Miksi kannattaa ryhtyä Canon-kumppaniksi?

Canonin jälleenmyyntiohjelman kautta voimme koota yhteistyössä kumppaneidemme kanssa yhteen osaamista ja innovaatioita, joilla vahvistetaan Canonin brändiä ja kehitetään entistä parempia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Tästä hyötyvät kaikki.

Ymmärrämme, mitä kumppanimme tarvitsevat:

 • Selkeä väylä menestykseen ja kilpailukykyyn
 • Kilpailukykyinen tuoteinnovaatio
 • Luotettava Canon-tuotteiden toimitus ja tuki
 • Kumppani, jolla on uskottavuutta markkinoilla

Helppoa liiketoimintaa

Canonin tavoitteena on, että kumppanit voivat helposti tehdä yhteistyötä kanssamme. Olemme sitoutuneet kumppaneidemme tukemiseen kaikissa vaiheissa, aina suunnittelusta myynnin jälkeiseen tukeen asti. Liiketoimintamallimme pohjana on Kyosei-yritysfilosofia, joka merkitsee elämistä ja työskentelemistä yhdessä yhteisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme ylpeitä työntekijöistämme, jotka noudattavat jatkuvasti tätä filosofiaa. Tarjoamme kumppaneillemme inhimillistä ja yhteistyöhön perustuvaa vuorovaikutusta. Näin ymmärrämme aina kumppanimme näkökulman, ja yhteistyöstä on pitkäaikaista taloudellista hyötyä molemmille osapuolille.

Panosta liiketoiminnan suunnitteluun

Canonilla on kolme erilaista kumppaniohjelmaa, jotka on suunniteltu sopimaan kumppaneidemme osaamiseen ja asiantuntemukseen. Yhteistyön avulla löydämme kumppaneidemme vuosittaiseen liiketoimintasuunnitelmaan parhaiten sopivan ratkaisun. Tämä toimintatapa tukee kumppanin liiketoiminnallisia tavoitteita ja mahdollistaa kasvun yhdessä Canonin kanssa. Tunnistamme kehityskohteita, jotta kumppanimme saavat lisäarvoa, osaamista ja liiketoiminnallisia hyötyjä. Liiketoimintasuunnitelma sisältää perusteellisen analyysin kumppanin liiketoiminnan tilasta. Se johtaa sovittuun strategiseen suuntaan, joka määritellään selkeinä tavoitteina ja tulevaisuuden visiona. Teemme kumppanimme kanssa toimintasuunnitelman, jonka avulla vision voi toteuttaa. Toimintasuunnitelmaa tarkistetaan kuuden kuukauden välein, jotta sen edistymistä voidaan seurata ja suunnitelmaa voidaan mukauttaa tarpeen mukaan. Myös nimetty Canon-yhteyshenkilö ja asiantuntijapalvelut tarjoavat hyviä liiketoimintamahdollisuuksia ja arvokasta markkinatietoa.

Kehitä yrityksesi liiketoimintaa

Canonin kumppaniohjelmat koostuvat monipuolisista sertifioinneista. Ensimmäisessä vaiheessa osoitetaan, että kumppaneilla on tarvittavat tiedot ja osaaminen, jotta he voivat tarjota laadukkaita palveluita asiakkailleen. Sertifioinnit tuovat esiin kumppaneiden erikoisosaamisalueet ja Canon-tarjonnan laajuuden, joten niitä voi hyödyntää uusien asiakkaiden hankinnassa. Sertifiointien avulla kumppanit voivat osoittaa osaamisensa ja tuottaa asiakkailleen aitoa lisäarvoa. Keskitymme kehittämään kumppaneidemme Canon-teknologioiden tuntemusta tehostaaksemme henkilöstön osaamista ennen myyntiä, sen aikana ja sen jälkeen. Kumppanimme voivat myös käyttää Canonin itseopiskelupalvelua. Siihen kuuluva henkilökohtainen ja verkossa tapahtuva koulutus tarjoaa henkilöstölle syvällistä osaamista ja asiantuntemusta.

Maksimoi tuotto

Kumppaniohjelmissamme otetaan huomioon kumppaneidemme erilaisuus. On olemassa erilaisia syitä tehdä yhteistyötä Canonin kanssa, ja siksi eri kumppanit tarvitsevat eritasoista tukea. Kumppanille tarjottavaan tuen tasoon vaikuttavat seuraavat tekijät:
 • Uskollisuus ja sitoutuminen
 • Sertifikaatit
 • Osaaminen
Liiketoiminnan edistämistoimet ovat kumppaniohjelmien oleellinen osa. Canonin kumppaneilleen tarjoama rahallinen etu auttaa kumppaneitamme hyötymään investoinnistaan. Edistämistoimet sovitetaan liiketoimintasuunnitelman mukaan tukemaan liiketoiminnan kasvua ja laajentamista. Canon tukee aktiivisesti kasvua, tarvikkeiden tarjontaa, markkinointia, tarjouksia, tuote-esittelyjä ja näyttelyitä sekä muita tarjouskampanjoita.

Luo kysyntää

Canon-kumppanin asema, esittelymateriaalit ja tapahtumat tuovat kumppaneille laajaa markkinanäkyvyyttä ja kohderyhmän huomion. Järjestämme EXPOssa ja muilla kansainvälisillä messuilla tapahtumia, joihin kumppanimme voivat osallistua ja jopa kutsua omat asiakkaansa ja kohderyhmänsä mukaan. Verkossa käytettävän kumppanienhakutyökalumme avulla voimme ohjata mahdolliset asiakkaat lähimmän kumppanimme luo. Lisäksi kerromme kumppaneillemme, miten he saavat käyttöönsä selkeitä ja laadukkaita asiakastietoja. Autamme kumppaneitamme myös sitouttamaan asiakkaansa ja hankkimaan uusia asiakkaita vakuuttavan viestinnän avulla. Tuemme kumppaneitamme heidän sertifiointi- ja asiantuntemustasonsa mukaan tarjoamalla tietoja toimialakohtaisista tekijöistä (kuten valmistus, koulutus ja lakiasiat) sekä eri alojen (kuten rahoitus, IT ja markkinointi) johtajille suunnattuja kampanjamateriaaleja.

Myy

Haluamme kaikki edistää myyntiä, joten tarjoamme kumppaneillemme paljon erilaisia myyntityökaluja. Myyntityökaluja ovat esimerkiksi:
 • Kilpailijoiden arviointityökalut ja vasta-argumentit
 • Insight Report -katsaukset
 • Tapahtumatuki
 • Räätälöinnit
 • Toimialakohtaiset työkalut
 • Kampanjaedut
 • Tunnustetun asiantuntijan sisältö
Kaikki nämä myyntityökalut löytyvät kumppaneillemme tarkoitetusta verkkoportaalista, jossa kaikki tarvittava tieto on saatavilla ympäri vuorokauden. Järjestämme myös säännöllisesti ympäri vuoden kampanjoita ja kannusteita, jotka on varta vasten suunnattu lisäämään kumppaneidemme myyntiä.

Täytä ja ylitä asiakkaan odotukset

Tukipalvelumme avustaa kumppaneita erinomaisen asiakaskokemuksen luomisessa myös myynnin jälkeen ja lisää näin kysyntää tulevaisuudessa. Tarjoamme:
 • Etähuoltotyökaluja
 • Tukipalveluita
 • Kehitysohjelmia huoltohenkilöstölle
 • Koulutusta
 • Teknistä tukea asiakkaan tiloissa
 • Tulevaisuudessakin käyttökelpoisen ratkaisun