Canon lakialalle

legal_web

Asiakkaiden vaatimusten täyttäminen ja kannattavuuden ja kilpailukyvyn säilyttäminen

Kilpailukyvyn ja asiakaspalvelun parantamiseen sekä kustannusten pienentämiseen liittyvät paineet ovat saaneet asianajotoimistot tarkastelemaan prosessejaan ja toimintatapojaan uusista näkökulmista. Johtavat asianajotoimistot hyödyntävät digitalisointia ja etsivät uudenlaisia tapoja pienentää kustannuksia ja olla yhteydessä asiakkaisiin. Samalla ne ovat alkaneet suhtautua entistäkin vakavammin salassapitovelvollisuuteen ja muihin säädöksiin. Canonin prosessit ja käytännöt auttavat uudistamaan toimintaa ja pitämään oikeusprosessit käynnissä.

Yhteistyömme erimaalaisten lakitoimistojen kanssa on antanut meille syvällisen käsityksen siitä, millaisista prosesseista ja tekniikoista on niille apua. Voimme antaa toimistoille paremman kuvan tiettyyn tapaukseen liittyvistä kustannuksista, jolloin niiden on helpompi periä asianmukaiset kulut asiakkailta. Prosessien selkeys auttaa myös avaamaan tiedonkulkuun liittyviä pullonkauloja, helpottaa versioiden hallintaa ja parantaa säädöstenmukaisuudenkin kannalta tärkeää jäljitettävyyttä.

Canonin ratkaisut ja palvelut

Kumppaneihimme kuuluu erikokoisia eurooppalaisia asianajotoimistoja – niin pieniä paikallisia yrityksiä kuin suuria ketjujakin. Ratkaisumme ja palvelumme ovat skaalattavissa toimiston tarpeiden mukaan. Ne mukautuvat myös fuusioiden ja yrityshankintojen mukanaan tuomiin muutoksiin.

Kansainvälinen kokemuksemme on osoittanut, että kulttuurieroista huolimatta asianajotoimistojen tärkeät säädöstenmukaisuus-, asiakirjojenhallinta-, tulostus- ja skannaustarpeet ovat samoja.

Myös kustannustenhallintaan, palveluiden laatuun ja asiakaskokemuksiin liittyvät haasteet ovat samat kaikkialla.

Siksi niin monet yritykset kääntyvät meidän puoleemme, kun ne tarvitsevat apua asiakasuskollisuuteen ja säädöstenmukaisuuteen vaikuttavien palveluiden, prosessien ja järjestelmien kanssa. Canonin ratkaisut helpottavat hyvien asiakaskokemusten tuottamista.