Huomautuksia

Verkon tietoturvaa koskevia huomioita, joiden tarkoituksena on estää kolmansia osapuolia käyttämästä verkkokameroitasi luvattomasti

Koskee kaikkia kameramalleja

Jotta voit estää kolmansia osapuolia käyttämästä verkkokameroitasi luvattomasti, ota huomioon seuraavat seikat:

  • On suositeltavaa muuttaa alkuperäinen järjestelmänvalvojan salasana ja vaihtaa salasana säännöllisesti.
  • Käyttäjien käytettävissä ovat oletuksena toiminnot [Privileged Camera Control / Luottamuksellinen kameran hallinta], [Camera Control / Kameran hallinta], [Video Distribution / Kuvan jako] ja [Audio Distribution / Äänen jako]. Jos et halua, että nämä toiminnot ovat vieraskäyttäjien käytettävissä, poista ne käytöstä.

Salamaniskuihin varautuminen

Koskee kaikkia kameramalleja

  • Nämä tuotteet ovat alttiita salamaniskujen suorille, epäsuorille ja muille vaikutuksille. Ennen kameroiden asentamista järjestelmä on riskin pienentämiseksi suositeltavaa suojata syöksyaalloilta.

Ohjeita osien vaihtoon

Koskee VB-Rxx-PTZ-kameramalleja

  • Seuraavat osat ovat kuluvia osia, joita rajoitettu takuu ei koske. Lisäksi tuotteen käyttöikää koskevat tiedot (katso [ ]) ovat vain viitteellisiä, jos 360 astetta kääntyviä osia käytetään jatkuvasti välillä 25+/–10°. Käyttöikä vaihtelee siten käytön ja asennusympäristön mukaan.
1. Askelmoottori[4 miljoonaa liikettä*]
2. Liukurengas

[4 miljoonaa liikettä*]
* Yksi liike on 360°.
  • Jos haluat vaihtaa osia, ota yhteyttä paikalliseen huoltopalveluun.
  • Varaosia säilytetään huoltoa varten seitsemän vuotta tuotannon lopettamisesta.

Kuvun sumentumisen ehkäiseminen

Koskee ulkokäyttöön tarkoitettuja kiinteitä kupukameramalleja VB-M64xVE ja H65xVE

  • Näiden tuotteiden kupu voi sumentua (kuvun materiaali samenee) ajan myötä.
  • Ilmiön ehkäisemiseksi on suositeltavaa käyttää aurinkosuojaa (myydään erikseen).

Luokan A laitteita ja sähkömagneettisia häiriöitä koskeva varoitus

Koskee seuraavia laitteita: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Nämä luokan A laitteet on tarkoitettu teollisuus- ja myymäläympäristöihin. Kotikäytössä nämä laitteet voivat aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on ehkä ryhdyttävä häiriöiden edellyttämiin toimiin.