Tulostusympäristön hallintapalvelujen (MPS) hyödyt

Sähköiset dokumentit ja tulosteet ovat olennainen osa yritysviestintää. Dokumenttien tuotanto voi olla jopa kolme prosenttia yrityksen liikevaihdosta, ja siten siitä muodostuu yrityksille merkittävä kustannuserä.

Tutkimusten mukaan* vain 20 % tulostuskustannuksista on näkyviä. Jos et ole varma, miten paljon kustannuksia tulostustoiminnoista syntyy tai jos yritykselläsi ei ole riittävästi resursseja tai asiantuntemusta kustannusten hallintaan, voit turvautua Canonin MPS -palveluihin.

*All Associates Group, Inc 2012

Sähköiset dokumentit ja tulosteet ovat olennainen osa yritysviestintää. Asiakirjojen tuotanto voi olla jopa kolme prosenttia yrityksen liikevaihdosta, ja siten siitä muodostuu yrityksille merkittävä kustannuserä.

Tutkimusten mukaan* vain 20 % tulostuskustannuksista on näkyviä. Jos et ole varma, miten paljon kustannuksia tulostustoiminnoista syntyy tai jos yritykselläsi ei ole riittävästi resursseja tai asiantuntemusta kustannusten hallintaan, voit turvautua Canonin tulostusympäristön hallintapalveluihin (MPS).

*All Associates Group, Inc 2012

Vähennä kustannuksia

Kun hankit Canonin MPS -palvelun, tarkastelemme yhdessä kanssasi, miten paljon kustannuksia tulostuksesta yrityksellesi aiheutuu ja miten kustannukset jakautuvat. Tietojen pohjalta suunnitellaan tulostusratkaisu, joka pienentää kustannuksia ja tehostaa toimintaa. Canon MPS -ratkaisut ovat auttaneet asiakkaita pienentämään tulostuskustannuksiaan jopa 60 prosenttia. Säännöllisellä valvonnalla varmistamme, että sijoitus on kannattava ja että myös pitkän aikavälin tavoitteet saavutetaan.

Lisää tuottavuutta

Ulkoistamalla tulostuspalveluiden hallinnan vapautat yrityksen henkilöstön aikaa muihin tehtäviin ja voit keskittyä liiketoiminnan tärkeimpiin osa-alueisiin. Canonin MPS -ratkaisulla varmistat myös, että yrityksen laitteistoa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Näin koko organisaation toiminta tehostuu.

Paranna tietoturvaa

Tietoturvaloukkaukset voivat vahingoittaa yrityksesi brändiä ja johtaa ankariin sakkoihin. Siksi tietoturvaan panostaminen kannattaa pitkällä aikavälillä. Canonin MPS-auditoinnin avulla voidaan tuoda esiin päätetulostuksen tietoturvaa parantavia asioita. Parannusten avulla arkaluontoisen tiedot voidaan pitää vain valtuutettujen henkilöiden saatavilla ja varmistaa näin säädösten mukainen toiminta.

Tulosta ympäristöystävällisemmin

Canon MPS -ratkaisut yksinkertaistavat yrityksen tulostusinfrastruktuurin ja muuttavat yrityksen tulostuskäytäntöjä. Siten ne auttavat vähentämään hävikkiä ja laitteiden energian- ja paperinkulutusta. Säännöllinen valvonta auttaa yritystä arvioimaan toimintansa ympäristövaikutuksia, ja uusimmat Canon-teknologiat auttavat pienentämään yrityksen hiilijalanjälkeä pitkällä aikavälillä.