Tulostaminen Android-mobiililaitteista


Vaihe 1: Ota Mopria-tulostuspalvelu käyttöön

Valitse asetusvalikossa tulostimet ja varmista, että Mopria™-tulostuspalvelu on määritetty käyttöön.

Mobile printing with Android Mopria_image 1

Vaihe 2: Valitse tulostimesi

Valitse valikko sovelluksessa ja valitse "Print" (Tulosta).

Mobile printing with Android Mopria image2

HUOMAUTUS: Jotkin sovellukset eivät ehkä tue tulostustoimintoa. Jos Print (Tulosta) -vaihtoehtoa ei ole valittavissa, et voi tulostaa kyseisestä sovelluksesta Mopria-tulostuspalvelun avulla.

Vaihe 3: Tulostusasetusten valikko tulee näkyviin. Valitse "All printers" (Kaikki tulostimet).

Mobile printing with Android Mopria image3

Laite etsii kaikki käytettävissä olevat tulostimet. Kun etsintä on valmis, näkyviin tulee tulostinluettelo, josta voit valita haluamasi tulostimen.

Mobile printing with Android Mopria image3A search   Mobile printing with Android Mopria image3B list

Vaihe 4: Valittu tulostin näkyy tulostusasetusten valikossa.

•    Jos tulostusasetusten muuttaminen ei ole tarpeen, lähetä tulostustyö valitsemalla Print (Tulosta).
•    Jos haluat muuttaa tulostusasetuksia, jatka seuraavaan osaan.

Mobile printing with Android Mopria image4

Lisätietoja

Kysy asiantuntijalta

Tulostusasetusten muuttaminen

Mopria-tulostuspalvelun avulla voit tulostaa verkkosivuja, asiakirjoja, sähköpostiviestejä, valokuvia ja sisältöä sovelluksista, jotka tukevat Android-tulostusta. Tulostusasetukset voivat määräytyä valitun sovelluksen ja tulostimen mukaan. Seuraavat tulostusasetukset voivat olla näkyvissä:

Tulostettavien kopioiden määrä >
Paperikoon muuttaminen >
Suunnan muuttaminen >
Sivualueen määrittäminen >
Väri- tai mustavalkotulostus >

Kopioiden määrä

Valitse tulostusasetusten valikossa Number of copies (Kopioiden määrä) ja anna sitten haluamasi tulostettavien kopioiden määrä numeronäppäimistöllä.

Kopiot

Paperikoko

Valitse tulostusasetusten valikossa Paper size (Paperikoko) ja valitse sitten paperikokovaihtoehto valikosta: A4, Letter, 4 x 6 ja 5 x 7 voivat sovelluksen tai tulostimen mukaan olla valittavissa olevia vaihtoehtoja.

paper size

Suunta

Valitse tulostusasetusten valikossa Orientation (Suunta) ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.  Automaattinen, pysty tai vaaka voivat sovelluksen tai tulostimen mukaan olla valittavissa olevia vaihtoehtoja.


orientation

Sivualue

Valitse tulostusasetusten valikossa sivualueen tulostusta varten Pages (Sivut) ja valitse sitten sivualue, jonka haluat tulostaa.  HUOMAUTUS: Sivut näkyvät vain tietyissä sovelluksissa ja tiedostotyypeissä, kuten PDF-tiedostoissa.

page range

Väritila

Valitse tulostusasetusten valikossa Color (Väri) ja valitse sitten haluamasi vaihtoehto.  Automaattinen, mustavalkoinen tai väri voivat sovelluksen tai tulostimen mukaan olla valittavissa olevia vaihtoehtoja.

colour-mode