BUSINESS BYTES

Tieto tukee yrityksen menestystä

  • Julkaistu 4 vuotta sitten
  • 2 min/ lukukerta

Kirjoittaja: David McCandless

Data-journalist and information designer,

Kulutamme ja käsittelemme päivittäin valtavasti tietoa. Valitettavasti tätä arvokasta resurssia käsitellään ja hallitaan usein aivan liian heikosti. David McCandless tutustuu asian taustoihin ja paljastaa parhaat tavat tiedon hyödyntämiseen.

Kirjoittaja: David McCandless. David on brittiläinen datajournalisti ja tietograafikko. Hän on visuaalisen Information Is Beautiful -blogin perustaja ja samannimisen uraauurtavan kirjan kirjoittaja.

Työnteon tehostaminen tietoa hyödyntämällä on vakiintunut käytäntö. Big Datasta on tullut yleinen hokema, ja globaalit brändit ovat lähteneet mukaan tietojen käsittelyyn ja järjestelyyn. Tämä on ajatuksena suhteellisen yksinkertainen. Uudesta informaatiokeskeisestä lähestymistavasta huolimatta tietoa käytetään edelleen huolestuttavan väärin.

Huonosti esitetty tieto ei välttämättä välitä tarinaa tai viestiä halutulla tavalla. Myös tietojen visualisointi esimerkiksi kaavioilla ja taulukoilla on käytäntö, jota noudatetaan usein raporteissa ja esityksissä ajattelematta asiaa kummemmin. Väitän, että se ei tuo lisäarvoa vaan on melkoinen karhunpalvelus yrityksen tärkeimmälle resurssille.

Tiedoista on hyötyä vain, jos ne esitetään ymmärrettävällä ja innostavalla tavalla. Tavalla, joka herättää päätöksentekijät toimimaan. Tietojen tehokas visualisointi voi nostaa merkityksen esiin vaikeasti ymmärrettävän raakadatan seasta. Lyhyesti sanottuna tieto voi olla yritykselle tehokas työkalu ja apuväline, jos sitä tulkitaan ja se esitetään oikealla tavalla.

Onnistunut visualisointi edellyttää, että informaatio on riittävän hyvin ymmärrettävissä myös erillään esitettynä ja että sillä on selvä merkitys. Muista esittää tiedot asiayhteydessä. Esimerkiksi pelkästään euromääräisenä esitetty kvartaalin tulos on havainnollistava vain, jos sitä verrataan edelliseen vuoteen, kilpailijoiden tulokseen tai koko markkinoihin. Lisäksi on tärkeää esittää vain oleelliset tiedot. Älä yritä näyttää kokonaiskuvaa esittämällä joka ikistä saatavilla olevaa tiedonmurusta. Johdon täytyy pystyä porautumaan tietoihin nopeasti. Liiallisen ja hajanaisen numerodatan tulkinta on työlästä, joten sitä on tärkeää välttää.

Uskon vahvasti, että valaiseva tieto tukee yrityksen menestystä. Ja jotta informaation hyöty ulottuisi organisaation joka kolkkaan, sen tulee tavoittaa kaikki työntekijät.

Tieto on tärkeä resurssi. Se ei saa päätyä sellaisen henkilön vastuulle, joka ei ymmärrä sitä eikä osaa hallita tai esittää sitä. Oikea esitystapa on mielestäni tiiviimpi ja kuvaavampi kuin mikään laskentataulukko. Hyvin suunniteltu ja informatiivinen grafiikka viestii, innostaa ja motivoi tavalla, johon tavalliset pylväs- ja ympyräkaaviot eivät kykene.

Mieti, mikä on tehokkain tapa saada viesti kuuluviin.

Kauniisti esitetty data on erinomainen työkalu yleisöstä riippumatta. Nykyisin tietoa on saatavilla niin valtavasti, että sen käsittely voi olla vaikeaa ja houkutus laiskotella on suuri. Vain esittämällä tiedot asiayhteydessään tiiviillä ja upealla tavalla on mahdollista erottua joukosta ja nostaa oma viesti näkyviin ja kuuluviin.