Canonin lähestymistapa tulostusympäristön hallinta palveluihin (MPS)

Jokainen organisaatio on erilainen. Siksi tulostamisen hallintapalveluiden tuottajien on ensisijaisen tärkeää tutustua huolellisesti yritykseen ja sen IT-tarpeisiin.

ITIL®- ja PRINCE2®-menetelmiin perustuvan lähestymistavan ansiosta Canonin MPS -palvelut takaavat yritykselle entistä nopeamman tulostuksen, tehokkaammat työnkulut ja pienemmät kustannukset nopeasti kaikissa vaiheissa.

Viisivaiheinen ITIL lähestyminen

Tutustuminen

Aivan ensin tutustumme yrityksen tilanteeseen, tulostustarpeisiin ja sisäisiin tulostuskäytäntöihin. Niiden pohjalta suunnittelemme ratkaisun, joka minimoi hävikin ja hankalat työvaiheet ja vapauttaa aikaa ydinliiketoiminnalle.

Suunnittelu

Tutustumisvaiheen tietojen perusteella suunnittelemme yrityksen tarpeiden mukaisen ratkaisun, joka poistaa hävikin ja hankalat työvaiheet. Tämän vaiheen aikana
Canon auttaa ratkaisun suunnittelussa ja käyttöönotossa – näin varmistamme, että ratkaisu auttaa liiketoimintaa ja henkilöstön työtehtäviä mahdollisimman tehokkaasti.

Käyttöönotto

Otamme ratkaisun käyttöön asiantuntemuksemme ja osaamisemme pohjalta ja opastamme työyhteisöä uusien toimintatapojen soveltamisessa siten, että ratkaisu tuottaa parhaan mahdollisen lopputuloksen. Valvomme lisäksi ratkaisun toimivuutta myös jatkossa.

Hallinta

Kun ratkaisu on käytössä, varmistamme, että kaikki toimii toivotulla tavalla ja että ratkaisu täyttää yrityksen tarpeet myös vastaisuudessa. Canonin tarjoaman palvelun keskeisenä osana on laitekannan hallinta. Otamme vastuun yrityksesi tulostuslaitekannan hallinnasta sovittujen KPI-mittarien ja palvelutasosopimusten mukaisesti. Aikaa ei enää kulu turhaan tulostinten hallintaan, lukemien kirjaamiseen ja raportointiin tai kulutustarvikkeiden tilaamiseen. Tarjoamme yrityksen käyttöön myös asiakaspalvelun ongelmatilanteiden ratkaisua, huoltopyyntöjä ja ongelmien raportointia varten. Ratkaisu yksinkertaistaa yrityksen työvaiheita asiakkaiden hankinnasta tilien hoitoon.

Seuranta ja kehittäminen

Toisin kuin moniin muihin tulostuspalveluratkaisuihin Canonin MPS -palveluihin kuuluu seuranta vaihe. Säännöllisen seurannan avulla varmistamme, että tarjoamamme ratkaisu vastaa aina organisaatiosi muuttuvia tarpeita. Teemme yrityksesi kanssa selkeän sopimuksen siitä, milloin, miten, kenen kanssa sekä missä muodossa ja laajuudessa säännölliset palvelusopimustasi koskevat seurantatoimenpiteet suoritetaan.