Picture_Colour Space

Väriavaruus

Väriavaruus määrittää toistettavien värien kirjon. EOS-kamerat tukevat sekä sRGB- että Adobe RGB -väriavaruuksia.

sRGB tarkoittaa värikirjoa, joka voidaan toistaa tavanomaisella tietokoneen näytöllä tai projektorilla.

Adobe RGB tarjoaa tavallista sRGB:tä laajemman väripaletin. Se näkyy erityisesti syaaneilla, vihreillä ja oransseilla alueilla. Adobe RGB -kuvat mahdollistavat parempilaatuiset tulosteet kuin sRGB-kuvat, kun taas näytössä tai projektorilla heijastettuina sRGB-kuvat näyttävät paremmilta. Koska Adobe RGB:n väriavaruus on laajempi kuin sRGB:n, Adobe RGB voidaan konvertoida sRGB:ksi jälkikäsittelyn avulla.yyslaajennus yltää ISO 50 (vastaava) herkkyyteen saakka.