Artikkeli

Digitaalisuus vs. digitalisointi: uusi ajattelutapa, uudet mahdollisuudet

Sven Fundin mukaan ajattelutavan muutos avaa näkymiä uusille liiketoimintamalleille

Sven Fund presenting at FBF 2017

Kustannusalan evoluutio

Olen tiiviisti mukana kustantajien ja teknologiatoimittajien maailmassa, joten teknisten innovaatioiden vaikutus kirjankustannusalaan kiinnostaa minua todella. Sähköisten kirjojen lukulaitteiden tulo markkinoille ja äänikirjojen suosion odottamaton kasvu sekä Amazonin ja kustantajien monimutkainen suhde ovat kaikki muokanneet alaa merkittävästi.


Kuluneen vuosikymmenen ehkä merkittävin muutos on se, etteivät lukijat ole enää sidoksissa kirjaan fyysisenä esineenä, koska se ei enää ole median kulutuksen keskipiste. Digitaalisena aikana sisällön käsitteellä on suuri merkitys.


Ennen kuin määritämme tarkemmin, mitä muuttunut näkökulma tarkoittaa kustannusalalle laajasti ajateltuna, on hyvä erottaa toisistaan digitaalisuuden ja digitalisoinnin käsitteet.

Näkökulman muutos

Digitalisoinnissa liiketoimintamalli perustuu edelleen pääosin painatukselle – kustantaja siirtää paperille painetun sisällön digitaaliselle alustalle, kuten sähköisten kirjojen lukulaitteeseen, ja myy sen uudelleen uudessa muodossa. Digitaalisessa ympäristössä sisältö luodaan alun perinkin digitaalisesti, mikä avaa tien täysin uusille liiketoimintamalleille.


Periaatteessa digitaalinen painatusstrategia sopii teknologiakeskeiseen aikaamme luultua paremmin, ja sen voisi olettaa olevan myös kustantajien suosiossa. Digitaalisuutta olisi kuitenkin hyvä tarkastella ajattelutapana teknologian sijaan. Jos kustantajat aikovat ottaa sen entistä laajemmin osaksi liiketoimintaansa, heidän on ensin kehitettävä innovaatioiden hallintataitojaan.

Two women looking at iPad


Nykyteknologialla sisältöä voi päivittää, jakaa digitaalisessa muodossa ja painattaa uudelleen tarpeen mukaan.

- Sven Fund, fullstopp

Kustannusalalla on kahdenlaisia toimijoita: toiset ottavat alan uudet tuulet osaksi liiketoimintaansa ja toiset vastustavat innovaatioita, kunnes ne ovat laajalti käytössä. Muutosta voi edistää aktiivisesti tai siihen voi pelkästään reagoida pakon edessä. Joidenkin kustantajien digitaalinen lukutaito on edelleen puutteellinen. Heillä saattaa olla käytettävissään digitaalisia tuotteita ja he saattavat tuntea niiden edut mutta eivät ole vielä osanneet ottaa digitaalisuutta kokonaisvaltaisesti osaksi liiketoimintaa.


Siksi on todennäköistä, etteivät kustantajat hyödynnä alallaan saatavilla olevan tekniikan koko potentiaalia eivätkä ymmärrä, miten suuri vaikutus kirjanpainotekniikalla voi olla kustannusalan toimintatapoihin.


Joillekin kustannusalan toimijoille tuottaa ongelmia nähdä sisältö dynaamisena käsitteenä. He näkevät kirjat edelleen käsinkosketeltavina kertakäyttöisinä tuotteina, jotka painetaan ja jaellaan kerran ja siirretään sitten eri alustalle. Nykyteknologialla sisältöä voi kuitenkin päivittää, jakaa digitaalisessa muodossa ja painattaa uudelleen tarpeen mukaan.


Siksi yhä useampien kustannusalan yritysten olisi hyvä ottaa digitaalisuus osaksi toimintatapojaan ja alkaa hyödyntää dynaamisen sisällönhallinnan ja digitaalisen painatuksen tarjoamia mahdollisuuksia.

Young woman reading book on train

Digitaalinen ajattelutapa

Omaksumalla digitaalisen ajattelutavan kustantajat voivat valmistautua tulevaisuuteen, jossa painosmäärät ovat pieniä ja toimitukset tilaukseen perustuvia. Silloin julkaisujen elinkaaren ennakoiva hallinta mahdollistaa sisällön kaupallisen arvon maksimoinnin ja helpottaa sen tuomista kuluttajien saataville.


Jos painotalot investoivat digitaaliseen tuotantoon, ne kannustavat ja ohjaavat kustantajia digitaaliseen ajatteluun ja sujuvien digitaalisten prosessien käyttöönottoon. Tämä puolestaan tukee innovatiivisuutta ruokkivia liiketoimintamalleja.


Kirjanpainatusinnovaatioihin vaikuttaa monta tekijää. Niitä syntyy parhaiten kustantamoiden, painotalojen ja teknologiatoimittajien jatkuvan vastavuoroisen yhteistyön kautta.

Kirjoittaja Sven Fund


Sven Fund on fullstopp-konsulttiyhtiön perustaja ja toimitusjohtaja. Yhtiö tarjoaa akateemisille kustantamoille strategista neuvontaa eri aiheista aina muutoksenhallinnasta yritysfuusioihin ja -ostoihin. Fullstopp työskentelee muun muassa painotalojen ja jakelijoiden kanssa sekä toimii välittäjänä akateemisten kirjastojen ja kustantajien välillä.

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Lue lisää

Tutustu digitaalisen painatuksen voimaan

Ota yhteyttä tiimiimme