Canon tukee Replay Studiota tiellä täydellisyyteen

Replay-logo

”Nykyinen sijoittumisemme tukee täydellisesti uusasiakashankintaa omilla ydinmarkkinoillamme. Alalla ollaan siirtymässä offset-painopalveluista digitaalitekniikkaan, ja haluamme olla tässä kehityksessä eturintamassa. Liiketoimintamahdollisuuksia ovat vauhdittamassa huipputason tuotantotyönkulku ja huipputason kumppanuus Canonin kanssa.”

Andy Halasz, johtaja

Tulokset

Väritulosteen tuotantokustannukset pienentyneet 50 %

Väritulosteen tuotantokustannukset pienentyneet 50 %

Tuotantoaika lyhentynyt 50 %

Tuotantoaika lyhentynyt 50 %

Ennustettu liiketoiminnan kasvu 10 %

Ennustettu liiketoiminnan kasvu 10 %

Replay-objective

Päämäärä

Aseman vahvistaminen nykyisillä kaupallisen tulostus- ja painotoiminnan sekä grafiikan alan markkinoilla

Haasteet

• Tuotantolinjan yhtenäistäminen ja kustannusrakenteen yksinkertaistaminen

• Tuottavuutta, nopeutta ja laatua parantavan teknologian ja kumppanin tunnistaminen

• Kasvavaan asiakaskysyntään vastaaminen digitaalisen painotoiminnan alalla

Toimintatapa

Yhteydenotto pitkäaikaiseen kumppaniin Canoniin sellaisen ratkaisun kartoittamiseksi, jolla päästään asetettuihin tavoitteisiin ja pystytään vastaamaan nykyisiin haasteisiin

• Investointi uusimpaan Océ Arizona -malliin, jolla korvataan nykyiset Arizona-mallit

• Koko digitaalisen tuotantolinjan kattavan yhtenäisen värityönkulkuratkaisun käyttöönotto yhteistyössä Canonin värienhallinta-asiantuntijan kanssa

Replay-spare