Yrityskäyttöön

Skannausratkaisuja terveydenhuoltoalalle

Harvat alat ovat niin intensiivisen väittelyn ja nopeiden muutosten kourissa kuin terveydenhuoltoala. Kaikki terveydenhuoltoalan palveluntarjoajat – aina itsenäisistä konsulteista suuriin yliopistosairaaloihin – luottavat hoitotietojen ja -palveluiden tarjoamisessa ja potilaiden hoitamisessa monimutkaisiin ratkaisuihin. Canonin työasemaskannausratkaisut voivat auttaa tällaisten prosessien järkeistämisessä sekä asiakaspalvelun parantamisessa

Potilaiden hoidon ja palvelun laadun parantaminen

Kun potilastiedot skannataan tietokantaan DR-M160II:llä, ne ovat paljon helpommin käytettävissä. Tämän ansiosta hoitohenkilöstö voi keskittyä entistä enemmän potilaisiin. Potilasasiakirjojen optimointi mahdollistaa myös sen, että terveydenhuolto-organisaatiot voivat ylläpitää viranomaisten vaatimia korkeita palvelutasoja.

Pienennä toimintakustannuksia ja vähennä jätettä

Potilastietojen skannaaminen vähentää säilytyskustannuksia. Lisäksi se antaa hoitohenkilöstölle mahdollisuuden käyttää potilastietoja nopeasti ja pienentää kustannuksia, joita aiheutuu fyysisten asiakirjojen noutamisesta ja säilyttämisestä. Toiminnan tehostaminen vapauttaa voimavaroja ja resursseja, joita voidaan käyttää muihin tarkoituksiin.

Potilastietojen luottamuksellisuus

Potilastietojen skannaaminen takaa niiden luottamuksellisuuden. Tämän ansiosta terveydenhuoltoalan organisaatiot varmistavat alati kasvavien paikallisten, alueellisten ja kansallisten vaatimusten ja säädösten noudattamisen.