Canon-skannerien hyvityskampanja - talvitarjous

Canon Europa N.V. Käyttöehdot

1. KAMPANJATUOTTEET, KAMPANJA-AIKA, OSALLISTUJAT JA KAMPANJA-ALUEET

1.1. Tämä kampanja on voimassa vain, kun ostat tällä sivustolla erikseen mainittuja kampanjatuotteita (kampanjatuotteet) Kampanja-alueella (määritelty alla) 1.10.2018–28.2.2019 välisenä aikana (kampanja-aika).

1.2. Kaikkien Osallistujien on oltava vähintään (”Osallistuja”) 18-vuotiaita ja asuttava Euroopan talousalueella tai Sveitsissä (EEA) (”Kampanja-alueet”).

1.3. Kaikkien Osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi.

1.4. Kampanjatuotteiden on oltava uusia ja aitoja Canonin tuotteita. Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten omaisuuden suojaamisoikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai ”harmaat” tuotteet) eivät kuulu tämän kampanjan piiriin.

1.5. Kampanjatuotteen täytyy olla (i) osallistujan omistuksessa hyvityksen hakupäivänä, (ii) rekisteröity kampanja-alueella, (iii) (jos mahdollista) Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevien Canon-konsernin yhtiöiden jälleenmyyjille toimittama ja jakelema tuote, ja (iv) ostettu Canon-konsernin yhtiöltä, kampanja-alueella toimivalta jälleenmyyjältä tai verkkokaupasta, jonka verkkotunnus tai rekisteröity osoite on kampanja-alueella.

2. OSALLISTUMINEN

2.1. Osallistuakseen kampanjaan Osallistujan on ostettava Kampanjatuote Kampanja-alueelta Kampanja-aikana JA toimitettava hyvityshakemus verkossa välillä 1.10.2018 klo 00.00–31.3.2019 klo 24.00.

2.2. Kokonaan ja oikein täytetty hakemuslomake (sisältäen tuotteen EEA-sarjanumeron) on toimitettava verkossa. Osallistujan on skannattava, ladattava ja liitettävä hakemukseen kopiot kuiteista tai tilausvahvistus jokaisesta verkossa ostetusta kampanjatuotteesta. Kun hakemuksesi on vastaanotettu, saat vahvistuksen sähköpostiisi. Jos et saa vahvistusta sähköpostitse 24 tunnin kuluessa hakemuksen lähettämisestä tai käytössäsi ei ole tietokonetta, ota yhteyttä hakemuspalveluumme numerossa +358 (0)20 366 466.

2.3. Kampanjatuotteita on tarjolla saatavuuden mukaan niin kauan kuin tavaraa riittää. Canon ei ole vastuussa, mikäli jälleenmyyjä ei pysty toimittamaan Kampanjatuotetta Kampanja-aikana.

2.4. Canon ei käsittele hyvityshakemuksia, jotka ovat tulleet päättymisajan 31.3.2018 klo 24.00 jälkeen. Canon ei käsittele hyvityshakemuksia, joiden Canon katsoo olevan puutteellisesti täytettyjä tai epäselviä. Canon ei ole vastuussa hakemuksista, jotka ovat myöhästyneet tai jotka eivät ole tulleet perille.

2.5. Osallistuja voi tehdä hakemuksen enintään viidestä (5) ostetusta kampanjatuotteesta ja saa ainoastaan yhden (1) hyvityksen kutakin ostettua kampanjatuotetta kohti.

2.6. Hyvityshakemuksia yrityksiltä tai yksityishenkilöiltä, jotka ostavat enemmän kuin viisi (5) kampanjatuotetta kampanja-aikana, ei hyväksytä.

2.7. Tätä kampanjaa ei voi yhdistää mihinkään muuhun kampanjaan.

3. HYVITYS

3.1. Osallistujat saavat Kampanjatuotteista käteishyvityksen, jonka summa on ilmoitettu myytyjen Kampanjatuotteiden yhteydessä.

3.2. Kun Canon on vastaanottanut ja vahvistanut hyvityshakemuksen, Canon suorittaa BACS-rahansiirron Osallistujan tilille. Muut maksutavat eivät ole mahdollisia.

3.3. Canon pyrkii tekemään siirron 28 päivän kuluessa siitä, kun on saanut vahvistuksen hyvityshakemuksen oikeellisuudesta.

3.4. Yhtä hyvityshakemusta kohti suoritetaan vain yksi BACS-maksu.

3.5. Jos saat hyvitystä ja olet ALV-rekisteröity, se voi pienentää hankinnan verotusarvoa ja vaikuttaa yrityksesi verotukseen.

4. KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄ

Kampanjan järjestää Canon Europa N.V. 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat.

5. VASTUUVAPAUTUS

5.1. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

5.2. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan sekä muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta.

5.3. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa mitkä tahansa pyynnöt, jotta se voi varmistua siitä, että näitä ehtoja noudatetaan, sekä mahdollisten lisätietojen ja lisäasiakirjojen pyytämiseksi. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä. Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

6. TIETOSUOJA

6.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB on tämän kampanjan yhteydessä toimitettujen henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä. Kaikki Canonille toimitetut tiedot käsittelee Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanti. Tietoja käytetään tämän kampanjan hallinnointitarkoituksiin. Antamasi henkilökohtaiset tiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

6.2. Osallistujilta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käsitellään Canonin liiketoimintakäytäntöjen ja Canonin kuluttajia koskevan tietosuojakäytännön mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon.fi/privacy-policy/.

7. OIKEUDELLISET KYSYMYKSET

Näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.

Kampanjatuotteet

Canon imageFORMULA DR-C230 -asiakirjaskanneri
Canon imageFORMULA DR-C240 -asiakirjaskanneri
Canon imageFORMULA DR-M140 -asiakirjaskanneri
Canon imageFORMULA DR-M260 -asiakirjaskanneri
Canon imageFORMULA DR-M1060 -asiakirjaskanneri
Canon imageFORMULA ScanFront 400 -verkkoskanneri