Yrityskäyttöön

Toimintajärjestelmä

Canon Toimintajärjestelmä on dokumentinhallinnan ja työnkulun ratkaisu. Järjestelmän avulla on helppo varmistaa ajantasainen tiedonjakelu ja noudattaa prosessien mukaista toimintaa kautta organisaation. Tehokas dokumentinhallintajärjestelmä soveltuu hyvin esimerkiksi laatujohtamisen dokumenttien ja prosessien hallitsemiseen.

Konseptoitu valmisratkaisu

Asiakaskohtaisen ratkaisun toimitukseen sisältyy Therefore™-järjestelmän asennus, dokumenttien tallennusrakenteen ja hakukorttien suunnittelu, työnkulkujen suunnittelu ja järjestelmäkonfigurointi, sähköisten lomakkeiden suunnittelu sekä järjestelmän käyttökoulutus.


Toimintajärjestelmä

Edut:


  • Varmistaa yhdenmukaiset toimintamallit kautta organisaation
  • Parantaa sisäistä viestintää mm. toimintamallien ja vastuiden osalta
  • Sujuvoittaa sisäisten ja ulkoisten auditointien tekemistä
  • Helposti laajennettavissa esimerkiksi sopimushallintaan tai muihin lomakepohjaisiin työnkulkuihin

Lue lisää: