Datan suojaaminen työpaikalla

Vältä tulostimiin liittyvät tietoturvauhkat. Canonin raportti esineiden ja asioiden internetin (IoT) turvallisuudesta kertoo neljä tapaa suojata toimistosi

LATAA RAPORTTI

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Tietoturvan vahvistaminen toimiston laitteiden avulla

Tieto on nykypäivänä sekä arvokkaampaa että helpommin saatavilla kuin koskaan. Entistä tehokkaammat mobiililaitteet lisäävät työskentelyn joustavuutta mutta samalla myös riskejä, jotka liittyvät luottamuksellisen tiedon käsittelyyn. Yritysten on oltava koko ajan varpaillaan, jotta ne pystyvät varmistamaan sekä tehokkaan työskentely-ympäristön että lukuisten eri laitteiden ja paikkojen verkkoturvallisuuden.

Useimpien yritysten hermokeskus on toimisto, jossa laitteet ja niitä käyttävät ihmiset kohtaavat. Vaikka innovaatiot muovaavat toimistoympäristöä, se on edelleen yritystietoturvan riskialttein alue. Kun työpaikalle tulee jatkuvasti uusia päätepisteitä, IT- ja tietoturvatiimien on oltava koko ajan varpaillaan uusien turvallisuusuhkien varalta. Monissa yrityksissä on kuitenkin paljon laitteita, joiden riskit jäävät helposti huomioimatta. Älypuhelimien, tablettien ja muiden verkkoon liitettyjen laitteiden lisääntyessä hurjaa vauhtia suurin uhka voi tulla laitteista, joita emme tule edes ajatelleeksi.

Canonin IoT-tietoturvaraportti kertoo neljä tapaa suojata toimistosi

Turvallisen tietoturvakulttuurin luominen

Toimiston tietoturvan etulinjassa ovat henkilöstö ja teknologia. Samaan tapaan kuin työskentely-ympäristön innovaatiot saavat varmasti jatkossakin paljon huomiota, juniin unohtuneet puhelimet, keskustelut julkisissa tiloissa ja tulostimissa makaavat asiakirjat työllistävät tietoturvatiimejä myös tulevaisuudessa. Tietoa välitetään monissa eri muodoissa ja riskejä voivat aiheuttaa monet eri toimijat. Esineiden ja asioiden internetin (IoT) kerätessä paljon positiivista huomiota on helppo unohtaa, että tulostimet ja skanneritkin ovat osa tätä kasvavaa ekosysteemiä.

Lähes joka toinen (47 %) esimies EMEA-alueen yrityksissä on tietoinen asiakirjojen katoamisesta organisaation sisällä, ja 46 % tietää työntekijöiden hukanneen asiakirjoja organisaation ulkopuolella. Lisätietoja on IoT-tietoturvaraportissamme. On selvää, että puolustautuminen potentiaalisilta tietoturvauhkilta edellyttää konkreettisia toimia.

Esimerkiksi arkaluonteisia tietoja tulostettaessa tulosteiden on tultava saataville vasta, kun lähettäjä pystyy fyysisesti poimimaan ne tulostimesta. Ilman tätä tärkeää turvatoimea ja turvallista tulostusratkaisua tiedot voivat odottaa julkisesti esillä kenen tahansa nähtävissä.

Vaikka edellä mainittu tilanne voi vaikuttaa vaarattomalta laiminlyönniltä, huolimattomalla tietojen käsittelyllä voi olla vakavia seurauksia. Mahdolliset sakot ja menetetty liiketoiminta voivat aiheuttaa organisaatiolle jatkuvaa vahinkoa. Valveutunut ja vastuunsa tunteva henkilöstö on paras suojautumiskeino kaikilta tietoturvauhkilta.

Open plan corporate office with 3 rows of workstation desks

Laitteiden suojaaminen

Toimiston laitteiden tietoturvasta huolehtiminen voi aiheuttaa monenlaista päänvaivaa, ja erityisesti vanhojen laitteiden tietoturva jää helposti huomioimatta.

Tarkastellaanpa vaikka tulostinta. Monessa yrityksessä se on edelleen päivittäisessä käytössä ja yhteydessä yrityksen verkkoon, jonka kautta se vastaanottaa usein yrityksen luottamuksellisimpia tietoja.

Tulostimen käyttämä verkko tarjoaisi usein suojaus- ja hallintamahdollisuuksia, mutta moni yritys ei näe turvallisen tulostinratkaisun tärkeyttä ja jättää laitteet haavoittuvaan tilaan. Vallitseva käsitys on, että tulostin on yksinkertainen oheislaite. Tämän päivän toimistolaitteiden osalta tämä ei kuitenkaan pidä enää paikkaansa; nykyaikaisissa laitteissa on omia käyttöjärjestelmiä ja asiakirjanhallintaratkaisuja, jotka hyödyntävät pilviteknologiaa.

Kannattaa myös pitää mielessä, että useimmissa laitteissa on tietokoneiden tapaan kiintolevy. Laitteisiin tallennettujen tietojen salaaminen ja käytön rajoittaminen sekä vastuullinen hävittäminen vähentävät tietovuotojen riskiä.

Toimiston tietoturvan varmistamisessa tarkat käytännöt ja menettelyt ovat vasta puolet ratkaisusta. Yritysten on varmistettava, että ne eivät kompastu heti ensimmäiseen aitaan ja jätä huomioimatta suoraan edessään olevia ihmisiä ja laitteita.

EU:n uusi tietosuoja-asetus (GDPR) on yrityksille hyvä muistutus tarkistaa toimiston tietoturvan eri osatekijät.

Yritykset voivat varmistaa asetuksen noudattamisen yksinkertaisin menettelyin. Tärkeintä on valistaa henkilöstöä toimiston turvallisuuskäytännöistä ja jokaisen roolista luottamuksellisten tietojen suojaamisessa.

Jos olet kiinnostunut toimistoympäristösi suojaamisesta sekä sisäisiltä että ulkoisilta tietoturvauhkilta, katso webinaarimme.

Suojaa toimistosi kyberuhkilta 

32 % eurooppalaisista yrityksistä on joutunut kyberhyökkäyksen uhriksi. Lue raportistamme, miten voit suojata IoT-toimistosi kyberuhkia vastaan.

LATAA RAPORTTI

Male on computer looking at screen

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Selvitä, kuinka Canonin tulostimien turvaratkaisut voivat auttaa liiketoimintaasi.


OTA YHTEYTTÄ