Artikkeli

Tulevaisuuden sitouttamistarpeiden kartoittaminen

Sitouta nykyinen työvoimasi

Lataa raportti

HR-tiimi uuteen aikaan digitalisoinnin avulla

Katso, miten voit sitouttaa nykyaikaista työvoimaa

Lataa raportti

Digitally transforming future HR

Työntekijöiden sitouttaminen automaation avulla

Digitalisaation edetessä vauhdilla myös työntekijöiden sitouttamista ja palkkaamista koskevat perussäännöt muuttuvat. Miten modernit HR-osastot pysyvät muutoksissa mukana?


Työntekijät ovat organisaation tärkein voimavara, ja HR-osastolla on olennainen rooli heidän etsimisessään ja kehittämisessään. Jokainen allekirjoitusten jahtaamiseen, paperien siirtelyyn ja sähköpostiviestien seuraamiseen käytetty minuutti on kuitenkin pois vuorovaikutuksesta työntekijöiden kanssa ja heidän ongelmiensa ratkaisemisesta. Automaation avulla edistykselliset HR-tiimit voivat ylittää nämä esteet ja keskittyä laadukkaaseen työntekijöiden sitouttamiseen.


HR-toimintoja ja automaatiota koskevissa keskusteluissa päivitellään yleensä, miten koneet vievät ihmisiltä työpaikat. Se on toki liioittelua, mutta teknologialla on kuitenkin mullistava vaikutus HR-toimintoihin. HR-osastolla toteutetut automatisointiratkaisut tehostavat työntekijöiden sitouttamista ja vähentävät manuaalisia hallinnollisia tehtäviä. Myös uusien työntekijöiden perehdytys sekä työsuoritusten arvioinnit voidaan hoitaa automaattisten ratkaisujen avulla saumattomasti ja turvallisesti.

Hands over map

Automatisoidut ratkaisut sitouttamisen tukena

Useimmat työntekijät ovat kurkkuaan myöten täynnä hallinnollisia tehtäviä, joiden vuoksi he eivät pysty keskittymään tärkeämpiin ja mielenkiintoisempiin töihin. HR-osasto saattaa teettää vielä lisätyötä: työsopimusten muutokset, koulutustilaisuudet, ylennyssuunnitelmat ja arvioinnit tietävät melkoista paperisotaa. Yhteistyötä HR-osaston kanssa pidetään usein hitaana ja aikaavievänä.


Automaatio auttaa kuitenkin puhdistamaan HR-osaston mainetta. Se voi merkittävästi lyhentää manuaalisiin ja toistuviin tehtäviin kuluvaa aikaa, jolloin työntekijät pääsevät keskittymään tuottavampaan ja mielekkäämpään työhön. Samalla teknologia poistaa viivästysten taustalla usein piilevän manuaalisen elementin ja varmistaa, että tiedot ovat nopeasti oikealla vastaanottajalla ja jokainen osallistuja saa automaattisesti ilmoituksen tietojen etenemisestä reaaliajassa.


Poissaolojen hallinta on oiva esimerkki automaation hyödyistä. Sähköpostitse lähetettyjen lomapyyntöjen ja hyväksyntöjen manuaalinen selaaminen kannattaa suosiolla jättää HR-osaston historiankirjoihin. Automatisoidut työnkulut muuttavat poissaolojen hallinnan saumattomaksi prosessiksi, jossa hyväksyntää voidaan hakea ja se voidaan antaa sekä lomakorvaukset laskea automaattisesti. Näin sekä HR-tiimi että työntekijä pysyvät tyytyväisinä, sillä automaatio pienentää kirjanpitovirheistä ja väärinkäsityksistä aiheutuvaa kitkaa. Tällaiset väärinkäsitykset ovat liiankin yleisiä yrityksissä, joissa sujuvia automaattisia prosesseja ei ole käytössä.

Pidä sisäiset asiakkaat tyytyväisinä

Asiakaskokemuksesta puhuttaessa keskitytään useimmiten tuotteita ja palveluja ostaviin asiakkaisiin. Siihen on toki hyvä syy – yrityksen menestys riippuu myynnistä. Yritysten on kuitenkin hyvä muistaa, että työntekijöiden kokemus on yhtä lailla tärkeä, jos heidät on tarkoitus saada pysymään yrityksessä.


Työntekijät tarkastelevat yhä useammin työpaikkaansa kuluttajan linssien läpi. Asiakaspalvelu paranee yleisesti koko ajan, mukautuu vaatimuksemme ja muuttuu saumattomammaksi sekä miellyttävämmäksi. Olemme kaikki tottuneet mobiililaitteiden sutjakkaasti toimiviin sovelluksiin. Niinpä työntekijät edellyttävät samaa myös työpaikaltaan. HR-osastojen onkin korotettava panoksiaan sisäisten liiketoimintaprosessien ja viestinnän osalta, jotta työntekijät pysyisivät tyytyväisinä ja motivoituneina. Kömpelöt ja hitaat työnkulut saavat nykyajan työntekijät helposti hermostumaan. Tässä HR-toimintojen automatisoinnilla on keskeinen rooli.

HR-osaston tukeminen digitalisoinnissa

Automatisoimalla HR-toimintojaan yritykset voivat suunnitella, virtaviivaistaa, integroida ja toteuttaa tarvittavat palvelut nopeasti ja merkittävästi pienemmin kustannuksin. HR-tiimit voivat vähentää paperitöitä ja panostaa strategisempiin tehtäviin, kuten osaamisen kehittämiseen ja seuraajasuunnitteluun. HR-johtajilla on mahdollisuus johtaa joukkojaan edestä ja ottaa käyttöön teknologiaa, joka sujuvoittaa ja nopeuttaa prosesseja.


On kuitenkin tärkeää muistaa, että uudelle teknologialle on saatava työntekijöiden hyväksyntä – muuten se on vaarassa jäädä käyttämättä, jolloin se voi estää aidon digiaikaan siirtymisen. Automaatioratkaisujen on oltava selkeitä ja helppokäyttöisiä, ja niiden käyttöönotosta tulee tiedottaa työntekijöille jo hyvissä ajoin.


Automatisointi ei liioin korvaa työntekijöiden johtamista ja sitouttamista, vaan on olennaisen tärkeää, että HR-tiimi jatkaa tiivistä yhteistyötä työntekijöiden kanssa. Kun teknologian tarjoamat hyödyt otetaan käyttöön, HR-ammattilaisten ei tarvitse tuhlata aikaa hallinnollisiin tehtäviin, vaan he voivat keskittyä tärkeämpiin asioihin.

Katso, miten voit digitalisoida HR-osaston tehtäviä

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää

Katso, miten voit parantaa työntekijöiden sitouttamista

OTA YHTEYTTÄ