Stralfors elävöittää tulevaisuuden asiakasviestintää Canonin avulla

Asiakasviestinnän hallintapalveluja tarjoavalla Stralforsilla on painoalalla pitkät perinteet. Yritys perustettiin ruotsalaiseen Ljungbyn kaupunkiin vuonna 1919, ja se aloitti toimintansa kirjapainona. Vuosien mittaan toiminta on kasvanut ja kehittynyt, ja yritys toimii nykyään seitsemässä maassa: Ruotsissa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa.
Yritys on osannut vastata nopeasti kehittyvän viestintäympäristön haasteisiin ja onnistunut kehittämään ja tarjoamaan innovatiivisia viestintäratkaisuja, joiden avulla asiakasyritykset pystyvät luomaan aiempaa kestävämpiä ja yksilöllisempiä asiakassuhteita. Yhtenä tärkeistä palvelun kulmakivistä on niin sanottu valkoisen paperin ratkaisu, jossa asiakas pystyy tuottamaan kohdennettua, räätälöityä viestintäaineistoa dynaamisesti ja kustannuksia säästäen niin, että viestinnässä välitetään vain tapauskohtaisesti tarvittava tieto.

Stralfors-image1
Stralfors-image2

”Useimmat asiakkaamme käyttävät nykyään yhden polun tuotantomenetelmää. ColorStream-järjestelmän ansiosta he voivat hyödyntää toiminnassaan entistä monipuolisempia ratkaisuja, kuten digitaalisia kuvia osana dynaamista viestintää. Haluamme, että asiakkaamme voivat viestiä omien asiakkaidensa kanssa entistä paremmin ja entistä olennaisempaa tietoa välittäen.”  Tony Plummer, toimitusjohtaja, Stralfors UK