Yrityskäyttöön

Lataa Think Packaging -opas

Lue printin asemasta pakkaustuotealalla sekä uusimmista painoalaan liittyvistä trendeistä ja havainnoista.

Miten pakkaustuotemarkkina muuttuu ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa printille?
Tässä oppaassa tarkastellaan pakkaustuotteiden jatkuvasti kehittyvää asemaa markkinoinnissa ja sen muotoutumista niin jälleenmyyjien kuin kuluttajien kannalta muuttuvassa toimintaympäristössä. Oppaassa käsitellään pakkaustuotteiden tilannetta nyt ja tulevaisuudessa sekä kuluttajan että brändin näkökulmasta. Väestörakenteen muutoksesta johtuvien sekä taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien vaikutusten seurauksena Euroopan pakkaustuoteteollisuus toimii dynaamisemmin kuin koskaan ennen.
Oppaan sisältö:

  • Pakkausten jatkuva kehitys
  • Kuluttajan näkökulma
  • Brändin ja jälleenmyyjän näkökulma
  • Mahdollisuudet printin näkökulmasta