ASIAKASTARINA

Uusi, keskitetty tulostusalusta Handelsbankenin kaikille markkina-alueille

CENTRALISATION FOR LARGE¬SCALE OPTIMISATION

Tavoitteet

Toiminnan tehokkuuden maksimointi siirtämällä tulostus- ja skannaustoiminnot saumattomasti luotettavaan, turvalliseen ja kestävästi hallittavaan palveluun.

Haasteet

Handelsbanken siirtyy ensimmäistä kertaa kohti yhtenäistä ja keskitettyä tulostusalustaa. Tulostuksesta on aina päätetty maakohtaisesti, mikä osoittautui ongelmalliseksi yhtiön kasvaessa.

Ratkaisu

Uuden Canon-laitteiston asennus ja nykyisen laitteiston keventäminen tuottavuuden tehostamiseksi sekä läpinäkyvyyden ja hallinnoinnin tarjoamiseksi ylimmälle johdolle.

Hyödyt

Turvallinen, vastuullinen ja yhtenäinen tulostuspalvelu kuudella markkina-alueella Pohjoismaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Latviassa, Virossa ja Liettuassa.

CENTRALISATION FOR LARGE¬SCALE OPTIMISATION

Laajamittaisen optimoinnin keskittäminen

Handelsbanken on vuonna 1871 perustettu historiallinen ruotsalainen pankki, jolla on noin 800 toimipistettä kuudella markkina-alueella 25 maassa: Pohjoismaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Latviassa, Virossa ja Liettuassa. Yhtiön palveluksessa on 11 500 työntekijää. Handelsbanken on laaja ja nykyaikainen organisaatio, joka tarjoaa suuren valikoiman palveluita ja luottaa tehokkaaseen hallintoon loistavien palveluidensa toimittamisen tukena.

Yhtiön kasvattaessa palveluvalikoimaansa ja asiakaskuntaansa kävi selväksi, että sen käyttämän tulostusjärjestelmän hajanaisuus pidätteli yhtiön kasvua. Jotta Handelsbanken pystyi tarjoamaan asiakkailleen huippuluokan palveluita jokaisessa toimintamaassaan, sen sisäisten prosessien piti toimia sulavasti. Työntekijät tarvitsivat aikaa keskittyäkseen jo olemassa oleviin asiakkaisiinsa sekä ollakseen valmiita ottamaan uusia asiakkaita vastaan hetkenä minä hyvänsä. Työtekijät tarvitsivat siis nopean pääsyn järjestelmään ja mahdollisuuden tulostaa asiakirjoja aina tarvittaessa, myös liikkeellä ollessaan.

Toimintatapojen vaikutus tehokkuuteen

Yhtiön alkuperäiseen tulostusratkaisuun kuului yli 4 000 eri laitetta 10–20 eri toimittajalta. Paikallisten IT-tiimien huolehtiessa laitteista oli lukuisten eri toimittajien laitteiden ylläpito kallista ja vaivalloista. Handelsbanken halusi leikata tulostamiseen käytettyjä kuluja sekä vapauttaa IT-osaston kaikesta hallinnollisesta työstä, jota alkuperäinen tulostusratkaisu aiheutti. Aina uutta laitetta asennettaessa täytyi Handelsbankenin lähettää paikalle – usein Ruotsista – palveluteknikko laitteen käyttöönottoa varten ja sen varmistamiseksi, että laite toimii vaihtelevissa tulostusalustoissa. IT-tiimin piti myös käsitellä valtavaa määrää ajureita ja tulostusjonoja samalla, kun se yritti vähentää vanhojen tulostinmallien rikkoutumisesta aiheutunutta seisonta-aikaa.

Tulostusalustan hajanaisuus oli ongelma myös Handelsbankenin työntekijöille. Jokaisella toimipisteellä oli omat tulostimensa ja tulostusalustansa, jolloin vierailevan työntekijän oli mahdotonta tulostaa tarvitsemiaan asiakirjoja, mikä haittasi tuottavuutta ja asiakkaiden tehokasta palvelua.

 Legacy impacting efficiency


ON TÄRKEÄÄ YMMÄRTÄÄ, ETTÄ TULOSTAMINEN ON LIIKETOIMINNALLEMME KRIITTINEN TOIMINTO

Hallinta takaisin

Alustavien keskusteluiden jälkeen Handelsbanken teki sopimuksen Canonin kanssa. Canon analysoi muutamien Handelsbankenin toteuttamien tulostustapaustutkimusten tulokset. Tämän jälkeen Canon toteutti itsenäisen tulostustoimien tarkastuksen ja kehitti yhteisten toimien pohjalta uuden tulostusstrategian.

”Oli selvää, että Canon tahtoi ymmärtää liiketoimintamallimme ja yrityksemme ainutlaatuiset tarpeet sekä paneutua asiaan kunnolla”, Peter Ludwig kertoo. ”Canonin merkittävä myyntivaltti oli, että se pystyi toimittamaan meille kokonaisvaltaisen tulostusratkaisun, jossa tulostus, skannaus, kopiointi ja faksaus yhdistyvät yhdellä palvelimella.”

