Tietoja Canon Mobile Scanning -MEAP-sovelluksesta

Canon Mobile Scanning -MEAP-sovellus (tästä lähtien "tuote") on MEAP-sovellus, joka tukee imageRUNNER ADVANCE -laitteesta mobiililaitteeseen skannattujen tietojen vastaanottamista.
Voit määrittää skannausasetukset ja käynnistää skannauksen mobiililaitteesta muodostamalla yhteyden tuotteen ja mobiililaitteille tarkoitetun Canon PRINT Business -sovelluksen välille.

HUOMAUTUS

Jotta tuotetta voi käyttää, mobiililaitteeseen on ensin asennettava Canon PRINT Business -sovellus. Canon PRINT Business -sovelluksen uusimman version voi ladata App Storesta.

Tuotteen asentaminen

Menetelmiä on kaksi: Automaattinen asennus toimituspalvelinyhteydellä (suositus) ja Manuaalinen asennus SMS (Service Management Service) -palvelun kautta. Molempiin menetelmiin tarvitaan monitoimilaitteen järjestelmänvalvojan oikeudet.

Automaattinen asennus toimituspalvelinyhteydellä (suositus)

b_meap_flow_deliver_C

Monitoimilaite yhdistetään toimituspalvelimeen internetin kautta syöttämällä käyttöoikeusnumero monitoimilaitteen kosketuspaneelin näyttöön tai etäkäyttöliittymään. Tuote asentuu tällöin automaattisesti.

Lisätietoja käyttöoikeusnumerosta ja asennuksesta on seuraavissa kohdissa:

Canon Mobile Scanning -MEAP-sovelluksen asentaminen (toimitettu)

Manuaalinen asennus SMS (Service Management Service) -palvelun kautta

b_meap_flow_manual_C

Lataa tuotteen tiedostot Canonin verkkosivustosta tietokoneeseen ja asenna ne monitoimilaitteeseen SMS-palvelun kautta.

Lisätietoja tiedostojen latauksesta ja asennuksesta on seuraavissa kohdissa:

Canon Mobile Scanning -MEAP-sovelluksen asentaminen (manuaalinen)

Skannaus

Voit skannata mobiililaitteella, kun olet käynnistänyt tuotteen monitoimilaitteen kosketuspaneelista.
Voit määrittää skannausasetukset ja vastaanottaa skannatut tiedot mobiililaitteen Canon PRINT Business -sovelluksella.
Lisätietoja skannauksesta tuotteella imageRUNNER ADVANCE -laitteesta on seuraavissa kohdissa:

Katso Canon PRINT Business -sivun Käyttö-välilehden kohta Skannaus (imageRUNNER ADVANCE -sarja)

HUOMAUTUS

Jos tuotetta ei voi käyttää, tee skannaus monitoimilaitteen <Scan and Send> (Skannaa ja lähetä) -toiminnolla. Skannausasetukset on silloin määritettävä monitoimilaitteen kosketuspaneelissa skannauksen aikana.

Canon Mobile Scanning -MEAP-sovelluksen asentaminen (toimitettu)

Seuraavassa on kuvattu Canon Mobile Scanning -MEAP-sovelluksen (tästä lähtien "tuote") asennus imageRUNNER ADVANCE -laitteesta internetissä muodostetun toimituspalvelinyhteyden kautta.

Vaatimukset

Monitoimilaite
imageRUNNER ADVANCE -sarjan laite, joka tukee mobiililaitteiden Canon PRINT Business -sovellusta

Katso Canon PRINT Business -sivun kohta Tuetut monitoimilaitteet

HUOMAUTUS

 • Toimituspalvelin on internetissä. Ota ennen asennusta monitoimilaitteessa käyttöön yhteyden muodostus ulkopuoliseen verkkoon.
 • Palomuuriasetukset saattavat estää toimituspalvelinyhteyden muodostamisen monitoimilaitteesta. Jos näin käy, ota yhteys verkon järjestelmänvalvojaan.

Käyttöoikeusnumero

Tuotteen asennukseen tarvitaan käyttöoikeusnumero.
Käyttöoikeusnumeroa käytetään jäljempänä kohdassa Tuotteen asentaminen.

