BUSINESS BYTES

Tietohallintojohtajan ongelma: Muutos kertarysäyksellä vai vähittäiset parannukset?

  • Julkaistu 2 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Ihanteellisessa tilanteessa tietohallintojohtajalla olisi jo valmiiksi mielessään strateginen näkemys siinä vaiheessa, kun hän lähtee muuttamaan organisaatiota nopeammin reagoivaksi, luovemmaksi ja asiakaskeskeisemmäksi. Todellisuudessa kuitenkin IT:n uudistusta rajoittavat liian usein nykyiset huolet pitkän tähtäimen ideaalien sijaan.

Vaikka yritys haluaisi hyödyntää erilaisia digitaalitekniikoita, kuten mobiilitekniikkaa, pilvipalveluita ja liiketoimintatiedon hallintaa, yrityksiä toteuttaa murros haittaavat usein aikaisempaan IT-tekniikkaan liittyvät seikat. Ei ole helppoa siirtyä on-demand-järjestelmään tai aloittaa puhtaalta pöydältä, jos monet tuotantojärjestelmät toimivat yhä perinteisen yritysverkon varassa.

Tämä on haaste, joka tietohallintojohtajien on kohdattava epäröimättä. Liiketoimintaan liittyvistä asioista juuri tekniikalla on eniten potentiaalia mullistaa toimintaprosesseja, parantaa kannattavuutta ja lisätä työntekijätyytyväisyyttä.

Monet IT-johtajat tarkastelevat digitaalisen murroksen vaatimuksia ja näkevät niissä vanhojen järjestelmiensä asettamat rajoitukset. Mikä on näille tietohallintojohtajille viisain tapa toteuttaa IT-murros? Tulisiko tekniikasta vastaavien päälliköiden toteuttaa vähitellen toimia, jotka eivät häiritse liiketoiminnan sujuvuutta, vai pitäisikö heidän pyrkiä kokonaisvaltaiseen uudistukseen?

Mielipiteet parhaasta strategiasta vaihtelevat. Jotkut pitävät kokonaan uutta alkua parempana, mutta varovaisemmat johtajat voivat esittää vakuuttavia perusteluja kustannuksista, häiriöistä toiminnalle ja mahdollisista seisokeista. Monissa tapauksissa on tietohallintojohtajan ja hänen osastonsa vastuulla varmistaa, että teknisen innovaation tarjoamia etuja hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla.

IT:n kaiken kattavan luonteen ansiosta tietohallintojohtajat ovat useimmissa yrityksissä ainutlaatuisessa asemassa, ja heillä on hyvä näköala organisaation toimintaan kokonaisuutena. Tämä näkymä tarjoaa useita kosketuspisteitä liiketoimintayksiköihin ja loppuasiakkaisiin. Tällaisen vuorovaikutteisuuden on oltava lähtökohtana IT-johtoisessa organisaatiouudistuksessa. Keskustelemalla asiaan liittyvien henkilöiden kanssa tietohallintojohtajat voivat saada käsityksen siitä, mitä uusia järjestelmiä tarvitaan ja milloin.

Murroksen täytäntöönpano on kuitenkin matkan vaikein osa. Kuten aiemmin mainittiin, monet tärkeimmät tuotannon järjestelmät ovat upotettuina syvälle päivittäisiin toimintoihin. Käänteentekevien tekniikoiden kokeileminen ilman liiketoimintaprosesseihin kohdistuvan riskin mahdollisuutta ei ole helppoa.

Jokaisessa organisaatiossa voi olla joukko ihmisiä, jotka vastustustavat uusia ideoita ja muutoksia. Tietohallintojohtajien ei kuitenkaan kannata luovuttaa, vaan keskittyä korostamaan muutoksen tarjoamaa lisäarvoa ja sen liiketoiminnalle tuomia hyötyjä. Heidän tulisi myös lähestyä innovatiivisia ideoita omistautuneesti ja viivyttelemättä eikä pelätä mahdollisia virheitä.

IT-johtajien on suhtauduttava jokaiseen sisäiseen projektiin samalla tavalla kuin yrittäjä suhtautuu uuteen investointiin. Digitaalisten tekniikoiden käänteentekevyyteen keskittymisen sijasta yritysten pitäisi puhua mahdollisuudesta korvata tehottomat ja turhauttavat vanhat prosessit.

IT:n suurella kertamuutoksella on mahdollisuus saavuttaa laajempia strategisia tavoitteita, joilla on todellista murrospotentiaalia. Ainaisen vähittäisten muutosten suunnittelun sijaan yritysten on uskallettava irtautua vanhoista rakenteista ja opittava uudelleen pyrkimään kohti tavoitteitaan murrokseen johtavan vision kautta.

Saamalla muun yrityksen osallistumaan muutokseen tietohallintojohtajat voivat luoda murrokseen johtavan strategian, joka tekee tyhjäksi vanhaan tekniikkaan liittyvät ongelmat ja joka hyödyntää digitaalisia järjestelmiä ja palveluita täysimääräisesti.[References]
https://enterprisersproject.com/article/2015/3/3-ways-cios-can-embrace-disruptive-technologies-without-ignoring-legacy-it
http://blogs.wsj.com/cio/2012/11/30/cios-must-embrace-risk-to-achieve-greater-innovation/