Tulostaminen Android-mobiililaitteista


Vaihe 1: Ota Mopria-tulostuspalvelu käyttöön

Valitse asetusvalikossa tulostimet ja varmista, että Mopria™-tulostuspalvelu on määritetty käyttöön.Vaihe 2: Valitse tulostimesi

Valitse valikko sovelluksessa ja valitse "Print" (Tulosta).


HUOMAUTUS: Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tulostustoimintoa. Jos Print (Tulosta) -vaihtoehtoa ei ole valittavissa, et voi tulostaa kyseisestä sovelluksesta Mopria-tulostuspalvelun avulla.

Vaihe 3: Tulostusasetusten valikko tulee näkyviin. Valitse "All printers" (Kaikki tulostimet).

Laite etsii kaikki käytettävissä olevat tulostimet. Kun etsintä on valmis, näkyviin tulee tulostinluettelo, josta voit valita haluamasi tulostimen.

  

Vaihe 4: Valittu tulostin näkyy tulostusasetusten valikossa.

•    Jos tulostusasetusten muuttaminen ei ole tarpeen, lähetä tulostustyö valitsemalla Print (Tulosta).
•    Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, jatka seuraavaan osaan.

Mopria-tulostuspalvelun avulla voit tulostaa verkkosivuja, asiakirjoja, sähköpostiviestejä, valokuvia ja sisältöä sovelluksista, jotka tukevat Android-tulostusta. Tulostusasetukset voivat määräytyä valitun sovelluksen ja tulostimen mukaan. Seuraavat tulostusasetukset voivat olla näkyvissä:

Tulostettavien kopioiden määrä >
Paperikoon muuttaminen >
Suunnan muuttaminen >
Sivualueen määrittäminen >
Väri- tai mustavalkotulostus >

Valitse tulostusasetusten valikossa Number of copies (Kopioiden määrä) ja anna sitten haluamasi tulostettavien kopioiden määrä numeronäppäimistöllä.

Valitse tulostusasetusten valikossa Paper size (Paperikoko) ja valitse sitten paperikokovaihtoehto valikosta: A4, Letter, 4 x 6 ja 5 x 7 voivat sovelluksen tai tulostimen mukaan olla valittavissa olevia vaihtoehtoja.


Valitse tulostusasetusten valikossa Orientation (Suunta) ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.  Automaattinen, pysty tai vaaka voivat sovelluksen tai tulostimen mukaan olla valittavissa olevia vaihtoehtoja.Valitse tulostusasetusten valikossa sivualueen tulostusta varten Pages (Sivut) ja valitse sitten sivualue, jonka haluat tulostaa.  HUOMAUTUS: Sivut näkyvät vain tietyissä sovelluksissa ja tiedostotyypeissä, kuten PDF-tiedostoissa.


Valitse tulostusasetusten valikossa Color (Väri) ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.  Automaattinen, mustavalkoinen tai väri voivat sovelluksen tai tulostimen mukaan olla valittavissa olevia vaihtoehtoja.