimukset, rahan käyttö tai menetykset ja vahingot), joka on seurausta tai liittyy jollakin tavalla liiketoiminnan keskeytymiseen, riippumatta siitä, onko kyseessä sopimus- tai rikkomisperuste (mukaan lukien rajoituksetta laiminlyönti), tai joka liittyy muulla tavoin Canonin galleriaan tai Canonin gallerian käyttöön, käytön estymiseen tai käytön tulosten käyttämiseen, Canonin galleriaan liittyviin sähköpostiviesteihin, tarjottuun palveluun tai Canonin galleriaan linkitettyihin verkkosivustoihin tai niillä oleviin materiaaleihin, mukaan lukien muun muassa sellaisten virusten aiheuttamat menetykset tai vahingot, jotka voivat saastuttaa tietokoneesi, laitteesi, ohjelmistosi, tietosi tai muun omaisuutesi sen seurauksena, että muodostat yhteyden Canonin galleriaan tai käytät tai selaat Canonin galleriaa tai lataat materiaalia Canonin galleriasta tai Canonin galleriaan linkitetyiltä verkkosivustoilta. Edellä mainittu ei vaikuta sinulle lakisääteisesti kuuluviin oikeuksiin

11. Canonin tavaramerkki

Kenelläkään ei ole oikeutta näyttää eikä millään tavoin käyttää Canonin eikä Canon-konsernin tavaramerkkejä tai logoja ilman Canonin ennalta antamaa kirjallista suostumusta.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin ehtoihin ja kaikkiin niihin liittyviin riitoihin sovelletaan Englannin ja Walesin lainsäädäntöä, ja kaikki näihin ehtoihin liittyvät riidat ratkaistaan Englannin ja Walesin tuomioistuimissa.

Käyttäjänä sinulla on tarvittaessa mahdollisuus käynnistää oikeuskäsittely paikallisessa tuomioistuimessa omalla kielelläsi. Saat lisätietoja oikeuksistasi paikalliselta kuluttajavirastolta. Nämä säännöt eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksia.

13. Canon Europa N.V. -yhtiön tiedot

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Alankomaat
Puhelin: 0031 20 545 8545
Faksi: 0031 20 545 8222
Yhtiön rekisteröintinumero: 33166721
Arvonlisäverotunniste: NL005916343B01

14. Tekijänoikeudet

Copyright © Canon Europa N.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Sivustoilla olevien tietojen, kuvien ja tavaramerkkien kopioiminen, jakaminen, uudelleenjulkaiseminen tai muuttaminen on ehdottomasti kielletty.