BUSINESS BYTES

Onko aika ottaa askel taaksepäin ja palauttaa mieleen tietohallintojohtajan merkitys?

  • Julkaistu 3 vuotta sitten
  • 3 min/ lukukerta

Tekniikka on usein nähty vähempiarvoisena verrattuna joihinkin vakiintuneempiin osastoihin. Taloushallinnolla, markkinoinnilla ja toiminnoilla on itsestään selvästi edustaja ylemmässä johtajistossa, mutta tekniikka sen sijaan jätetään usein syrjään.

IT-päätöksentekijöillä ei aina ole paikkaa johtokunnassa. Rekrytointiasiantuntija Harvey Nash sanoo, että vain vähän alle kolmannes (32 %) tietohallintojohtajista raportoi toiminnastaan suoraan toimitusjohtajalle. Tämän vuoksi IT-johtajat eivät välttämättä pääse lainkaan vaikuttamaan liiketoimintastrategiaan.

Tietohallintojohtajien jättäminen marginaaliin vaikuttaa oudolta tällaisena aikana, kun tekniikan katsotaan enemmän kuin koskaan vaikuttavan ratkaisevasti liiketoiminnan menestykseen kaikilla sektoreilla. Vielä nykyäänkin, kun tietohallintojohtaja pyytää budjettia paremman palvelimen hankintaan, se nähdään kustannuksena eikä niinkään tilaisuutena lisätä liiketoiminnan tuottavuutta. Informaatiotekniikka on kuitenkin nykyään merkittävä tulosyksikkö monissa yrityksissä. Miksi se luokitellaan edelleen vain menoeräksi?

Yksi mahdollinen selitys tähän ristiriitaan on varjoinformaatiotekniikan yleistyminen, mikä tarkoittaa sitä, että muut kuin IT-työntekijät soveltavat omia teknisiä ratkaisujaan liiketoiminnan haasteisiin. Kun työntekijät oppivat käyttämään sovelluksia jokapäiväisessä elämässä, he turvautuvat niihin myös tilanteissa, joissa yrityksen tavanomainen informaatiotekniikka haittaa työntekoa. Pilvipalvelujen ja mobiilisovellusten lisääntymisen vuoksi työntekijät voivat nyt paljon helpommin tarvittaessa ostaa tai käyttää ilmaisia palveluja myös työssään, eivätkä he aina kerro tästä tietohallintojohtajalle.

Tämä salamyhkäinen toiminta on todellinen huolenaihe IT-johtajille. Tutkimusyritys Vanson Bournen mukaan 76 % tietohallintojohtajista sanoo, että heidän yritystensä eri osastot etsivät ja tilaavat nyt tuotteita ja palveluita ilman IT-tiimien apua. Arvioiden mukaan yhteensä jopa neljännes tekniikkahankinnoista tehdään nykyään IT-osaston ulkopuolella, ja tutkimusyritys Gartner arvelee, että vuoteen 2017 mennessä markkinointijohtajat kuluttavat enemmän rahaa tekniikkaan kuin IT-johtajat.

Tällainen hajauttaminen herättää kysymyksiä tietohallintojohtajien asemasta tulevaisuudessa. Sillä jos osastojen työntekijät ostavat itse palvelunsa ja järjestelmänsä, miksi yritykset edes tarvitsisivat erillisen IT-hankintoja valvovan johtajan? Kun otetaan huomioon myös digitalisaatiojohtajien ja tietojohtajien määrän lisääntyminen, on selvää, että paine tietohallintojohtajia kohtaan kasvaa joka suunnasta.

Toivoa on kuitenkin vielä.

Viime aikoina on ollut havaittavissa merkkejä siitä, että yritykset alkavat lopultakin suhtautua informaatiotekniikan merkitykseen vakavasti. Johtajistossa ymmärretään jo, että informaatiotekniikalla on keskeinen rooli liiketoiminnan muutoksessa. Informaatiotekniikka tukee liiketoiminnan tuottavuutta ja auttaa yritystä keräämään tärkeitä tietoja liiketoiminnan kehitystä koskevien strategisten päätösten tueksi, ja siksi se on yhä enemmän huomion keskipisteessä.

Tämän tietoisuuden lisäksi tarvitaan ymmärrys tietohallintojohtajan aseman tärkeydestä. Vaikka hankintojen hajauttaminen lisääntyykin, juuri tietohallintojohtajalla on edelleen parhaat valmiudet ymmärtää tekniikan rooli nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Tietohallintojohtajat ovat jo vuosien ajan integroineet alustoja, kehittäneet hallintoa ja luoneet parhaita käytäntöjä yrityksen informaatiotekniikkaa varten.

Informaatiotekniikan mahdollistaman muutoksen nopeutuessa yksi pysyvä tekijä – ainakin johtotasolla – on tietohallintojohtaja. Kun digitaalistuminen yleistyy, yritysten on hyödynnettävä IT-johtajien kokemusta teknologisten muutosprosessien toteuttamisesta.

Gartnerin mukaan menestyvien yritysten on tapana lisätä teknologiasta, innovoinnista ja riskeistä vastaavien teknisten roolien näkyvyyttä. Juuri tähän tilaisuuteen tietohallintojohtajien on tartuttava ottamalla vastuu näistä osa-alueista. Tämä yksin ei kuitenkaan riitä.

Jotta tietohallintojohtajien rooli alettaisiin nähdä uudessa valossa, heidän on otettava enemmän vastuuta omasta urastaan erityisesti siinä suhteessa, miten yrityksen muut työntekijät näkevät heidät. Tietohallintojohtajien on aika laajentaa toimenkuvaansa päivittäisten toimintojen pyörittämisestä ja todistaa olevansa monipuolisia innovaattoreita, jotka voivat edistää liiketoiminnan muutosta.

Tässä mielessä käännekohta on saavutettu. Tietohallintojohtajien on toimittava objektiivisina innovaattoreina ja osoitettava, että he ymmärtävät muita paremmin, millaisia vaikutuksia tekniikalla on liiketoimintaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suhtautumalla myönteisesti IT-innovaatioihin tietohallintojohtajat voivat selviytyä ja saavuttaa menestystä.[Viitteet]

Gartnerin näkemys digitalisaatiojohtajien roolin kasvusta:
http://www.gartner.com/newsroom/id/2208015

Esimerkkejä yrityksistä, joihin on palkattu digitalisaatiojohtaja:
http://www.digitaltransformationbook.com/15-companies-chief-digital-officer/

Digitalisaatiojohtajien nousu ja tuho:
http://www.computerweekly.com/feature/Chief-Data-and-Digital-Officers-rise-to-threaten-the-CIO

Forresterin näkemys digitalisaatiojohtajien tarpeettomuudesta:
http://www.zdnet.com/article/forrester-warns-cdos-dont-expect-career-longevity/