LBN-hero1

Palveluinnovaatio avaimena tehokkaaseen tulostusstrategiaan

Kuten useat muutkin paikallisviranomaiset, myös Lontoon Newhamin kaupunkipiiri joutui leikkaamaan kustannuksiaan ja tehostamaan toimintaansa. Canonin etäkäyttöratkaisu tarjosi nopeamman keinon ratkaista loppukäyttäjien ICT-ongelmat ja auttoi minimoimaan sisäisten resurssien käytön. Heti ensimmäisen kerran jälkeen ongelmien korjausaste on parantunut 30 prosenttia, ja ratkaisu osoittautui niin onnistuneeksi, että se laajennettiin kattamaan koko kaupunkipiirin monitoimilaitteet.

LBN-image1

”Etävianmääritys- ja etähuoltopalvelut ovat yleisiä IT-alalla, ja näkemyksemme oli, että vastaava lähestymistapa voisi hyödyttää myös tulostustoimintaamme. Lisäksi uskoimme saavamme paremman käsityksen tulostinten käyttötavoista, jolloin voisimme luoda tämän tiedon pohjalta uuden tulostusstrategian.”

Gary Sussex, ICT-palveluiden päällikkö