Yrityskäyttöön

Miten luova ala muuttuu ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa printille?

Tässä oppaassa tarkastellaan luovien alojen tämän päivän tilannetta Euroopassa sekä trendejä, jotka ohjaavat niiden kasvua. Oppaassa kerrotaan myös, miten painopalveluiden tarjoajat voivat hyötyä innovatiivisesti toimivista luovista aloista. Yhteistyö avaa ovia uusiin mahdollisuuksiin ja tuottaa tulosta.

Oppaan sisältö:

  • Luovien alojen nykytilanne
  • Kuluttajan näkökulma
  • Tulevaisuuden näkymät
  • Mahdollisuudet printin näkökulmasta