Artikkeli

Julkaisuresurssien optimointi

Sisällön arvon vapauttaminen digitaalisella painatuksella

An array of revived literature by Goloseo

Riskien välttäminen kustannusalalla

Kustannusalalla sisältö on tärkeintä, mutta kustantajien on osattava hyödyntää sitä mahdollisimman tehokkaasti ja samalla minimoitava riskit. Kirjojen painatukseen on perinteisesti liittynyt paljon kustannuksia. Suuren kapasiteetin offset-tuotanto, varastointi ja jakelu sekä myymättä jääneiden kirjojen kierrätys paperimassaksi niiden elinkaaren päätyttyä edellyttää huomattavia investointeja.


Profile Booksin Andrew Franklin käsitteli Isossa-Britanniassa ilmestyvään kustannusalan Bookseller-julkaisuun kirjoittamassaan artikkelissa tuottoja kustantajan näkökulmasta: ”Kustannusala on hyvin riskialtis – jokainen kirja on haaste, josta saatujen tuottojen pitäisi kattaa siitä aiheutuneet kulut. Osa kirjoista tuottaakin erittäin hyvin, ja menestykset kompensoivat epäonnistumisia.”


Vaihtelevan myyntimenestyksen huono puoli on, että monet kustantajat yrittävät minimoida riskit eivätkä halua julkaista pienelle kohderyhmälle suunnattua sisältöä, koska pelkäävät huonosti menestyvistä myymättä jääneistä kirjoista aiheutuvia tappioita.

A woman looking through a shop window at a rack of books

Riskien välttelystä voi olla haittaa pitkällä aikavälillä

Penguin Random House UK:n toimitusjohtaja Tom Weldon oli havainnut ilmiön vaikutukset kustannusalalla. Vuonna 2016 hän sanoi: ”Kun kustantajalla on käsissään bestseller, on helppo jatkaa menestyskirjojen myyntiä samalla kaavalla. Monet taitavat kirjailijat jäävät kuitenkin ilman kustannussopimusta. Siksi koko alalla kaivataan muutosta.”


Weldon korostaa tämän ajattelutavan haitallista vaikutusta sisällön monipuolisuudelle ja toteaa, että riskien välttely saattaa pitkällä aikavälillä kiihdyttää kustannusalan alamäkeä. Kustantajien liiallinen varovaisuus ja edullisen painatuksen helppo saatavuus ovat lisänneet viime vuosina suosiotaan kasvattaneita omakustanteita entisestään.

Kehittyneen kustannustehokkaan digitaalisen painotuotannon ansiosta kustantajat voivat hyödyntää omistamaansa tekijänoikeuksien alaista sisältöä taloudellisesti uusilla luovilla tavoilla. Heidän on myös entistä turvallisempaa ottaa riskejä tilaamansa sisällön suhteen.


Yksi digitaalisen painatuksen tärkeimmistä eduista on, ettei painoksen koolla enää ole väliä – sujuvien tekniikoiden ja digitaalisten työnkulkujen ansiosta yksi kirja voidaan painaa ja viimeistellä minuuteissa painatusvalmiista digitaalisesta tiedostosta.


Pienten painosmäärien digitaalinen painatus on tehnyt tuotannosta ja jakelusta entistä joustavampaa. Samalla myös kirjan elinkaaren hallinta on helpottunut, painotalon ja kustantajan välinen yhteistyö on vähentänyt myyntiin liittyviä riskejä, ja myyntiä on voitu lisätä mukauttamalla tuotanto todellisen kysynnän mukaan.

Arkistoista uuteen elämään

Tarvepainatuksen avulla kustantajat voivat nyt vapauttaa sisältöresurssien koko potentiaalin. Tarvepainatus on perinteistä kustannustoimintaa huomattavasti edullisempaa, kun kustantajien ja painotalojen välisen saumattoman prosessin ansiosta voidaan tuottaa kirjoja tarpeen mukaan yksi kerrallaan.


Esimerkiksi Münchenissä sijaitseva painotalo Goloseo on erikoistunut antamaan lastenkirjallisuudelle uuden elämän painetussa ja digitaalisessa muodossa. Digitaalisen painotuotannon ansiosta kirjallisuuden klassikoista voidaan tuottaa pieniä monikielisiä painoksia. Näin lukijat voivat oppia uusia kieliä ja kielten oppiminen on entistä helpompaa.


Tarvepainatus helpottaa materiaalien painatusta pienille kielille ja tuo entistä laajemman kirjallisuusvalikoiman entistä edullisemmin myös muiden kuin suurten kielten puhujien ulottuville. Myös pienille kohderyhmille suunnatut julkaisut on entistä helpompi toteuttaa, ja kustantajille avautuu uusia mahdollisuuksia pienilläkin markkina-alueilla tuottavuuden heikkenemättä.


Yksittäisten kirjojen painatuksesta saattaa myös tulla osa yhtiön arvolupausta, kuten Canonin asiakkaan Signature Booksin tapauksessa. Yhtiö tuottaa digitaalisella tarvepainatuksella noin 300 000 kirjaa vuodessa, ja sillä on lisenssi esimerkiksi Penguinin, Beanon, Disneyn, Marvelin, Ladybirdin ja Mirrorin sisältöön.

Students studying   with printed text book

Vanhanaikaisesta muodosta dynaamiseen sisältöön

Koulutus- ja tekniikka-alalla analogisilla kustantamismalleilla on ollut vaikeuksia pysyä reaaliaikaisesti päivittyvän verkkosisällön tahdissa. Monet ovatkin ennustaneet painettujen kirjojen käytön hiipuvan kokonaan.


Vuoden 2017 Future Book Forum -tapahtumassa tuotiin ilmi, että personoitu tarvepainatus mahdollistaa oppikirjojen entistä monipuolisemman mukautuksen opiskelijan tarpeiden mukaan. Perussisältöön voidaan lisätä räätälöityä, kunkin opiskelijan tarpeita vastaavaa sisältöä painatuksen resurssien hallintajärjestelmän eri alueilta.


Painettua tekstiä voi täydentää esimerkiksi verkko-oppimisympäristöillä sekä video- ja äänisisällöllä. Painettu kirja on näin eri alustoilla olevan räätälöidyn sisällön keskiössä, jossa siitä tulee eräänlainen älykirja.


Vaikka digitaalisuus on vahvasti tätä päivää, kustantajat voivat menestyä verkkoaikana hyödyntämällä olemassa olevia resurssejaan entistä kokonaisvaltaisemmin. Resurssien optimointi ja tehokkaat strategiat ovat onnistumisen avaintekijöitä.


Painotalot ja teknologiatoimittajat voivat avoimen vuorovaikutuksen kautta jakaa arvokkaita kokemuksia ja alan asiantuntemusta omasta näkökulmastaan. Kustantajat puolestaan voivat tämän vuorovaikutuksen ansiosta optimoida toimitusketjut ja hyödyntää resursseja mahdollisimman tehokkaasti.

Kirjoittaja Tino Wägelein


Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää

Katso miten voit parhaiten hyödyntää sisältöjäsi

Ota yhteyttä tiimiimme