ABC- Hero1

PCS jatkaa digitaalisen värituotannon tiellä Canonin kanssa

DWF-logo.jpg

Vuonna 2011 Ison-Britannian suurimpiin ammattiliittoihin kuuluvan Public and Commercial Services Unionin (PCS) oma tulostus- ja painatustöistä vastaava osasto ryhtyi yhteistyöhön Canonin kanssa digitaaliseen väritulostukseen liittyvien toimintamahdollisuuksien optimoimiseksi.

Tulokset

Parempi tuottavuus

Parempi tuottavuus

Suuremmat väritulostemäärät

Suuremmat väritulostemäärät

Vähemmän hävikkiä

Vähemmän hävikkiä

PCS-OBJECTIVE

Päämäärä

Digitaalisen tulostusympäristön päivittäminen niin, että tulosteiden laatutaso voidaan optimoida ja että entistä suurempia värimääriä, pienempiä painoeriä ja nopeampaa palvelua voidaan tarjota nykytrendien mukaisesti.

Haasteet

Kysyntään ei pystytä vastamaan riittämättömän kapasiteetin vuoksi.

Toimintatapa

• Canon on ohjannut PCS:n palvelupolun seuraavalle tasolle perusinvestointien, Essential Business Builder -ohjelman ja VIP-asiakaspäivien jälkeen.

• PCS on ollut erittäin tyytyväinen kumppanuussuhteeseen ja Canonin palveluhenkiseen toimintatapaan ja on päivittänyt tulostusympäristöään kahdella imagePRESS 6010VP -mallilla.