BUSINESS BYTES

Fokuksessa teknologia: lohkoketju ja muut trendit, jotka talousjohtajan tulee tuntea

  • Julkaistu 1 vuosi sitten
  • 3 min/ lukukerta

Teknologiset edistysaskeleet vaikuttavat monin tavoin eri aloilla, mutta etenkin talousjohtajan roolissa digitalisaation suhtaudutaan vastaanottavaisesti. Raportointikäytäntöjen virtaviivaistamisesta data-analytiikan hyödyntämiseen päätöksenteossa; oheiset viisi trendiä havainnollistavat sitä, kuinka talousjohtajat luotsaavat osastojaan kohti ketteryyttä, tarkkuutta ja datan analysointia.

Talousjohtajien tavoitteet vuonna 2017: parempaa analytiikkaa ja raportointia

Monen talousjohtajan tehtävälistalla on raportointikäytäntöjen kehittäminen ja analytiikan parempi hyödyntäminen. Tämän päivän talousjohtajilta edellytetäänkin toimittavan datasta johdettua tarkkaa tietoa ja valveutuneita näkemyksiä päätöksenteon tueksi. Samaan aikaan talousosaston ketteryys lisääntyy ja koko funktio kehittyy säännösten ja kustannustenhallinnan valvomisesta proaktiivisempaan rooliin.


Edistyksellinen teknologia vaikuttaa raportointiin

Vaikka datapohjainen analytiikka ja raportointi ovat vuoden kuumimpia puheenaiheita, talousjohtajilla kautta maailman on vaikeuksia vastata näihin kohdistuviin odotuksiin ja hyödyntää vauhdilla lisääntyvää datan määrää. Tämän haasteen myötä yrityksissä herää todellinen tarve syrjäyttää vanhentuneet legacy-järjestelmät ketterien, etähallinnoitujen ohjelmistojen tieltä ja lisätä ulkoistettujen palveluiden määrää.


Julkishallinnossa talousjohtajat valmiimpia digitalisaatioon

Vaikka monet suunnittelevat automaation ja analytiikan käytön lisäämistä, julkishallinnon parissa työskentelevät talousjohtajat ovat jo valmiita omaksumaan lohkoketjun sekä muut edistyneet teknologiat. Suurin osa julkissektorin talousjohtajista näkee digitaalisen teknologian strategisesti merkittävänä keinona tehostaa toimintaa vuonna 2017. Voimme odottaa myös digitaalisten valuuttojen ja niihin liittyvien teknologioiden nousevan suosioon lähitulevaisuudessa.


Pilvi tuo uusia haasteita

Yhä useammat talousjohtajat kääntävät katseensa kohti pilveä pyrkiessään lisäämään talousosaston ketteryyttä ja raportointi- ja analytiikkavalmiuksia. Pilviteknologian käyttöönoton kautta yrityksille aukeaa mahdollisuus luopua linkitetyistä laskentataulukoista ja taloustietojen koostaminen sujuu viikkojen sijaan muutamassa päivässä.


Toimitus- ja talousjohtajat huolestuneimpia vuoden 2017 riskinäkymistä

Toimitus- ja talousjohtajien näkemykset liiketoimintaympäristön viime aikaisista muutoksista sisältävät merkittävämpiä uhkakuvia, kuin muiden johtajien. Yhtenä syynä voi olla kyberrikollisuuden lisääntyminen. Jää kuitenkin nähtäväksi millainen vaikutus näillä uhkakuvilla todellisuudessa on.