Skanneritekniikan opas

Erinomaisen kuvanlaadun ja luotettavuuden perinteen mukaisesti kehitetyt Canon imageFORMULA -skannerit hyödyntävät skannaustekniikan uusimpia innovaatioita. Seuraavat ominaisuudet ovat saatavilla useimmissa Canon imageFORMULA -skannerimalleissa.

Skanneritekniikkamme ominaisuuksia:


Kolmiulotteinen värinkorjaus
Kolmiulotteinen värinkorjaus toistaa asiakirjan värit ennennäkemättömän tarkasti. Tuloksena on värien erinomainen laatu ja kuvan parantunut luettavuus OCR-skannaussovelluksia varten.


Automaattinen asiakirjansyöttölaite
Automaattinen asiakirjansyöttölaite mahdollistaa asiakirjaerien nopean ja valvomattoman skannauksen.


Automaattinen koon tunnistus ja vinouden korjaus
Tuhlaatko aikaa asiakirjojen lajitteluun ennen niiden skannaamista? Automaattisen asiakirjojen koontunnistuksen ansiosta kunkin sivun kuva on oikean kokoinen. Myös vinot sivut korjataan skannattuihin kuviin.


Automaattinen värintunnistus
Automaattisen värintunnistuksen ansiosta skanneri osaa määrittää värisisällön perusteella, mitkä sekalaisen skannauserän asiakirjat tallennetaan värillisinä. Sinun ei tarvitse erotella värillisiä ja mustavalkoisia asiakirjoja. Lisäksi tämä pienentää myös tiedostokokoja merkittävästi.


Automaattinen värinpoisto
Punainen, vihreä tai sininen väri voidaan poistaa asiakirjan kuvasta. Tämä parantaa kuvan luettavuutta OCR-sovelluksia varten ja myös pienentää sen tiedostokokoa.


CIS
Contact Image Sensor -kontaktikuva-anturit ovat optisia antureita, joilla asiakirjan kuva luetaan asiakirjaskannereissa. CIS-anturitekniikka tarjoaa muun muassa tarkemmat kuvat, vähentää kuvien vääristymiä ja parantaa tekstin luettavuutta ja OCR-tunnistustarkkuutta.


Värinparannus
Kolmiulotteinen värinkorjaustoiminto toisintaa asiakirjan väritiedot tarkasti. Toiminto hyödyntää värimuunnossirua, jonka avulla se osaa määrittää tarkat RGB-koordinaatit yhdessä prosessissa.


Suositeltu kapasiteetti
Suositeltu kapasiteetti on valmistajan suosittelema skannerin päivittäinen enimmäiskäyttömäärä. Valitse skanneri, jonka suositeltu kapasiteetti ylittää nykyiset tuotantotarpeesi. Siten varmistat skannerillesi pitkän käyttöiän. Ota huomioon myös mahdolliset kuukauden huippukäyttömäärät.


Kaksipuolisuus
Skannaa asiakirjan molemmat puolet yhdellä skannauskerralla.


Kaksoissyötön vapautuspainike
Tämän toiminnon avulla voit helposti tarkistaa, onko havaittu kaksoissyöttö todella kaksoissyöttö vai onko kyseessä jokin erikoisasiakirja, kuten kirjekuori. Jos skannauksessa havaitaan kaksoissyöttö, asiakirjan syöttäminen lopetetaan ja kaksoissyötetty asiakirja siirretään paperin ulostulotilaan.

Tämän jälkeen laitteen DFR-painike syttyy. Lisäksi näyttöön tulee nopean palautusjärjestelmän ruutu, jossa sinua pyydetään valitsemaan, haluatko jatkaa skannaamista. Jos painat DFR-painiketta, näytetty kuva tallennetaan ja asiakirja skannataan loppuun.


