ABC- Hero1

Francis Combe Academyn paino-osasto ottaa uuden suunnan Canonin tukemana

DWF-logo.jpg

Kävellessään Messe Düsseldorfin hallien väentungoksessa drupa 2012 -messuilla Francis Combe Academyn brittiläisellä e-managerilla Chris Turtonilla oli selkeä visio: hän halusi löytää kumppanin, joka voisi auttaa akatemian paino-osaston kaupallistamishankkeessa.

Tulokset

Tuotantomäärän kasvu – tuotannossa 70 % akatemian mustavalkotulosteista

Tuotantomäärän kasvu – tuotannossa 70 % akatemian mustavalkotulosteista

Tuotannossa uudet laadukkaat, talon sisäiset tulosteet

Tuotannossa uudet laadukkaat, talon sisäiset tulosteet

Kustannussäästöt – paperin kulutus ja työkohtaisten veloitusten määrä vähentynyt 7 %

Kustannussäästöt – paperin kulutus ja työkohtaisten veloitusten määrä vähentynyt 7 %

Talon sisäisellä tulostuksella säästetään vuosittain 9 000 euroa. Suunnitellut ulkoistuskustannusten säästöt yli 15 000 euroa. Vuonna 2016 tarkoitus laajentaa ulkoista asiakaskuntaa ottamalla käyttöön väritulostuspalvelut ja edistyneet viimeistelyominaisuudet.

Talon sisäisellä tulostuksella säästetään vuosittain 9 000 euroa.
Suunnitellut ulkoistuskustannusten säästöt yli 15 000 euroa. Vuonna 2016 tarkoitus laajentaa ulkoista asiakaskuntaa ottamalla käyttöön väritulostuspalvelut ja edistyneet viimeistelyominaisuudet.

francis-combe-objective

Päämäärä

Talon sisäisen tulostusympäristön laajentaminen monipuolistamalla tuotevalikoimaa ja tuottavuuden kasvattaminen lisäämällä kustannustehokkuutta ja tehostamalla ajankäyttöä

Haasteet

Tulostus- ja painotuotanto-osaston kehitystä jarruttava lyhyiden tuotantosarjojen epäajanmukainen työnkulku

francis-combe-595wide

Toimintatapa

• Vuonna 1995 Francis Combe teki ensimmäiset investointinsa toimistotulostuslaitteisiin.

• Kumppanuus kehittyi lisää vuonna 2009, kun Francis Comben akatemia perustettiin. Akatemia sai Canonilta liiketoiminnan neuvontapalveluja tulostuksen työnkulun keskittämiseen ja virtaviivaistamiseen. Akatemia investoi laitteistoon ja ohjelmistoon ja osallistui erilaisiin Essential Business Builder -ohjelman (EBBP) moduuleihin ja Canonin tapahtumiin.

• Vuonna 2014 akatemian kehityssuuntaan sekä Canonin teknologiaan ja neuvontapalveluihin tyytyväinen Francis Combe siirtyi VarioPrint-tekniikkaan. Tulevaisuudessa Francis Combella halutaan perehtyä lisää väripainotekniikkaan ja edistyneisiin viimeistelyominaisuuksiin.