Käyttöoikeusnumero

Tuotteen asentaminen

Asenna tuote käytettävään monitoimilaitteeseen.
Menetelmiä on kaksi: Asennus kosketuspaneelista ja Asennus etäkäyttöliittymästä.

HUOMAUTUS

 • Laitteeseen on kirjauduttava tuotteen asennusta varten järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla.
 • Näytöt ja toiminnot saattavat olla erilaisia eri monitoimilaitteissa.

Asennus kosketuspaneelista
Asenna tuote monitoimilaitteen kosketuspaneelista.

 1. 1. Valitse [] (asetukset/rekisteröinti).
 2. 2. Valitse [Log In/Kirjautuminen].
 3. 3. Lisää seuraavat tiedot. Valitse [System Manager ID/Järjestelmän hallinnan tunnus] → anna osastotunnus. Valitse [System PIN/Järjestelmän PIN-koodi] → anna PIN-koodi.
 4. 4. Valitse [OK].
 5. 5. Valitse [Management Settings/Hallinta-asetukset].
 6. 6. Valitse [License/Other / Lisenssi/Muu] → [Register/Update Software / Rekisteröi/Päivitä ohjelmisto].
 7. 7. Valitse [Install Applications/Options / Asenna sovelluksia/asetuksia] → [License Access Number/Käyttöoikeusnumero].
 8. 8. Anna nelinumeroinen käyttöoikeusnumero → valitse [OK]. Anna 16-numeroinen käyttöoikeusnumero toistamalla vaihe neljä kertaa.
 9. 9. Vahvista antamasi käyttöoikeusnumero → valitse [Start/Käynnistä].
 10. 10. Valitse Canon Mobile Scanning MEAP Application → valitse [Install/Asenna].
 11. 11. Vahvista käyttöoikeussopimuksen ehdot → valitse [Accept/Hyväksy]. Asennus alkaa. Kun asennus on valmis, valitse [Start/Käynnistä]. Tuotteen asennus on valmis.

Asennuksen vahvistaminen

Asennus etäkäyttöliittymästä

Asenna tuote monitoimilaitteeseen tietokoneesta etäliittymän kautta.

 1. 1. Käynnistä tietokoneen verkkoselain → kirjoita osoiteriville seuraava URL-osoite: http://<IP-osoite tai laitteen isäntänimi>/
 2. 2. Anna järjestelmän hallinnan tunnus ja järjestelmän PIN-koodi → valitse [Administrator Login/Järjestelmänvalvojan kirjautuminen].
 3. 3. Valitse etäkäyttöliittymän portaalisivulta [Settings/Registration / Asetukset/rekisteröinti] → [License/Other / Lisenssi/Muu] → [Register/Update Software / Rekisteröi/Päivitä ohjelmisto].
 4. 4. Valitse [Delivered Installation/Toimitettu asennus].
 5. 5. Anna käyttöoikeusnumero → valitse [Next/Seuraava].

HUOMAUTUS

Jos annettu käyttöoikeusnumero on väärä, näyttöön tulee virhesivu.

6. Valitse Canon Mobile Scanning MEAP Application" → valitse [Start Installation/Aloita asennus].

Asennuksen jälkeen:
Aseta asennettu MEAP-sovellus aloitustilaan valitsemalla [Start/Käynnistä].
7. Vahvista käyttöoikeussopimuksen ehdot → valitse [Accept/Hyväksy].
Asennus alkaa.
Kun asennus on päättynyt, asennuksen päättymisestä ilmoittava näyttö avautuu.
Tuotteen asennus on valmis.
Asennuksen vahvistaminen

Asennuksen vahvistaminen
Vahvista, että tuote on asennettu ja käynnistetty oikein.

 1. 1. Valitse kosketuspaneelin päävalikkonäytössä [Show All/Näytä kaikki].
 2. 2. Tarkista, että [Canon Mobile Scanning]-kuvake näkyy. Jos Canon Mobile Scanning -kuvake ei näy, selaa näyttöä.