Syöttö sisältöpuoli ylöspäin
Voit skannata asiakirjoja siten, että näet niiden sisältöpuolen. Tämän ominaisuuden avulla DR-C125 skannaa asiakirjat alkusivusta lähtien, mutta lukee kuvat alhaalta päin. Kuvia käännetään automaattisesti 180 astetta, jotta kuvat voidaan näyttää oikeinpäin ja oikeassa järjestyksessä.


Täysin automaattinen tila.
Täysin automaattisessa tilassa kullekin skannatulle kuvalle määritetään automaattisesti parhaat asetukset Canonin ainutlaatuisen algoritmin perusteella. Asiakirjoissa käytetään seuraavia asetuksia: automaattinen värintunnistus, asiakirjan koon tunnistus, automaattinen tarkkuuden määritys, tyhjän sivun ohitus, vinouden korjaus ja tekstin suunnan määritys.


J-syöttö
Canonin ainutlaatuisen J-syöttörakenteen ansiosta DR-C125 vie vähän pöytätilaa, sillä se mahdollistaa pystysuuntaisen syötön ja poistulon.
Picture_J-Path

Esiskannaus
Asiakirjan esikatselu ennen skannauksen viimeistelyä tarjoaa sinulle mahdollisuuden tarkistaa, onko tiedoissa skannausvirheitä ja onko ne skannattu oikein.


Tarkkuus
Kuvan tarkkuudella kuvaillaan kuvassa olevien yksityiskohtien määrää. Termiä käytetään sekä digitaalisissa kuvissa, filmikuvissa sekä muunlaisissa kuvissa. Mitä suurempi tarkkuus on, sitä enemmän kuvassa on yksityiskohtia, mutta sitä suurempi on myös kuvatiedoston koko. Asiakirjaskannerin skannausnopeus mitä todennäköisimmin hidastuu, kun tarkkuuden asetusta suurennetaan.


Uudelleenyrittävä erottelutoiminto
Jos laitteessa havaitaan kaksoissyöttö, uudelleenyrittävä erottelutoiminto palauttaa asiakirjan syöttölaitteeseen ja syöttää sivut uudelleen. Skanneri osaa siis ratkaista päällekkäissyöttöongelmia itse ja jatkaa skannaamista.


Yksipuolinen
Tarkoittaa skannausta, jossa vain asiakirjan toinen puoli skannataan.


Tyhjän sivun ohitus
Tämä toiminto on hyödyllinen, jos skannaat materiaalia, jossa on sekaisin sekä yksi- että kaksipuolisia sivuja. Toiminto poistaa automaattisesti tyhjät sivut kuvatiedoista, mikä pienentää tiedostokokoa.


Tekstinparannus
Skannereissa on kaksi tekstinparannustilaa, joilla saat selkeämpiä ja paremmin luettavia mustia ja valkoisia kuvia asiakirjoista, joissa on vaikeasti skannattavia kohtia. Tila tulee aina valita asiakirjatyypin mukaan.


Tekstin suunnan tunnistus
Tämä on kätevä ominaisuus skannattaessa asiakirjaeriä, joissa sivut ovat erisuuntaisia. Ominaisuus tunnistaa kunkin syötetyn asiakirjan tekstin suunnan ja kääntää skannatut kuvat vastaavasti.


Ohut paperi -tila
Tämä toiminto hidastaa syöttönopeutta, kun käytössä on ohut paperi, jotta paperi ei vaurioidu (saatavilla mallissa DR-M160).


Päällekkäissyötön ultraäänitunnistus
Ultraäänitunnistimet tunnistavat päällekkäisten arkkien välin ja estävät useiden arkkien syöttämisen yhdessä. Tämä varmistaa, että asiakirjat kaikki sivut skannataan.
Picture_ultrasonic

U-paperirata / suora paperirata
Tiettyjen asiakirjojen, esimerkiksi muovikorttien ja paksujen asiakirjojen, skannauksen tehostamista ja monipuolistamista varten tietyissä skannerimalleissa on tavallisen U-paperiradan lisäksi suora paperirata.
Picture_U-Turn

spacer
					image