CANON EUROPA N.V.
3 VUODEN VAIHTOLAMPPUTAKUUKAMPANJA
EHDOT

Kampanja ja kampanjan järjestäjä

1. Kampanjan järjestäjä on Canon Europa N.V., jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Alankomaat (jäljempänä "Canon").

2. Tämän jäljempänä mainituille valikoiduille Canon-tuotteille (”Kampanjatuotteet”) tarjottavan 3 vuoden vaihtolampputakuukampanjaan (”Kampanjalampputakuu”) sisältö:

a) enimmillään kolmen viallisen lampun vaihto uusiin

b) uuden lampun maksuton toimitus Osallistujan antamaan osoitteeseen

c) maksuton lampun kierrätys.

Kampanja-aika

3. Kampanja jatkuu 29.2.2020 saakka. Kaikki kampanjaan kuuluvat tuotteet täytyy rekisteröidä 29.4.2020 mennessä. Kampanjatuotteet on ostettava Kampanja-alueella (määritetty alla) sijaitsevalta valtuutetulta Canon-kumppanilta. Tuotteen ostopäivä on todistettava esittämällä kelvollinen ostotosite. Tuotteet on rekisteröitävä 60 vuorokauden kuluessa ostopäivästä.

Kampanja-alue

4. Kampanjatuotteet on ostettava jollakin seuraavista Kampanja-alueista: Belgia, Espanja, Hollanti, Irlanti, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Sveitsi, Suomi, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro tai Unkari. Lisäksi tuotteet on rekisteröitävä Kampanja-alueella sijaitsevaan osoitteeseen.

Kampanjatuotteet

5. Canon lisää tai poistaa tuotteita tarjouksen tuotelistalta. Tarkista tarjoussivulta päivitetyt tiedot kampanjatuotteista.

6. Kampanjatuotteiden on oltava uusia, aitoja ja Euroopan talousalueella (ETA) tai Sveitsissä sijaitsevien Canon-konsernin yhtiöiden jälleenmyyjille toimittamia ja jakelemia Canon-tuotteita. Pettymysten välttämiseksi asia tulee tarkistaa jälleenmyyjältä. Käytetyt tai kunnostetut tuotteet tai tuotteet, jotka ovat väärennettyjä tai jotka loukkaavat jollakin tavoin Canon-ryhmään kuuluvien yritysten omaisuuden suojaamisoikeuksia (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta rinnakkaiset tai "pimeästi" hankitut tuotteet) eivät kuulu tämän kampanjan piiriin. Lisätietoja rinnakkaistuotteista on täällä.

7. Kampanjatuotteet on rekisteröitävä 60 päivän kuluessa ostopäivästä, jotta ne kelpuutetaan kampanjaan. Rekisteröi ostamasi tuote lähettämällä hakemus alla annettujen ohjeiden mukaan.

7.1. Tämä tarjous on tarkoitettu vain loppukäyttäjille.

7.1.1. Kaikkien Osallistujien katsotaan hyväksyneen nämä ehdot itseään sitoviksi.

Tuotteen rekisteröiminen ja Kampanjalampputakuun hakeminen

8. Kaikkien osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita. Tekemällä tämän kampanjan mukaisen hakemuksen ja rekisteröimällä tuotteen sitoudut näihin ehtoihin. Jos olet alle 18-vuotias ja/tai et halua sitoutua tämän kampanjan ehtoihin, älä hae Kampanjalampputakuuta.

9. Voit hakea Kampanjalampputakuuta rekisteröimällä ostamasi tuotteen täällä 60 vuorokauden kuluessa tuotteen ostopäivästä. Täytä verkossa tehtävä hakemus oikein (anna kelvollinen tuotteen sarjanumero tai sarjanumerot*) ja lähetä se eteenpäin. Canon ei hyväksy rekisteröintejä, jotka se on vastaanottanut yli 60 vuorokautta tuotteen ostopäivän jälkeen. Osallistujan on skannattava kelvollinen ostotosite (kopio ostokuitista tai verkkotilauksen tilaus- ja maksuvahvistus) ja ladattava ja liitettävä se verkossa tehtävään hakemukseen. Lähetysvahvistusta ei hyväksytä kelvolliseksi ostotositteeksi.
* Jos tarvitset apua sarjanumeron etsimiseen, napsauta tätä.

