Yrityskäyttöön

Skannausratkaisuja rahoitus- ja vakuutusalalle

Digitalisoituvassa maailmassa tietoturvan merkitys kasvaa päivä päivältä. Jopa turvallisiksi väitetyt järjestelmät ovat viime aikoina joutuneet hyökkäysten uhriksi. Tällaisten tapausten riskit ovat merkittäviä sekä taloudelliselta että organisaation maineen kannalta. Canonin skannausratkaisut auttavat näihin haasteisiin vastaamisessa sekä liiketoiminnan järkeistämisessä.

Parempi kilpailukyky

Vakuutushakemusten tai laskujen skannaaminen suoraan yrityksen käyttämiin sovelluksiin järkeistää työnkulkuja – eli parantaa sekä tehokkuutta että tuottavuutta.

Pienemmät riskit

Suojaudu vakuutuspetoksilta sekä tahattomilta tietovuodoilta. Sähköisiä asiakirjoja on helpompi hallita ja niiden suojattua käyttöä on helpompi valvoa – tämä takaa paremman suojan vakuutuspetoksilta ja tietovuodoilta.

Varmista vaatimustenmukaisuus

Säädökset ja viranomaisvaatimukset ovat nykyään entistä monimutkaisempia. Canonin skannereiden avulla voit varmistaa vaatimustenmukaisuuden skannaamalla viranomaisten hyväksymään PDF/A-muotoon.

Pienemmät ympäristövaikutukset

Täytä taloudelliset tavoitteet ja yrityksen yhteiskuntavastuun tavoitteet. Voit pienentää fyysisten asiakirjojen aiheuttamia ympäristövaikutuksia skannaamalla ja arkistoimalla hakemuslomakkeet, sertifioinnit, hakemukset, laskut ja muut vastaavat asiakirjat sähköisesti.