Digitalisaation vaikutus henkilöstöhallintoon

Tue yritystäsi digitaalisen osaamisvajeen paikkaamisessa realististen muutostavoitteiden avulla.

LATAA OPAS

Opas onnistuneeseen digitalisaatioon

Ota selvää, miten muutosta voi hallita realistisella otteella tilanteessa, jossa yrityksistä kaksi kolmannesta käsittelee henkilöstöhallinnon asiakirjat yhä paperisina.

Lataa opas

Winding mountain road lit up brightly

Henkilöstöjohtajien rooli digitalisaatiossa

Vain 29 prosenttia IT-ammattilaisista katsoo, että heidän edustamissaan yrityksissä digitalisaatio ymmärretään ja siihen on ollaan valmiita. Monien mielestä yrityksiltä puuttuvat tarvittavat taidot digitalisoinnin perustan luomiseen. Tämän haasteen voittamiseksi on tärkeä pohtia henkilöstöhallinnon roolia toimintaympäristön muutoksessa. Henkilöstöhallinto on mullistusten kourissa, sillä paine uusien osaajien löytämiseen datalukutaidon ja digitaitojen parantamiseksi kasvaa jatkuvasti. Se on olennaista, jotta yritykset voivat hyödyntää digitalisaation tuomat edut täysimittaisesti.

Osaamisvajeen uhka

Digitalisaatio on eurooppalaisten yritysten ykkösprioriteetti. Siksi on yllättävää, että koko manner kärsii lamaannuttavasta digitaalisen osaamisen puutteesta. Eurooppalaisista oppilaitoksista valmistuu liian vähän IT-alan osaajia, ja teknologian kehittymisen myötä osaamisen kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu vain levenee. Tällä hetkellä kahdella viidestä EU-alueen työntekijästä on vähän tai ei ollenkaan digitaalisia taitoja Euroopan parlamentin selvityksen mukaan. Näyttää mahdolliselta, että jopa puoli miljoonaa IT-alan työpaikkaa jää mantereella täyttämättä vuoteen 2020 mennessä – vaikka samaan aikaan monin paikoin kärsitään korkeasta työttömyysasteesta. Kasvutarpeen tyydyttäminen aiheuttaa merkittäviä paineita rekrytoijille kaikkialla Euroopassa. Osaamisvaje uhkaa myös hidastaa digitalisaation ajamaa edistystä eurooppalaisessa yritysmaailmassa. Se olisi kokonaiskasvun kannalta erittäin tuhoisaa.

Group of people swimming in the sea with a pink kayak in the middle of them

Henkilöstöhallinnon rooli digikoulutuksessa

Miten henkilöstöhallinto voi parantaa digitalisoituvan yrityksen toimintakykyä? Digitalisaatio voi tuoda yrityksille jännittäviä uusia mahdollisuuksia. Yrityksen HR-tiimi on avainasemassa, kun pyritään varmistamaan, että nämä edut voidaan myös hyödyntää. Henkilöstöhallinnan ammattilaisten tulisi ensinnäkin varmistaa, että koulutukseen ja kehitykseen on mahdollista suunnata merkittäviä resursseja. Toiseksi tiedonhankinnan on oltava jatkuva projekti, jotta yrityksen nykyinen henkilöstö pystyy kehittämään tavan ajatella työtä ja liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta.

Lisäksi tällainen jatkuva koulutus takaa, että uudet rekrytoinnit omaavat tarvittavan digitaalisen osaamisen tulevaisuutta varten. Mikä tärkeintä, jatkuvaluonteinen koulutustoiminta auttaa pysymään teknologisen kehityksen vauhdissa. Myös nuorempaan sukupolveen on panostettava digitalisaation normalisoitumisen murrosvoimana. Oppilaitosten kanssa yhteistyössä järjestettävät harjoittelut ja muut koulutusohjelmat voivat auttaa tulevaisuuden työvoimaa vastaamaan digitalisoituvan yritysmaailman vaatimuksiin.

Henkilöstöhallinnon muutos

Liiketoiminnan maailma on merkittävässä muutoksessa – samoin kuin perinteiset työtehtävät. Sen tuloksena myös henkilöstöhallinnon on uudistuttava, sillä se on keskeisessä roolissa, kun organisaatiot valmistautuvat digitalisaatioon. HR-ammattilaisilla on muutoksessa kaksi tärkeää tehtävää: uusien osaajien houkutteleminen ja koulutuksen järjestäminen nykyisille työntekijöille. Heidän on varmistettava, että yrityksellä riittää iskukykyä ankarilla digitaalisilla markkinoilla kilpailemiseen.

Selätä digitalisaation haasteet Canonin avulla

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Lue lisää liiketoiminnan digitalisoinnista Canonin avulla

OTA YHTEYTTÄ