Pienennä kustannuksia ja paranna tietoturvaa

Tulostuksen tietoturva on etusijalla.


Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on yhä tärkeämpää pyrkiä pienentämään kustannuksia jja samalla varmistaa yrityksesi IT-infrastruktuurin tietoturvan taso.

Vaikka yritykset yhä enenevässä määrin ymmärtävät tulostuksen tärkeyden osana IT-infrastruktuuria, niillä ei useinkaan ole käsitystä tulostamisen kustannuksista taloudellisina ja muina resursseina.

Saksan vanhimpiin kuuluva vakuutusyhtiö R&V päätti tarttua näihin haasteisiin yhdessä Canonin kanssa. Innovatiivinen tulostusinfrastuktuurin muutos on lisännyt tuottavuutta, parantanut tietoturvaa merkittävästi ja pienentänyt tulostuskustannuksia yli 50 prosenttia.

Muutakin kuin säästöä ja parempaa tietoturvaa

Canonin tulostusympäristön hallintapalvelujen avulla voit parantaa yrityksesi tuottavuutta, tuoda muutoksia tulostamisen käytäntöihin ja pienentää hiilidioksidipäästöjä.

Asiakkaan haasteet