Yrityskäyttöön

Lataa Think Creative -opas

Lue printin asemasta luovilla aloilla sekä uusimmista painoalaan liittyvistä trendeistä ja havainnoista.

Miten luovat alat muuttuvat ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa printille?
Tässä oppaassa tarkastellaan luovien alojen tämän päivän tilannetta Euroopassa sekä trendejä, jotka ohjaavat niiden kasvua. Oppaassa kerrotaan myös, miten painopalveluiden tarjoajat voivat hyötyä joustavasti, dynaamisesti ja innovatiivisesti toimivista luovista aloista ja painopalvelujen avulla yhdessä alojen toimijoiden kanssa avata ovia uusiin mahdollisuuksiin ja innovaatioihin.

 
Oppaan sisältö:

  • Luovien alojen nykytilanne
  • Kuluttajan näkökulma
  • Tulevaisuuden näkymät
  • Mahdollisuudet printin näkökulmasta