Canon Mobile Scanning -MEAP-sovelluksen asentaminen (manuaalinen)

Lataa Canon Mobile Scanning -MEAP-sovellus (jäljempänä "tuote") Canonin verkkosivustosta tietokoneeseen ja asenna se monitoimilaitteeseen SMS (Service Management Service) -palvelun kautta.
Vaatimukset

Monitoimilaite
imageRUNNER ADVANCE -sarjan laite, joka tukee mobiililaitteiden Canon PRINT Business -sovellusta

Katso Canon PRINT Business -sivun kohta Tuetut monitoimilaitteet

HUOMAUTUS

Tarkista ennen tuotteen asennusta verkkoasetukset ja monitoimilaitteen SSL-salatun tiedonsiirtoyhteyden asetukset ja ota SMS-palvelu käyttöön. Tarkat ohjeet saat monitoimilaitteen mukana toimitetuista oppaista.

Tietokone

Monitoimilaitteeseen verkossa yhdistetty tietokone

HUOMAUTUS

SMS toimii Windows-käyttöjärjestelmässä Internet Explorer -selaimella ja Mac OS -käyttöjärjestelmässä Safari-selaimella. Tuettujen selainten tarkat tiedot saat monitoimilaitteen mukana toimitetuista oppaista.

Tuotteen lataaminen

Lataa tuotteen tiedostot asennusta varten seuraavasta linkistä.
Canon Mobile Scanning -MEAP-sovelluksen lataaminen

Pura ladattu tiedosto, jossa on seuraavat asennuksessa tarvittavat tiedostot. Tiedostoja käytetään jäljempänä kuvatussa tuotteen asennuksessa:

 • Sovellustiedosto: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Käyttöoikeustiedosto: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Tuotteen asentaminen

Asenna tuote käytettävään monitoimilaitteeseen.

HUOMAUTUS

 • Monitoimilaitteeseen on kirjauduttava tuotteen asennusta varten järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksilla.
 • Näytöt ja toiminnot saattavat olla erilaisia eri monitoimilaitteissa.

Tuotteen asentaminen ja käynnistäminen

Asenna tuote monitoimilaitteeseen tietokoneesta SMS (Service Management Service) -palvelun kautta. Kun tuote on asennettu, aloita tuotteen käyttö.

 1. 1. Käynnistä tietokoneen verkkoselain → kirjoita osoiteriville seuraava URL-osoite: https://<IP-osoite tai laitteen isäntänimi>:8443/sms/
 2. 2. Anna SMS-salasana → valitse [Login/Kirjaudu].

HUOMAUTUS

Oletussalasana on MeapSmsLogin (kirjainkoko on merkitsevä).

3. Valitse [Install MEAP Application/Asenna MEAP-sovellus].

b_meap_manual_02_C

4. Valitse [Browse/Selaa].

b_meap_manual_03_C

5. Valitse avautuvassa valintaikkunassa seuraavat tiedostot → valitse [OK].
Käytä kohdassa Tuotteen lataaminen ladattuja tiedostoja.
Määritä sovellus- ja lisenssitiedosto erikseen.

Sovellustiedosto: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Käyttöoikeustiedosto: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6. Valitse [Install/Asenna].

b_meap_manual_04_C

Näyttöön tulee ensin viesti Installing... Please wait. (Asennetaan... Odota) ja sitten vahvistusviesti.

7. Valitse [Yes/Kyllä].

b_meap_manual_05_C

8.Vahvista käyttöoikeussopimuksen ehdot → valitse [I Accept/Hyväksyn].

b_meap_manual_06_C

Asennus alkaa, kun näyttöön tulee uudelleen viesti Installing... Please wait. (Asennetaan... Odota).
Kun asennus on päättynyt, asennuksen päättymisestä ilmoittava näyttö avautuu.

9. Valitse [To MEAP Application Management/MEAP-sovelluksen hallintaan].

b_meap_manual_07_C

10. Käynnistä Canon Mobile Scanning -MEAP-sovellus valitsemalla [Start/Käynnistä].

b_meap_manual_08_C

MEAP-sovellus käynnistyy ja siirtyy käyttötilaan.

Asennuksen vahvistaminen
Vahvista, että tuote on asennettu ja käynnistetty oikein.

 1. 1. Valitse kosketuspaneelin päävalikkonäytössä [Show All/Näytä kaikki].
 2. 2. Tarkista, että [Canon Mobile Scanning]-kuvake näkyy. Jos Canon Mobile Scanning -kuvake ei näy, selaa näyttöä.