Käyttöehdot

Canon Europa N.V. 20 vuotta skannereita vuonna 2017 -kampanja

1. KAMPANJATUOTTEET, KAMPANJA-AIKA JA OSALLISTUJAT

1.1. Tämä kampanja on voimassa vain, kun ostat tällä sivustolla erikseen mainittuja kampanjatuotteita (”Kampanjatuotteet”) Kampanja-alueella (määritelty alla) 1.9.– 28. helmikuuta 2018 välisenä aikana (”Kampanja-aika”).

1.2. Kaikkien Osallistujien on oltava vähintään (”Osallistuja”) 18-vuotiaita ja asuttava Euroopan talousalueella tai Sveitsissä (EEA) (”Kampanja-alueet”).

1.3. Kaikkien Osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi.

1.4. Kampanjatuotteiden on oltava uusia ja aitoja Canonin tuotteita. Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten omaisuuden suojaamisoikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai ”harmaat” tuotteet) eivät kuulu tämän kampanjan piiriin. Lisätietoja rinnakkaistuotteista on osoitteessa http://www.canon.co.uk/about_us/about_canon/parallel_products_information/.

2. KAMPANJA-ALUE

Kampanjatuote on oltava hallussa hyvityspyynnön jättöpäivänä ja se on ostettava Kampanja-alueella toimivalta jälleenmyyjältä tai verkkokaupasta, jonka verkkotunnus tai rekisteröity osoite on Kampanja-alueella ja joka on rekisteröity Kampanja-alueella olevaan osoitteeseen.

3. OSALLISTUMINEN

3.1. Osallistuakseen kampanjaan Osallistujan on ostettava Kampanjatuote Kampanja-alueelta Kampanja-aikana JA toimitettava kelvollinen hyvityshakemus verkossa välillä 1.9.2017 klo 00.00 – 30.3.2018 klo 24.00

3.2. Kokonaan ja oikein täytetty hakemus (sisältäen tuotteen EEA-sarjanumeron) on toimitettava verkossa osoitteessa https://canon-scanners-promotion.sales-promotions.com/?country_promotion=2&lng=en. Osallistujan on skannattava, ladattava ja liitettävä hakemukseen kopiot kuiteista tai tilausvahvistus jokaisesta verkossa ostetusta kampanjatuotteesta. Kun hakemuksesi on vastaanotettu, saat vahvistuksen sähköpostiisi. Jos et saa vahvistusta sähköpostitse 24 tunnin kuluessa hakemuksen lähettämisestä tai käytössäsi ei ole tietokonetta, ota yhteyttä hakemuspalveluumme numerossa 0800 044 325.

3.3. Kampanjatuotteita on tarjolla saatavuuden mukaan niin kauan kuin tavaraa riittää. Canon ei ole vastuussa, mikäli jälleenmyyjä ei pysty toimittamaan Kampanjatuotetta Kampanja-aikana.

3.4. Canon ei käsittele hyvityshakemuksia, jotka ovat tulleet päättymisajan  30.3.2018 klo 24.00 jälkeen. Canon ei käsittele hyvityshakemuksia, joiden Canon katsoo olevan puutteellisesti täytettyjä tai epäselviä. Canon ei ole vastuussa hakemuksista, jotka ovat myöhästyneet tai jotka eivät ole tulleet perille.

3.5. Osallistuja voi tehdä hakemuksen enintään viidestä kampanjatuotteesta ja saa ainoastaan yhden hyvityksen kutakin Kampanjatuotetta kohti.

3.6. Hyvityshakemuksia, jotka tekevät yritykset tai yksityiset, jotka ostavat yli 5 Kampanjatuotetta Kampanja-aikana, ei hyväksytä.

3.7. Tätä kampanjaa ei voi yhdistää mihinkään muuhun kampanjaan.

4. HYVITYS

4.1. Osallistujat saavat Kampanjatuotteista käteishyvityksen, jonka summa on ilmoitettu myytyjen Kampanjatuotteiden yhteydessä.

4.2. Kun Canon on vastaanottanut ja vahvistanut hyvityshakemuksen, Canon suorittaa BACS-rahansiirron Osallistujan tilille. Muut maksutavat eivät ole mahdollisia.

4.3. Canon pyrkii tekemään siirron 28 päivän kuluessa siitä, kun on saanut vahvistuksen hyvityshakemuksen oikeellisuudesta.

4.4. Yhtä hyvityshakemusta kohti suoritetaan vain yksi BACS-maksu.

4.5. Osallistujat saavat maksun ostomaan valuutassa.

4.6. Jos saat hyvitystä ja olet ALV-rekisteröity, se voi pienentää hankinnan verotusarvoa ja vaikuttaa yrityksesi verotukseen.

5. KAMPANJAN JÄRJESTÄJÄ

Kampanjan järjestää Canon Europa N.V. 59–61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat.

6. VASTUUVAPAUTUS

6.1. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

6.2. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan sekä muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta.

6.3. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa mitkä tahansa pyynnöt, jotta se voi varmistua siitä, että näitä ehtoja noudatetaan, sekä mahdollisten lisätietojen ja lisäasiakirjojen pyytämiseksi. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä. Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

7. TIETOJEN KÄSITTELY

7.1. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB on tämän kampanjan yhteydessä toimitettujen henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjä. Kaikki Canonille toimitetut tiedot käsittelee Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irlanti. Tietoja käytetään tämän kampanjan hallinnointitarkoituksiin ja soveltuvilta osin markkinointitarkoituksiin tapauksissa, joissa Osallistuja on ilmaissut suostumuksensa vastaanottaa Canonin lähettämiä markkinointiviestejä. Antamasi henkilökohtaiset tiedot säilytetään suojatusti ja voidaan siirtää suojatulle palvelimelle Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7.2. Osallistujilta kerättyjä henkilökohtaisia tietoja käsitellään Canonin kuluttajien yksityisyyspolitiikan mukaisesti: http://www.canon-europe.com/terms_and_conditions/#tcm:13-37750.

7.3. Jos osallistuja ei halua, että hänen yhteystietojaan käytetään markkinointitarkoituksiin tai siihen, että Canon voi ottaa häneen tulevaisuudessa yhteyttä samankaltaisissa kampanjoissa, hänen EI pidä rastittaa kyseistä suostumusruutua täyttäessään hakemuslomaketta.

8. OIKEUDELLISET KYSYMYKSET

Näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.