ABC- Hero1

Canonin Business & Innovation Scan tukee Ritzin laajenemista monikanavapalveluihin

DWF-logo.jpg

Sveitsiläinen tulostuspalvelujen tarjoaja Ritz tuli vauhdilla mukaan kehittyville viestintämarkkinoille suosittujen verkkokanavien ja digitaalisten toimintaympäristöjen maailmaan.

Tulokset

Uusia palveluja vastaava kevyt uudelleenbrändäys

Uusia palveluja vastaava kevyt uudelleenbrändäys

Onnistunut monikanavakampanja, jossa uutta palveluvalikoimaa markkinoitiin asiakkaille

Onnistunut monikanavakampanja, jossa uutta palveluvalikoimaa markkinoitiin asiakkaille

Ensimmäinen toteutettu monikanavakampanja Ritzin asiakkaille

Ensimmäinen toteutettu monikanavakampanja Ritzin asiakkaille

Ritz-objective

Päämäärä

Sopeutuminen nykyaikaiseen viestintäympäristöön laajentamalla verkkopalveluja

Haasteet

• Volyymien pieneneminen

• Vaikeus erottua kilpailevilla markkinoilla

• Kyvyttömyys vastata kysyntään verkkopalvelujen osalta

Ritz-spare

Toimintatapa

• Canon tarjosi Ritzille Business & Innovation Scan (B&IS) -ratkaisua asiakastapahtumassa vuonna 2013.

• B&IS otettiin käyttöön vuonna 2014. Asiakkaalle annettiin selkeä kooste nykyisestä liiketoimintamallista sekä markkinastrategia-analyysi.

• Liiketoimintamallia muutettiin ja laajennettiin Canonin kautta toteutettaviin monikanavapalveluihin. Uusi liiketoimintamalli otettiin käyttöön vuonna 2015.

• Canon tuki ensimmäistä monikanavakampanjaa, jossa markkinoitiin uusia palveluja Ritzin asiakaskunnalle.