BUSINESS BYTES

Tietohallintojohtaja: menestymisesi vuonna 2017 edellyttää näitä kolmea taitoa

  • Julkaistu 12 kuukautta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Toimitus- ja talousjohtajaan verrattuna tietohallintojohtajan rooli on varsin tuore. Positio juontaa juurensa 1950-luvulle, jolloin koneavusteinen tietojenkäsittely yleistyi työpaikoilla. IT-johtajan tehtäväkenttä on muuttunut vauhdilla: ensimmäisten tietokoneiden tietojenkäsittelytoiminnallisuuden hallinnasta on edetty tilanteeseen, jossa tietohallintojohtaja osallistuu liiketoimintastrategian kehittämiseen.

IBM:n toimitusjohtaja Sam Palmisanon mukaan teknologiajohtajien on osallistuttava päätöksentekoon aktiivisemmin ja autettava yrityksiä mukautumaan globalisaatiosta aiheutuviin paineisiin hyödyntämällä disruptiivisia teknologioita, kuten pilvilaskentaa, sosiaalisia verkostoja, kehittynyttä analytiikkaa ja mobiiliviestimiä.

Tietohallintojohtajan vastuualueen laajentuessa esiin nousevat kolme keskeistä taitoa, joita roolissaan menestyvältä ja organisaatiolleen todellista hyötyä tuottavalta IT-johtajalta edellytetään vuonna 2017.

1. Ole liiketoiminta-, älä vain teknologiajohtaja

LinkedIn on julkaissut listan kysytyimmistä taidoista, joita työnhakijoilta edellytettiin vuonna 2016. Listan kärjessä olivat datan ja pilviteknologian tuntemus, eikä yllättäen. Pilvilaskennan ja hajautettujen järjestelmien tuntemus on ollut listan kärjessä jo kaksi vuotta ja sama trendi näkyy Amerikan lisäksi useissa Euroopan maissa, kuten Ranskassa, Saksassa, Irlannissa ja Espanjassa


Ei ole yllättävää, että nämä osaamisalueet ovat kysyttyjä, sillä ne edustavat teknologian huippua. Voisi jopa kuvitella, että niiden tuntemus olisi edellytys tietohallintojohtajille. Näin ei kuitenkaan ole. BT:n teettämän tutkimuksen mukaan, IT-johtajan osaamisportfolioon ei välttämättä kuulu data-analytiikkaa ja pilvilaskentaa.


Sen sijaan tietohallintojohtajalta edellytetään kykyä työskennellä uusien liiketoimintamallien parissa, avarakatseisuutta uusien ideoiden kokeilemiseen ja valmiutta ottaa vastaan palautetta. Tämä heijastaa sitä, kuinka tietohallintojohtaja on saanut lisää vaikutusvaltaa johtoryhmässä ja hänen odotetaan johdattavan yritystä kohtia luovaa uusiutumista. Samalla koko IT-osaston rooli on kehittynyt tukitoiminnosta muiden yksiköiden liiketoimintakumppaniksi.


Nyt tietohallintojohtajalta edellytetään paljon teknologiaosaajien perinteistä osaamiskenttää laajempaa liiketoiminnallista ymmärrystä. On kyettävä strategiseen ja luovaan ajatteluun sekä omattava kasvuhakuinen ja kustannustietoinen mentaliteetti. Kyse ei ole siitä, etteikö teknologiaosaamista tarvittaisi enää lainkaan, sillä vain sen perusteella henkilö voi ylipäätään hakeutua tietohallintojohtajan rooliin.

2. Ole rohkea

Tämän päivän tietohallintojohtajalla tulee olla tekijän vaisto. Hänen tulee hyödyntää sisäistä paloa uuden kehittämiseen ja kasvattamiseen sekä kyettävä luomaan yhteys muihin osaajiin. Innovoiminen on liiketoiminnan menestyksen ja kasvun edellytys. Niinpä tietohallintojohtajan tulisi olla kaiken aikaa aktiivisesti tutkimassa uusia ideoita ja keinoja.


Rohkeus on ainoa tapa erottua ja vaikuttaa positiivisesti yrityksen toimintaan. Jane Hughes, Ison-Britannian digitaalisen julkishallinnon hankejohtaja, tiivistää:


”Rohkeus edellyttää sitä, että ihminen on täysillä mukana kaikessa mitä tekee. Se edellyttää avoimuutta, optimismia sekä sitoutumista itseään suurempien päämäärien edistämiseen.”


Maailman merkittävimmät keksinnöt perustuvat rohkeudelle. Henry Ford ei olisi voinut kehittää T-mallia tai Steve Jobs iPhonea ilman määrätietoista omistautumista. Heidän ideansa ovat mullistaneet kokonaisia toimialoja, mutta ne eivät olisi olleet mahdollisia ilman rohkeaa johtajuutta ja vakaumuksellisuutta.


3. Katso, mitä ympärilläsi tapahtuu

Pomo piilossa -ohjelmassa ylimmän johdon edustajat soluttautuvat yrityksiinsä nähdäkseen, kuinka työt oikeasti hoidetaan ja tunnistaakseen, mitä asioita tulisi kehittää. Konsepti on kasvanut globaaliksi ilmiöksi ja siihen osallistuminen on selkeästi ollut herättävä kokemus kaikille mukanaolijoille. Euroopassa kokeiluun ovat osallistuneet mm. Eismannin, ASFiNAG:n ja npowerin edustajat. Viettäessään pari viikkoa duunareiden parissa, johtajat oppivat usein enemmän kuin osallistumalla kokouksiin, perehtymällä raportteihin, lukemalla sähköpostejaan ja tutkailemalla yhä lisää raportteja.


Samaan henkeen Taiichi Ohnon, jota yleisesti pidetään Toyotan tuotantojärjestelmän kehittäjänä, kuuluu sanoneen: ”Älä katso silmilläsi, vaan jaloillasi. Älä ajattele päälläsi, vaan käsilläsi.”


Mikäli haluat todella tietää, mitä yrityksessäsi on meneillään, sinun tulee viettää aikaa työntekijöidesi parissa. Näin tietohallintojohtaja voi täyttää yhden keskeisimmistä johtotehtävistään: purkaa organisaation sisäisiä esteitä ja ratkoa pulmia. Älykkäät järjestelmät, datan näkemyksellinen hyödyntäminen ja digitaaliset innovaatiot ovat todennäköisesti tärkeimpiä teknologisia apukeinoja tehokkuuden mahdollistamiseen ja työnkulkujen parantamiseen. Tietohallintojohtajan tehtävä ei kuitenkaan ole enää vain huolehtia teknologian käyttöönotosta vaan tunnistaa uusia mahdollisuuksia kehittää liiketoimintaa teknologian avulla.