10. Kun hakemus on vahvistettu, Osallistujalle lähetetään sähköpostitse vahvistus hakemuksen hyväksymisestä ja tuotteen rekisteröinnistä. Jos et saa vahvistusta sähköpostitse 8 arkipäivän kuluessa hakemuksen lähettämisestä, soita hakemusten tukipalveluun numeroon +358 20 366 466. Säilytä hakemusvahvistus, sillä saatat tarvita sitä todisteena kelvollisesta hakemuksesta, jos haluat saada takuupalveluita. Uusi lamppu lähetetään annettuun osoitteeseen maksutta.

11. Canon pidättää oikeuden mitätöidä kaikki puutteelliset, virheelliset ja perusteettomat hakemukset.

Vastuuvapauslausekkeet

12. Canon sanoutuu lain sallimassa määrin irti vastuusta, joka liittyy mihin tahansa osallistujille kampanjan aikana aiheutuviin menetyksiin, vahinkoihin tai tapaturmiin mistä tahansa syystä. Mikään näissä säännöissä ei kuitenkaan poista eikä rajoita Canonin vastuuta henkilövahingosta tai kuolemasta, joka aiheutuu Canonin työntekijöiden tai edustajien todennetusta huolimattomuudesta.

13. Canon pidättää itsellään oikeuden tarkastaa mitkä tahansa pyynnöt, jotta se voi varmistua siitä, että näitä ehtoja noudatetaan, sekä mahdollisten lisätietojen ja lisäasiakirjojen pyytämiseksi. Canonilla on myös oikeus perua tai estää ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan osallistuminen sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat osallistuneet tai yrittävät osallistua kampanjaan kiellettyjä keinoja käyttämällä. Canonin ratkaisut ovat lopullisia eikä niistä voi valittaa.

14. Canon pidättää itsellään oikeuden kumota tämän kampanjan, muokata ja/tai muuttaa sitä milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu mitään vastuuvelvollisuutta, mutta pyrkii aina minimoimaan osallistujaan kohdistuvat vaikutukset kohtuuttoman pettymyksen välttämiseksi.

Henkilötietojen suojaaminen

15. Canon Europa N.V. on Osallistujien tämän kampanjan yhteydessä toimittamien henkilökohtaisten tietojen rekisterinpitäjiä sovellettavien henkilötietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti. Canon ja sen valtuuttamat kolmannet osapuolet hallitsevat ja käsittelevät henkilötietoja tarkasti tietosuojalakien ja -säännösten mukaisesti. Canon ja sen valtuuttamat kolmannet osapuolet tallentavat ja käsittelevät henkilötietoja vain tämän kampanjan ja Kampanjalampputakuuseen liittyvien palvelujen hallinnointiin, ellei toisin ole sovittu. Jos Osallistuja ei halua, että hänen yhteystietojaan käytetään markkinointitarkoituksiin tai siihen, että Canon voi ottaa häneen tulevaisuudessa yhteyttä samankaltaisissa kampanjoissa, hänen EI pidä rastittaa kyseistä suostumusruutua täyttäessään hyvityslomaketta. Lisätietoja siitä, miten Canon käsittelee henkilötietojasi, on Canonin tietosuojakäytännössä.

Sovellettava laki ja riidanratkaisu

16. Mitkään tässä mainitut asiat eivät rajoita kuluttajan oikeuksia.

17. Lain sallimissa määrin tätä kampanjaa, näitä ehtoja ja niihin liittyviä mahdollisesti ilmeneviä kiistoja käsitellään ja tulkitaan Suomen lakien mukaisesti, ja niihin sovelletaan Suomen tuomioistuinten ei-yksinomaista lainkäyttövaltaa.

18. Kuluttajana sinulla on tarvittaessa mahdollisuus käynnistää oikeuskäsittely paikallisessa tuomioistuimessa omalla kielelläsi. Paikallinen kuluttajaneuvonta voi neuvoa sinua oikeuksiisi liittyen. Nämä ehdot eivät rajoita lakisääteisiä oikeuksiasi.