ABC- Hero1

Canonin kumppanina Armstrong Watson toteuttaa Future Vision -yhteiskuntavastuuperiaatettaan

Armstrong Watson on täyden palvelun tilitoimisto, jonka tulostimet olivat vanhentuneita, toimivat epäluotettavasti ja tuottivat paljon kustannuksia. Yritys halusi, että myös tulostaminen noudattaisi sen yhteiskuntavastuuperiaatteita, jotka ovat merkittävässä asemassa asiakkaiden päätöksenteossa. Tiivis yhteistyö Canonin kanssa auttoi yritystä lisäämään kilpailukykyään ja saavuttamaan yhteiskuntavastuutavoitteensa ympäristövaikutusten osalta: yritys vähensi paperin- ja energiankulutustaan sekä tulostuslaitteiston määrää yli 70 prosentilla.

ABC-image1
ABC-image1

”Canon tutustui yrityksemme toimintaan läpikotaisin ja pyrki selvittämään, mikä yrityksessämme kaipasi kehittämistä ja miten parannukset voitaisiin parhaiten toteuttaa. Asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen on tärkeää myös meille, joten tiesimme, että Canon on meille sopivin kumppani.”

David Clarkson, kaupallinen johtaja