DWF-hero1-1600x600

Evercore turvaa tuotemerkkinsä Canonin värienhallinnan avulla

DWF-hero1-1600x600

Evercoren tulostusinfrastruktuuri koostuu pienestä tulostustilasta, jossa voi tulostaa esimerkiksi asiakasportfolioita, sekä eri osastoille sijoitetuista monitoimilaitteista, jotka on tarkoitettu jokapäiväisiin kopiointitarpeisiin. Organisaatio tarvitsi yhtenäisen ratkaisun, joka takaisi värien yhdenmukaisuuden kaikissa tulostimissa sekä antaisi mahdollisuuden tulostaa A5-asiakirjoja ja käyttää paksumpia tulostusmateriaaleja A5-kokoisiin julkaistaviin tiedotteisiin ja kutsuihin.

Tulokset

Automatisoitu tulostuksen työnkulku, värienhallinta ja yhtenäinen tulostusjälki

Automatisoitu tulostuksen työnkulku, värienhallinta ja yhtenäinen tulostusjälki

Parempi tuottavuus

Parempi tuottavuus

Vähemmän valituksia

Vähemmän valituksia

Tuotemerkin turvaaminen markkinointiosastolla

Tuotemerkin turvaaminen markkinointiosastolla

Evercore_objective

Päämäärä

Varmistaa värien yhdenmukaisuus kaikessa tulostetussa materiaalissa, jotta tuotemerkki säilyy yhtenäisenä.

Haasteet

• Eri tulostimien erilaiset tulostusjäljet

• Laitteista vastaava osasto on saanut runsaasti tulostetun tuotemerkin värin oikeellisuuteen liittyviä valituksia

• Tuotemerkin yhtenäisyyden turvaaminen

Toimintatapa

Evercore havaitsi, että Canon ymmärsi selkeästi yrityksen väreihin liittyvät ongelmat ja tarpeet. Canon järjesti kattavan värikonsultointiauditoinnin, johon sisältyi myös markkinointiosaston koulutusta. Canon vastaa nyt värien hallinnasta ja tarkistaa värit neljä kertaa vuodessa.