Yrityskäyttöön

Informaationhallinnan suunnittelupalvelu

Tiedon haltuunotto on tehokas tapa valmistautua digitalisoituvaan liiketoimintaan ja sen mukanaan tuomaan jatkuvaan muutokseen. Tiedon on oltava tallessa, sen tulee löytyä nopeasti ja sitä pitää pystyä hyödyntämään tehokkaasti kautta organisaation.

Hallitse tietoa tehokkaasti

Hyvin suunniteltu ja huolellisesti toteutettu, koko organisaation tarpeet huomioiva tiedonhallintamalli mahdollistaa vaivattoman viestinnän, parantaa tuottavuutta ja auttaa reagoimaan muutoksiin ketterästi.

Ammattiapua informaationhallinnan suunnitteluun

Canon on kehittänyt informaationhallinnan suunnittelupalvelun, jossa ammattilaiset auttavat määrittelemään yrityksen tiedonhallinnan tarpeet kattavasti ja tehokkaasti. Koko organisaation yhteinen tiedonhallintamalli kannattaa suunnitella kerralla kuntoon. Tarvittaessa liikkeelle voidaan kuitenkin lähteä keskittymällä ensin vain yhteen osa-alueeseen tai prosessiin ja laajentamalla hallintamallin käyttöä projektikohtaisesti. Suunnittelupalvelun avulla informaation hallintaan liittyvien hankkeiden käynnistämiseen saadaan vauhtia ja varmuutta.

Informaationhallinnan suunnittelupalvelu

Informaationhallinnan asiantuntijamme lähtevät liikkeelle yrityksen nykytilan selvityksestä, jossa kartoitetaan järjestelmäympäristö sekä tunnistetaan kriittiset prosessit, niihin liittyvä tieto ja sen käyttäjät. Nykytilan selvityksen pohjalta kuvataan organisaation tavoitetila. Kun asiakas on hyväksynyt määrittelyvaiheen tuotokset, siirrytään suunnitteluvaiheeseen.


Asiantuntijamme suunnittelevat parhaiden käytäntöjen mukaiset tiedonhallinnan prosessit, tiedon tallennustavat sekä järjestelmäkokonaisuuden. Suunnitteluvaiheen dokumentaatio käydään yksityiskohtaisesti läpi asiakkaan kanssa. Jos asiakas hyväksyy suunnitelman, voidaan alkaa keskustella toteutusvaiheeseen etenemisestä.

Informaationhallinnan suunnittelupalvelu

Canonin asiantuntijat kantavat vastuun palvelun toteutuksesta, asiakkaan osallistumista edellytetään vain haastatteluissa ja työpajoissa. Näin varmistetaan, että suunniteltu malli vastaa asiakkaan odotuksia ja yrityksen tavoitetilaa. 

Miksi informaationhallinnan suunnittelu kannattaa teettää asiantuntijalla? 

• kattava ymmärrys yrityksesi informaationhallinnan tarpeista 

• perusteellinen projektisuunnitelma tavoitetilan saavuttamiseksi 

• pitävät aikataulu- ja kustannusarviot 

• prosessien tehokkuus optimoitu, virheiden mahdollisuus minimoitu 

• edellytykset liiketoiminnan kehittämiselle todelliseen tietoon pohjautuen


Lisätietoa:


Lue lisää muista Canonin palveluista: