Yrityskäyttöön

Miten lainsäädännön, kestävän kehityksen ja teknologian trendit muuttavat arkkitehtuuri-, suunnittelu- ja rakennusalaa ja miten muutokset vaikuttavat painoteollisuuteen?

Maailman suurimmilla trendeillä ja suuntauksilla on merkittävä vaikutus koko rakennusalaan. Tämä opas tarkastelee rakennusalan nykysuuntauksia ja uuden lainsäädännön ja teknologian vaikutuksia rakennussuunnitteluun ja rakentamiseen. Kerromme, kuinka digitalisaatio ja uudet teknologiat muovaavat rakennusalan menetelmiä ja prosesseja. Esittelemme myös uusia mahdollisuuksia, joita muutos synnyttää painotaloille.

Oppaan sisältö:

  • Kohti digitaalisuutta
  • Fiksumpi vallankumous
  • Globaali kasvu
  • Painoteollisuuden rooli nykyaikaisessa rakennussuunnittelussa ja rakentamisessa