Pulp Grafisk

DWF-logo.jpg

Pulp Grafisk joutui turvautumaan kalliisiin kolmannen osapuolen painopalveluiden tuottajiin omien palveluidensa toimituksessa, mikä lisäsi ylimääräisen tason yrityksen työnkulkuun. Riippuvuus ulkopuolisista toimijoista tarkoitti sitä, että painatustyöt lähetettiin suoraan painopalveluiden tuottajille, jotta tilaukset voitaisiin toimittaa aikataulussa – pieniä laadunvarmistukseksi tehtäviä koepainatustöitä ei suoritettu sisäisesti. Töiden ulkoistaminen verotti myös suuren siivun Pulp Grafiskin budjetista. Lopulta Pulp Grafisk tuli siihen lopputulokseen, että sen on parasta tehdä kaikki painatustyöt jälleen sisäisesti, jotta se pystyy mukautumaan asiakkaiden tarpeisiin, tarjoamaan huippulaatuista palvelua ja parempaa joustavuutta, reagoimaan nopeammin ja säästämään kustannuksissa.

Tulokset

Suurkuvatulostuksen tuotantokapasiteetin kaksinkertaistuminen

Suurkuvatulostuksen tuotantokapasiteetin kaksinkertaistuminen

Joustavuus – mahdollisuus käyttää sekä arkki- että rullasyöttötuotantoa

Joustavuus – mahdollisuus käyttää sekä arkki- että rullasyöttötuotantoa

Tulostustyö voidaan toteuttaa jopa kahdessa tunnissa

Tulostustyö voidaan toteuttaa jopa kahdessa tunnissa

Parempi tulostuslaatu

Parempi tulostuslaatu

Henkilökunnan työtuntien väheneminen

Henkilökunnan työtuntien väheneminen

Alhaisemmat tulostustyön toimituskustannukset

Alhaisemmat tulostustyön toimituskustannukset

DWF-logo.jpg

Päämäärä

Tarjotaan uusi tulostusratkaisu, joka auttaa mukautumaan muuttuviin asiakasvaatimuksiin, tuo kustannussäästöjä ja parantaa tuotannon laatua, joustavuutta ja reagointikykyä.

Haasteet

• Vaikeudet mukautua muuttuviin asiakasvaatimuksiin

• Liika riippuvuus kolmannen osapuolen tulostuspalveluista

• Pitkät ja kalliit prosessit

• Laatuongelmat

• Rajallinen valikoima asiakkaille

• Henkilökunnan pitkät työajat

Toimintatapa

Uuden ratkaisun käyttöönotto mahdollisti sen, että Pulp Grafisk pystyi tuottamaan suuret julisteet sisäisesti, suurella kapasiteetilla, luotettavasti ja monipuolisesti.

DWF-logo.jpg