Ensitöikseen Canon poisti turhat laitteet sekä kevensi ja järkeisti laitteistoa. Valtava 4 500 laitteen laitteisto puolitettiin, jolloin jäljelle jäi 2 200 monitoimilaitetta ja lasertulostinta, jotka yhdenmukaistettiin yhtiön kaikkien maanosien toimipaikkojen välillä. Canon loi myös kolme standardimuotoista tulostuspakettia – pienen, keskikokoisen ja suuren – vastaamaan Handelsbankenin eri toimipisteiden ja pääkonttoreiden tulostustarpeisiin. Uusien laitteiden asentaminen oli helppoa ja niiden käyttöönotto teki IT-tiimin elämästä helpompaa lähes välittömästi, sillä laitteet toimivat tehokkaasti ja niitä voitiin hallinnoida keskitetysti.TIIMIMME SELVIÄÄ TULOSTAMATTA KORKEINTAAN PARI TUNTIA. JOS TOIMIPISTEESSÄSI ON ONGELMA, JOKA ESTÄÄ TARVITTAVAN TÄRKEÄN SOPIMUKSEN TULOSTAMISEN POTENTIAALISELLE ASIAKKAALLE, ASIAKKAAT SIIRTYVÄT ASIOIMAAN MUUALLE. TÄSTÄ SYYSTÄ TARVITSIMME MUUTOSTA. TARVITSIMME KESKITETTYÄ JA HALLINNOITAVAA RATKAISUA, JOKA YKSINKERTAISESTI TOIMII.

Jatkuvat hyödyt

Canonin uniFLOW-ratkaisu tarjosi Handelsbanken tulostuslaitteistoon läpinäkyvyyttä ja hallittavuutta. Yksityiskohtainen tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen raportointijärjestelmä auttaa tulostuksen kulujen hallintaa. Canon paransi asiakirjojen turvallisuutta kaikilla alueilla, ja tulostamiseen tarvitaan nyt käyttäjätunnistautuminen älykortilla. Peter Ludwigin mukaan työntekijät ovat ylistäneet Canonin teknologian luotettavuutta ja tehokkuutta: sen ansionsa he voivat tulostaa asiakirjoja millä tahansa laitteella riippumatta siitä, missä toimipisteessä he kulloinkin ovat.

Tulostustoimien läpinäkyvyyden parantuminen on johtanut myös kestäviin hyötyihin. Aiemmin pankilla ei juuri ollut käsitystä siitä, kuinka paljon tulostusresursseja haaskattiin tai mihin huomiota olisi tullut kiinnittää tämän estämiseksi. Uuden keskitetyn järjestelmän johdosta Handelsbanken pystyi kohdistamaan huomionsa tehottomiin kohtiin sekä muuttamaan tulostuksen kaksipuoliseksi vakiomenetelmänä kaikissa toimipaikoissaan.

”A3-kokoinen tulostus oli vuosia ollut vakioasetus Handelsbankenilla. Canonin ansiosta saimme kuitenkin selville, että vain 4 % kaikista tulosteista tulostettiin A3-koossa. Saimme siis aikaan huomattavia säästöjä, kun tulostimet vaihdettiin A4-tulosteita tuottaviin malleihin ja kaksipuolisesta tulostamisesta sekä mustavalko-väriasetuksista tehtiin vakioasetukset.”

Helpon asentamisen ja saumattoman integraation johdosta myös hallinnolliset ja operatiiviset kulut laskivat 15–20 %. Uusien laitteiden asennus ei enää vaadi teknikkoa. ”Canonin keskitetyn ohjelmiston ansiosta esiasennetut laitteet toimivat heti paketista otettaessa, eikä teknikkoa tarvitse enää tilata paikalle, kun uusi laite otetaan käyttöön.”

Continued benefits

Katse tulevaisuuteen

Yhteistyö Canonin kanssa on mahdollistanut Handelsbankenille uudenlaisen tulostustoimintojen tehokkuuden. Ratkaisu on ollut niin hyödyllinen, että ruotsalainen pankki on ryhtynyt selvittämään, miten Canon voisi tukea sen digitaalista työnkulkua. Canon auttaa Handelsbankenia muuntamaan paperisia tiedostoja digitaaliseen muotoon niin, että toiminta noudattaa standardeja ja tiedot on helppo löytää sekä säilyttää turvallisesti. Canon hallinnoi myös Handelsbankenin keskeisiä tiliotteiden tulostustoimintoja, joita tuetaan nyt luotettavilla ja tehokkailla tulostimilla.

”Olemme työskennelleet Canonin kanssa nyt 8–9 vuotta ja sopimuksemme jatkuu vuoteen 2020 saakka”, Peter Ludwig kertoo. ”Olemme tyytyväisiä järjestelyyn ja jatkamme yhteistyötä parantaaksemme yrityksemme tehokkuutta ja kasvua.”

Uusi Canonin tulostusalusta on tarjonnut Handelsbankenin tulostustoimintoihin rakennetta, selkeyttä ja hallittavuutta, ja inspiroinut yhtiötä kohti tulevaisuutta.

Tutustu Canonin tulostuksenhallintaratkaisuihin

Ota yhteyttä

Asiakastarinaan liittyvät ratkaisut