Eureco-hero1.jpg

Eureco-Pharma BV sai merkittävän hyödyn siirtäessään tuoteselosteiden digitaalisen painatuksen yrityksen sisälle

Eureco-Pharma BV on erikoistunut lääkkeiden rinnakkaistuontiin ja uudelleenpakkaukseen. Yrityksen vuotuinen liikevaihto on 40 miljoonaa euroa. Viime vuoteen asti hollanninkielisten potilaille tarkoitettujen tuoteselosteiden painaminen oli ulkoistettu alihankkijalle. Käytäntö pitkitti toimitusaikoja merkittävästi – noin neljän viikon pituisiksi – ja osoittautui kaikin puolin joustamattomaksi. Selvisi myös, että selosteiden painamisen ulkoistus aiheutti suuren osan yrityksen hävikistä.

Painotoiminnan siirtäminen yrityksen sisälle on lyhentänyt Eureco-Pharman toimitusaikoja neljästä viikosta vain vuorokauteen. Nopean painatuksen ja lisääntyneen joustavuuden ansiosta yritys säästää nyt tuhansia euroja vuodessa, ja hävikki on vähentynyt merkittävästi. Horizon-taittokoneen ansiosta myös taiton ja leikkauksen automatisointi on onnistunut hyvin.

Eureco-image1
Eureco-image2

"Vielä vuosi sitten hyväksyin tuoteselosteiden painatuksen ulkoistamisen hankaluudet enkä edes harkinnut vaihtoehtoisia tapoja. Keskusteltuani Canonin edustajan kanssa aloin kuitenkin ymmärtää uusien toimintatapojen mahdolliset edut."

Jan de Kreij, omistaja ja toimitusjohtaja