Valitse yrityksellesi digitaalinen strategia

Vain 38 prosentilla perinteisistä yrityksistä on toiminnalleen digitaalinen strategia. Lue, miten pääset alkuun jo tänään.

LATAA OPAS

Matka kohti digitalisaatiota: opas menestykseen

Lue Canonin oppaasta vinkit digitalisaation toteuttamiseen menestyksekkäästi.

Lataa opas

Winding mountain road lit up brightly

Digitalisaatio yrityksissä

Digitalisaatio on puheenaiheena kestosuosikki. Aiheeseen liittyvät internethaut ovat lisääntyneet pelkästään tänä vuonna yli 30 prosenttia, ja yritysten odotetaan sijoittavan siihen vuoden 2019 loppuun mennessä jopa 1,7 biljoonaa dollaria. IDG:n tämän vuoden State of Digital Business Transformation -julkaisusta käy kuitenkin ilmi, että vaikka 95 prosentilla startup-yrityksistä on kyllä digitaaliset liiketoimintasuunnitelmat, yli 50 vuotta sitten perustettujen ”perinteisten” yritysten joukossa vastaava luku on 87 prosenttia. Lisäksi ainoastaan 38 prosenttia näistä perinteisistä yrityksistä on ottanut käyttöön digitaalisen strategian. Tämä osoittaa, että digitaalisen strategian käyttöönotto liiketoiminnassa muodostaa huomattavan haasteen suuryrityksille.

Muutos on erottamaton osa menestyneiden yritysten toimintaa, ja viime vuosikymmenten aikana liiketoiminta on kokenut huomattavan mullistuksen 90-luvun internetbuumin ja viime vuosien verkkokaupan kasvun myötä. Miten yritykset siis voivat parhaiten selvitä digitalisaation mukanaan tuomista haasteista?

Realistinen liiketoiminnan muutos

Muutoksiin liittyy aina haasteita, mutta siirtymävaiheen onnistunut toteutus on taito sinänsä. Sujuvassa liiketoiminnan muutoksessa tärkeintä on välittömien liiketoimintatarpeiden, eli asiakkaiden kysynnän ja sisäisten sidosryhmien tarpeiden sekä pitkän aikavälin liiketoimintatavoitteiden onnistunut yhdistäminen.

Vaikka liiketoiminnan tavoitteet eivät ehkä suoraan edellytä tukkukaupan digitalisaatiota, yritykset saattavat kokea ulkoapäin tulevaa painetta liiketoiminnan nopeaan automatisointiin. Hätiköity toteutus saattaa kuitenkin johtaa kalliisiin ja aikaa vieviin hankkeisiin, joiden lopputulos ei ole toivotunlainen.

Race car having a pit stop check

Optimointi ja automatisointi

Digitalisaation onnistumisen kannalta on tärkeää tunnistaa ne kohteet, joissa digitalisaatio voi tuoda merkittävimmät lyhyen aikavälin tulokset. Näin voidaan luoda perusta entistä monipuolisemmille yhteyksille ja pitkän aikavälin automaatiolle.

Kaikilla liiketoiminta-alueilla halutaan hyötyä digitaalisten tekniikoiden mukanaan tuomasta edistyksestä ja monipuolisista mahdollisuuksista aina henkilöstöhallinnon digitalisaatiosta markkinoinnin uudistumiseen. Kaiken ei kuitenkaan tarvitse muuttua kerralla, ja liian nopea muutos onkin aiheuttanut ongelmia monissa yrityksissä.

Digitaalisen automaation hyödyt alkavat ennen pitkää näkyä kaikissa liiketoimintaprosesseissa. Koko liiketoiminnan muuttaminen kerralla saattaa kuitenkin heikentää yrityksen lyhyen aikavälin suoritusta. Digitalisaation on tarkoitus sujuvoittaa ja tehostaa työnkulkuja, optimoida jo käytössä olevia prosesseja ja parantaa asiakaskokemusta tai sisäistä tehokkuutta. Se on tarkoitettu tukemaan yrityksen digitalisaation pitkän aikavälin strategiaa, mutta samalla toteutuksessa on otettava huomioon tällä hetkellä käytössä olevat digitaalisten ja muiden työtapojen yhdistelmät.

IT-toimintojen muutokset onkin suositeltavaa tehdä vähitellen sen sijaan, että kaikkiin yrityksen ongelmiin yritettäisiin löytää kattava ratkaisu kerralla. Yritysten kannattaa koko liiketoiminnan muuttamisen sijasta keskittyä löytämään uudenlaisia työtapoja.

Digitalisaation on tarkoitus tuoda yrityksille erilaisia avaintoimintojen automatisointi- ja digitalisointitapoja ja tukea ja tehostaa samalla muita työnkulkuja. Digitalisaatio kehittyy jatkuvasti, ja siitä tulee ennen pitkää oletusarvoinen työtapa. Tänä päivänä eri ratkaisut kulkevat yhdessä hitaasti – mutta varmasti – kohti entistä parempaa asiakaskokemusta ja työtyytyväisyyttä, jotta yritykset pystyvät entistä paremmin säilyttämään suorituskykynsä ja luomaan samalla lisäarvoa entistä nopeammin ja tehokkaammin.

Lue lisää onnistuneesta digitalisaatiosta

Aiheeseen liittyvät ratkaisut

Tutustu aiheeseen tarkemmin

Aloita liiketoimintasi uudistaminen Canonin tuella

OTA YHTEYTTÄ