Pienennä kustannuksia ja paranna tietoturvaa

Tulostuksen tietoturva on etusijalla.

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä tärkeämpää pyrkiä pienentämään kustannuksia jja samalla varmistaa yrityksesi IT-infrastruktuurin tietoturvan taso.

Vaikka yritykset yhä enenevässä määrin ymmärtävät tulostuksen tärkeyden osana IT-infrastruktuuria, niillä ei useinkaan ole käsitystä tulostamisen kustannuksista taloudellisina ja muina resursseina.

Armstrong Watson päätti tarttua näihin haasteisiin yhdessä Canonin kanssa. Innovatiivinen tulostusinfrastuktuurin muutos on lisännyt tuottavuutta, parantanut tietoturvaa merkittävästi ja vähentänyt tulostukseen liittyviä tukipyyntöjä 50 prosentilla.

Muutakin kuin säästöä ja parempaa tietoturvaa

Canonin MPS -palvelujen avulla voit parantaa yrityksesi tuottavuutta, tuoda muutoksia tulostamisen käytäntöihin ja pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Myös yrityksen IT-asiantuntija Paul Cullen huomasi pian selviä muutoksia. Esimerkiksi henkilökunnalta tulevat tulostuksen ja skannauksen tukipyynnöt olivat vähentyneet puoleen.

"Nyt laitteisto- ja ohjelmisto-ongelmat ratkeavat kätevästi Canonin pääkonttorin kautta yhdellä puhelulla sen sijaan, että joutuisimme soittamaan aikaa vieviä puheluita monelle eri toimijalle."

Armstrong Watson, United Kingdom

Asiakkaan haasteet