DWF-hero1-1600x600

Barry Callebaut menestyy Canonin ratkaisun avulla

DWF-logo.jpg

Barry Callebautin käytäntöjä arvioitaessa havaittiin, että tulostustoiminnot vaativat kipeästi päivittämistä. Tulostus ja ylläpito olivat itse asiassa yksi suurimmista yksittäisistä kulueristä sekä ajallisesti että taloudellisesti mitattuna.

Tulokset

Helppo ja saumaton etätulostusmahdollisuus

Helppo ja saumaton etätulostusmahdollisuus

Keskitetysti hallittu uusi ratkaisu pääkonttoriin

Keskitetysti hallittu uusi ratkaisu pääkonttoriin

Kaksipuoliset tulosteet ovat lisänneet tulostuksen ympäristöystävällisyyttä.

Kaksipuoliset tulosteet ovat lisänneet tulostuksen ympäristöystävällisyyttä.

Työntekijät voivat jakaa ja tulostaa töitä nopeasti sijainnistaan riippumatta.

Työntekijät voivat jakaa ja tulostaa töitä nopeasti sijainnistaan riippumatta.

Barry_Callebaut

Päämäärä

Saavuttaakseen kasvutavoitteensa Barry Callebaut tarvitsi täysin uuden järjestelmän, joka noudattaisi yrityksen strategisia pääperiaatteita: innovointia, kustannustehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja laajentumista.

Haasteet

• Aiemmat tulostimet olivat hitaita ja kuluttivat paljon resursseja, mistä oli haittaa sekä työntekijöille että IT-tiimille.

• Erillisiä tulostimia oli hankala hallita ja huoltaa.

• Toiminnot olivat hitaita ja kömpelöitä.

• Tulostusjärjestelmän integrointi muihin toimistoihin ja sijainteihin oli kallista.

Toimintatapa

Uudet Canon-monitoimilaitteet ja keskitetty tulostusinfrastruktuuri tarjosivat työntekijöille vaivattoman ja saumattoman tulostus- ja skannausmahdollisuuden.

Barry_Callebaut